Mikael Wiehe
Berget

Berget står vid havets strand.
Berget står där högt och brant,
reser sig mot himmelen,
nästan som ett monument.

Stormar kommer, regnet slår,
blixtar ljungar, åskan går.
Mörket faller tungt som bly,
varje natt är månen ny.

Berget står där berget står,
sommar, vinter, höst och vår.
Åren kommer och åren går.
Berget står där berget står.

Natten viker, dagen gryr.
Sanden ryker, dammet yr.
Solen bränner, utan nåd,
djupa spricker, öppna sår.

Och vintern kommer hård och kall,
köld och mörker överallt.
Havet piskar bergets topp,
isar, sargar bergets kropp.

Berget står där berget står...

Korpen kraxar högt i skyn,
grodor kväker djupt i dyn.
Fåret bräker i sin skock,
vargen löper med sin flock.

Harmargeddon, Hubbard Peak,
världen är sig ändå lik.
Ankan plaskar i sin damm,
liten sjö har liten strand

Berget står där berget står...

Vindar vänder, tuppar gal,
nya tider, nya svar.
Pendeln svänger, seden vrids,
flöjlar snurrar hit och dit.

Stjärnor faller, stjärnor föds,
människor skiljs och människor möts.
Molnen kommer och ger sig av
mot nya segrar och nya nederlag.

Berget står där berget står...

Åren kommer, åren går.
Berget står där berget står.


Mirror lyrics:

Berget står där berget står.
Åren kommer, åren går.

Berget står där berget står...

mot nya segrar och nya nederlag.
Molnen kommer och ger sig av
människor skiljs och människor möts.
Stjärnor faller, stjärnor föds,

flöjlar snurrar hit och dit.
Pendeln svänger, seden vrids,
nya tider, nya svar.
Vindar vänder, tuppar gal,

Berget står där berget står...

liten sjö har liten strand
Ankan plaskar i sin damm,
världen är sig ändå lik.
Harmargeddon, Hubbard Peak,

vargen löper med sin flock.
Fåret bräker i sin skock,
grodor kväker djupt i dyn.
Korpen kraxar högt i skyn,

Berget står där berget står...

isar, sargar bergets kropp.
Havet piskar bergets topp,
köld och mörker överallt.
Och vintern kommer hård och kall,

djupa spricker, öppna sår.
Solen bränner, utan nåd,
Sanden ryker, dammet yr.
Natten viker, dagen gryr.

Berget står där berget står.
Åren kommer och åren går.
sommar, vinter, höst och vår.
Berget står där berget står,

varje natt är månen ny.
Mörket faller tungt som bly,
blixtar ljungar, åskan går.
Stormar kommer, regnet slår,

nästan som ett monument.
reser sig mot himmelen,
Berget står där högt och brant,
Berget står vid havets strand.


Relevant Tags:
BBerget erget eBrget verget vBerget Bverget gerget gBerget Bgerget nerget nBerget
Bnerget herget hBerget Bherget Beerget Brget Breget Bsrget Bserget Besrget B3rget
B3erget Be3rget Bfrget Bferget Befrget Brrget Brerget Berrget B4rget B4erget Be4rget
Bdrget Bderget Bedrget Bwrget Bwerget Bewrget Beget Begret Bedget Berdget Be4get
Ber4get Begget Begrget Bergget Betget Betrget Bertget Be5get Be5rget Ber5get Befget
Berfget BeegetHOME
Popular Songs:
i like you

young and proud

the greatest gift of all (ft. michelle wright)

what if i said

unopened

hangin' on you

summer kisses

shy

thank you

even if you know me

trying to get my baby off my mind

duele el amor (ft. ana torroja)

home

ce peu d'amour

love is gonna get you

say love

king sleepy

i wonder

din mstares rst

this is what i am

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us