Mihalis Hatzigiannis
Na Girisis Piso

Alli mia nihta pu den ise edo
Na 'kseres mesa mu poso pono
Eho parapono sta hili pikro
Ine avastahto na s' agapo
Ti allo na po

Na girisis piso su zito me pono
Mia kardia pu gia 'sena monaha htipa
Min argis
Min argis

Ise sti skepsi mu ise pantu
Ise i agapi mu ma ise allu
Pires to gelio mu ke tin kardia
Egine anamnisi i kathe matia
I kathe matia

Na girisis piso su zito me pono
Mia kardia pu gia 'sena monaha htipa
Min argis
Min argis

Na girisis piso su zito me pono
Mia kardia pu gia 'sena monaha htipa
Min argis
Min argis

Na girisis piso su zito me pono
Mia kardia pu gia 'sena monaha htipa
Min argis
Min argis

Min argis
Min argisMirror lyrics:


Min argis
Min argis

Min argis
Min argis
Mia kardia pu gia 'sena monaha htipa
Na girisis piso su zito me pono

Min argis
Min argis
Mia kardia pu gia 'sena monaha htipa
Na girisis piso su zito me pono

Min argis
Min argis
Mia kardia pu gia 'sena monaha htipa
Na girisis piso su zito me pono

I kathe matia
Egine anamnisi i kathe matia
Pires to gelio mu ke tin kardia
Ise i agapi mu ma ise allu
Ise sti skepsi mu ise pantu

Min argis
Min argis
Mia kardia pu gia 'sena monaha htipa
Na girisis piso su zito me pono

Ti allo na po
Ine avastahto na s' agapo
Eho parapono sta hili pikro
Na 'kseres mesa mu poso pono
Alli mia nihta pu den ise edo


Relevant Tags:
NNa GGirisis PPiso a irisis iso aN iGrisis iPso ma hirisis 0iso mNa hGirisis 0Piso Nma Ghirisis P0iso ha yirisis liso
hNa yGirisis lPiso Nha Gyirisis Pliso ja birisis oiso jNa bGirisis oPiso Nja Gbirisis Poiso ba virisis Piiso bNa vGirisis Pso
Nba Gvirisis Psio Naa firisis Pjso N fGirisis Pjiso Na Gfirisis Pijso Nz tirisis P9so Nza tGirisis P9iso Naz Gtirisis Pi9so
Nq Giirisis Plso Nqa Grisis Naq Griisis Pilso Ns Gjrisis Poso Nsa Gjirisis Nas Gijrisis Pioso Nw G9risis Pkso
Nwa G9irisis Pkiso Naw Gi9risis Pikso Nx Glrisis P8so Nxa Glirisis P8iso Nax Gilrisis Pi8so Gorisis Puso Goirisis Puiso
Giorisis Piuso Gkrisis Pisso Gkirisis Pio Gikrisis Pios G8risis Pizo G8irisis Pizso Gi8risis Piszo
Gurisis Piwo Guirisis Piwso Giurisis Piswo Girrisis Pido Giisis Pidso Giirsis Pisdo Gidisis Pieo
Gidrisis Pieso Girdisis Piseo Gi4isis Pixo Gi4risis Pixso Gir4isis Pisxo Gigisis Piao Gigrisis Piaso
Girgisis Pisao Gitisis Pisoo Gitrisis Pis Girtisis Piso Gi5isis Pisk Gi5risis Pisko Gir5isis Pisok
Gifisis Pis9 Gifrisis Pis9o Girfisis Piso9 Gieisis Pis0 Gierisis Pis0o Gireisis Piso0 Giriisis Pisl
Girsis Pislo Girsiis Pisol Girjsis Pisi Girjisis Pisio Girijsis Pisoi Gir9sis Gir9isis
Giri9sis Girlsis GirlisisHOME
Popular Songs:
gravity

far cry behind

prinsessa

just another guy

gimme animosity

ben her bahar ak olurum

whoop whoop

blame it on the sun

millest on tehtud vikesed tdrukud

outstretched hands

1 x 2 x 3 x 4

som den sndan

hear me knocking on your door

misery loves company

snow in his hair

betcha by golly, wow

ave maria sa festa

yo s

une demoiselle sur une balanoire

tonight i'm gonna let go

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us