Molly Sand„©n
S„ī Vill Stj„§rnorna

Se på mig jag står här framför dig
Och det som händer nu känns som magi
Rör vid mig låt hjärtat stilla sig
I all oändlighet finns bara vi

Jag ser våra spår tror att jag förstår

Så vill stjärnorna så vill gudarna
Högt här ovanför blev det bestämt
Att jag älskar dig som du älskar mig
Nu vet änglarna att det har hänt

Någonstans visste jag att du fanns
Mitt i min ensamhet rördes min själ
Himlen log styrde vart steg vi tog
Såg oss i hemlighet ville oss väl

Så vill stjärnorna så vill gudarna
Högt här ovanför blev det bestämt

Bara du allt jag behöver nu
Längtan är över nu älskar dig så

Så vill stjärnorna så vill gudarna
Högt här ovanför skrevs det på pränt
Att du älskar mig som jag älskar dig

Så vill stjärnorna så vill gudarna
Så har änglarna bestämt


Mirror lyrics:

Så har änglarna bestämt
Så vill stjärnorna så vill gudarna

Att du älskar mig som jag älskar dig
Högt här ovanför skrevs det på pränt
Så vill stjärnorna så vill gudarna

Längtan är över nu älskar dig så
Bara du allt jag behöver nu

Högt här ovanför blev det bestämt
Så vill stjärnorna så vill gudarna

Såg oss i hemlighet ville oss väl
Himlen log styrde vart steg vi tog
Mitt i min ensamhet rördes min själ
Någonstans visste jag att du fanns

Nu vet änglarna att det har hänt
Att jag älskar dig som du älskar mig
Högt här ovanför blev det bestämt
Så vill stjärnorna så vill gudarna

Jag ser våra spår tror att jag förstår

I all oändlighet finns bara vi
Rör vid mig låt hjärtat stilla sig
Och det som händer nu känns som magi
Se på mig jag står här framför dig


Relevant Tags:
SS„ī VVill SStj„§rnorna „ī ill tj„§rnorna „Sī iVll tSj„§rnorna z„ī bill ztj„§rnorna zS„ī bVill zStj„§rnorna Sz„ī Vbill Sztj„§rnorna
w„ī cill wtj„§rnorna wS„ī cVill wStj„§rnorna Sw„ī Vcill Swtj„§rnorna d„ī gill dtj„§rnorna dS„ī gVill dStj„§rnorna Sd„ī Vgill Sdtj„§rnorna
e„ī fill etj„§rnorna eS„ī fVill eStj„§rnorna Se„ī Vfill Setj„§rnorna x„ī Viill xtj„§rnorna xS„ī Vll xStj„§rnorna Sx„ī Vlil Sxtj„§rnorna
a„ī Vjll atj„§rnorna aS„ī Vjill aStj„§rnorna Sa„ī Vijll Satj„§rnorna S„„ī V9ll Sttj„§rnorna Sī V9ill Sj„§rnorna Sī„ Vi9ll Sjt„§rnorna
S„īī Vlll Sfj„§rnorna S„ Vlill Sftj„§rnorna S„ī Villl Stfj„§rnorna Voll S5j„§rnorna Voill S5tj„§rnorna Violl St5j„§rnorna
Vkll Shj„§rnorna Vkill Shtj„§rnorna Vikll Sthj„§rnorna V8ll Syj„§rnorna V8ill Sytj„§rnorna Vi8ll Styj„§rnorna
Vull S6j„§rnorna Vuill S6tj„§rnorna Viull St6j„§rnorna Sgj„§rnorna Vil Sgtj„§rnorna Vill Stgj„§rnorna
Vikl Srj„§rnorna Srtj„§rnorna Vilkl Strj„§rnorna Viol Stjj„§rnorna St„§rnorna Vilol St„j§rnorna
Vipl Stk„§rnorna Vipll Stkj„§rnorna Vilpl Stjk„§rnorna Sti„§rnorna Stij„§rnorna Stji„§rnorna
Vilk Stm„§rnorna Stmj„§rnorna Villk Stjm„§rnorna Vilo Stn„§rnorna Stnj„§rnorna Villo Stjn„§rnorna
Vilp Sth„§rnorna Villp Stjh„§rnorna Stu„§rnorna Stuj„§rnorna Stju„§rnorna Stj„„§rnorna
Stj§rnorna Stj§„rnorna Stj„§§rnorna Stj„rnorna Stj„r§norna Stj„§rrnorna
Stj„§norna Stj„§nrorna Stj„§dnorna Stj„§drnorna Stj„§rdnorna Stj„§4norna
Stj„§4rnorna Stj„§r4norna Stj„§gnorna Stj„§grnorna Stj„§rgnorna Stj„§tnorna
Stj„§trnorna Stj„§rtnorna Stj„§5norna Stj„§5rnorna Stj„§r5norna Stj„§fnorna
Stj„§frnorna Stj„§rfnornaHOME
Popular Songs:
into the heart

la risa tonta

when i failed

your voice

make out all right

julen „É‚§r h„É‚§r

kif'n'dir

lifeline

tahdon pois

zzyzx rd.

a broken wing (diana degarmo)

something about the sunshine

can„ß„ľo do mar

una historia m„É‚Ęs que contar

de mis pasos

you mean the world to me

el amor mas fiel

feel for your love

modeller

shangri la

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us