Mods
Meg M Du Hilsa P

Du e mislykka,du
Du har'kje håb her i livet
Øvealt må du snu
Nå kan eg se koss du har det

Heng deg opp i et tre
Det e'sje mer du kan venta på
Blir du redd, så kom ner
Det e'sje mer du ska tenka på

Eg prøve bare å hjelpa deg
Meg må du hilsa på
Eg har sitt når du går
Du bare går rondt å slenge

Hvis du bare forstår
Du har di beinå du trenge
Du sko sitt kos du gjekk
Et skritt fram å to tebage

Men eg lurte på, de to beinå du fekk
Bruge du di sånn, går det gale
Eg skal fortellja deg det
Meg må du hilsa på

Du fekk et brev her i går
Eg sko ha sagt det te deg, men eg glemte det
Eg vett nok ka darr står
Eg kan ner å henta det

Du må flytta på hjem
Der ska du bli forandra
Alt du får e ein stol å ei seng
Der må du bo med di andre

Di prøve bare å hjelpa deg
Meg må du hilsa på
Eg kan tella te fem
Ein - to - tri - fir - fem

Vil du bli med meg hjem?
Du kan få mad å ei seng
Du kan se kor eg bor
Eg har et hus heilt aleina

Men eg e'sje rige, hvis det e det du tror
Det e'sje mer du ska tenka på
Eg prøve bare å hjelpa deg
Meg må du hilsa på

Du e mislykka, du
Du har'sje håb her i live
Øvealt må du snu
Nå kan eg se koss du har det

Heng deg opp i et tre
Det e'sje mer du kan venta på
Blir du redd, så kom ner
Det e'sje mer du ska tenka på

Eg prøve bare å hjelpa deg
Meg må du hilsa på


Mirror lyrics:

Meg må du hilsa på
Eg prøve bare å hjelpa deg

Det e'sje mer du ska tenka på
Blir du redd, så kom ner
Det e'sje mer du kan venta på
Heng deg opp i et tre

Nå kan eg se koss du har det
Øvealt må du snu
Du har'sje håb her i live
Du e mislykka, du

Meg må du hilsa på
Eg prøve bare å hjelpa deg
Det e'sje mer du ska tenka på
Men eg e'sje rige, hvis det e det du tror

Eg har et hus heilt aleina
Du kan se kor eg bor
Du kan få mad å ei seng
Vil du bli med meg hjem?

Ein - to - tri - fir - fem
Eg kan tella te fem
Meg må du hilsa på
Di prøve bare å hjelpa deg

Der må du bo med di andre
Alt du får e ein stol å ei seng
Der ska du bli forandra
Du må flytta på hjem

Eg kan ner å henta det
Eg vett nok ka darr står
Eg sko ha sagt det te deg, men eg glemte det
Du fekk et brev her i går

Meg må du hilsa på
Eg skal fortellja deg det
Bruge du di sånn, går det gale
Men eg lurte på, de to beinå du fekk

Et skritt fram å to tebage
Du sko sitt kos du gjekk
Du har di beinå du trenge
Hvis du bare forstår

Du bare går rondt å slenge
Eg har sitt når du går
Meg må du hilsa på
Eg prøve bare å hjelpa deg

Det e'sje mer du ska tenka på
Blir du redd, så kom ner
Det e'sje mer du kan venta på
Heng deg opp i et tre

Nå kan eg se koss du har det
Øvealt må du snu
Du har'kje håb her i livet
Du e mislykka,du


Relevant Tags:
MMeg MM DDu HHilsa PP eg u ilsa eMg M uD iHlsa P jeg j xu jilsa 0 jMeg jM xDu jHilsa 0P Mjeg Mj Dxu Hjilsa P0
keg k eu uilsa l kMeg kM eDu uHilsa lP Mkeg Mk Deu Huilsa Pl neg n fu nilsa o nMeg nM fDu nHilsa oP Mneg Mn Dfu Hnilsa Po
Meeg M ru bilsa P Mg M rDu bHilsa P Mge M Dru Hbilsa P Msg M㴴 cu gilsa P㴴 Mseg M cDu gHilsa P Mesg M Dcu Hgilsa P
M3g su yilsa M3eg sDu yHilsa Me3g Dsu Hyilsa Mfg Duu Hiilsa Mfeg D Hlsa Mefg Du Hlisa
Mrg Dh Hjlsa Mreg Dhu Merg Duh Hijlsa M4g D7 H9lsa M4eg D7u H9ilsa Me4g Du7 Hi9lsa
Mdg Dk Hllsa Mdeg Dku Hlilsa Medg Duk Hillsa Mwg Di Holsa Mweg Diu Hoilsa Mewg Dui Hiolsa
Megg D8 Hklsa Me D8u Hkilsa Meg Du8 Hiklsa Meh Dj H8lsa Mehg Dju H8ilsa Megh Duj Hi8lsa
Mey Dy HulsaHOME
Popular Songs:
malisima

am radio

als je alles hebt gehad

beacon hill

aunque hoy me veas partir

we could fall in love again tonight

back in your life

mr. jones

weak warm

gonna always love you

do alto da pedra

sincerely

johnny teardrop

a day without me

not cricket to picket

the number 1

river of time

seen the light alone

cuando la lluvia suena

love catastrophe

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us