Timoteij
Fnga Dagen

Finns så mycket jag vill säga dig
Vill du dela det jag vill med mig?
Vi kan mötas upp i gryningen
Ingen vet vad som kan hända sen

I mitt hjärta där brinner en längtan sen den tändes i mig
Har jag väntat så länge på att få komma närmare dig

Så om du vill fångar vi dagen
Min kärlek finns om du vill ha den, kom
Ja, om du vill fångar vi dagen
För den kan bli vår om vi tar den, kom
Det som hände igår, ja det var då
Nu kan du och jag, fånga vår dag

Världen ligger som en öppen hand
Allt vi vill det kan vi ge varann
Jag vill visa den del av mitt hjärta jag har sparat till dig
Jag tror kanske du redan förstår vad du betyder för mig

Så om du vill fångar vi dagen
Min kärlek finns om du vill ha den, kom
Ja, om du vill fångar vi dagen
För den kan bli vår om vi tar den, kom
Det som hände igår, ja det var då
Nu kan du och jag, fånga vår dag
Fånga vår dag

Jag vill visa den del av mitt hjärta jag har sparat till dig
Jag tror kanske du redan förstår vad du betyder för mig

Så om du vill fångar vi dagen
Min kärlek finns om du vill ha den, kom
Ja, om du vill fångar vi dagen
För den kan bli vår om vi tar den, kom
Det som hände igår, ja det var då
Nu kan du och jag, fånga vår dag

Så om du vill fångar vi dagen
Min kärlek finns om du vill ha den, kom
Ja, om du vill fångar vi dagen
För den kan bli vår om vi tar den, kom
Det som hände igår, ja det var då
Nu kan du och jag, fånga vår dag

(Fånga vår dag)
(Fånga vår dag)


Mirror lyrics:

(Fånga vår dag)
(Fånga vår dag)

Nu kan du och jag, fånga vår dag
Det som hände igår, ja det var då
För den kan bli vår om vi tar den, kom
Ja, om du vill fångar vi dagen
Min kärlek finns om du vill ha den, kom
Så om du vill fångar vi dagen

Nu kan du och jag, fånga vår dag
Det som hände igår, ja det var då
För den kan bli vår om vi tar den, kom
Ja, om du vill fångar vi dagen
Min kärlek finns om du vill ha den, kom
Så om du vill fångar vi dagen

Jag tror kanske du redan förstår vad du betyder för mig
Jag vill visa den del av mitt hjärta jag har sparat till dig

Fånga vår dag
Nu kan du och jag, fånga vår dag
Det som hände igår, ja det var då
För den kan bli vår om vi tar den, kom
Ja, om du vill fångar vi dagen
Min kärlek finns om du vill ha den, kom
Så om du vill fångar vi dagen

Jag tror kanske du redan förstår vad du betyder för mig
Jag vill visa den del av mitt hjärta jag har sparat till dig
Allt vi vill det kan vi ge varann
Världen ligger som en öppen hand

Nu kan du och jag, fånga vår dag
Det som hände igår, ja det var då
För den kan bli vår om vi tar den, kom
Ja, om du vill fångar vi dagen
Min kärlek finns om du vill ha den, kom
Så om du vill fångar vi dagen

Har jag väntat så länge på att få komma närmare dig
I mitt hjärta där brinner en längtan sen den tändes i mig

Ingen vet vad som kan hända sen
Vi kan mötas upp i gryningen
Vill du dela det jag vill med mig?
Finns så mycket jag vill säga dig


Relevant Tags:
FFnga DDagen nga agen Fnga aDgen cnga xagen cFnga xDagen Fcnga Dxagen rnga eagen rFnga eDagen
Frnga Deagen gnga fagen gFnga fDagen Fgnga Dfagen tnga ragen tFnga rDagen Ftnga Dragen vnga cagen
vFnga cDagen Fvnga Dcagen dnga sagen dFnga sDagen Fdnga Dsagen Fnga Daagen Fnga Dgen Fnga Dgaen
Fッnga Dzgen Fnga Dzagen F⃴nga Dazgen Fnga Dqgen Fヴnga Dqagen Fヴnga Daqgen Fⴴnga Dsgen Fnga
Fnga Dasgen Fnnga Dwgen Fga Dwagen Fgna Dawgen Fmga Dxgen Fmnga Fnmga Daxgen Fhga Daggen
Fhnga Daen Fnhga Daegn Fjga Dahen Fjnga Dahgen Fnjga Daghen Fbga Dayen Fbnga Daygen Fnbga DagyenHOME
Popular Songs:
a day's work (ft mc ace from mind da gap)

you

mr. radioman

pardonnez moi

when love takes over (feat. kelly rowland)

transient

empty mansions

the zephyr song

clean hands

come next monday

ya no

band of gold

everything

monster love

du och jag mot vrlden

tennessee

la radio

muevete

cupid

the sharp hint of new tears

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us