Molly Sand„©n
K„§rlek

Jag kan inte glömma dig
Jag har försökt men det går inte alls
(Ohoo)
Alla bilder dom kommer tillbaks
Varje ögonblick är gjort av glas
Kan gå sönder så lätt
(Ohoo)
Finns det något sätt att vara utan dig
Kanske någon kan förklara det för mig
För jag vet

Jag vet att det är kärlek som brinner i mitt hjärta
Kärlek, åh underbara smärta
Betyder allt för mig
Har hittat den i dig
Jag vet, jag vet
Försöker att förklara min
Kärlek, och vill du inte höra?
Ja då ska jag inte störa
Men jag vet, jag vet
Jag vet att det är kärlek

Jag såg hur du såg på mig
Väckte en längtan inom mig
(Ohoo)
Vill jag vakna så här varje dag?
Måste göra nåt för att komma ända fram
Inte bara viska ditt namn

Det finns inget sätt att vara utan dig
Kanske någon kan förklara det för mig
För jag vet

Jag vet att det är kärlek som brinner i mitt hjärta
Kärlek, åh underbara smärta
Betyder allt för mig
Har hittat den i dig
Jag vet, jag vet
Försöker att förklara min
Kärlek, och vill du inte höra?
Ja då ska jag inte störa
Men jag vet, jag vet
Jag vet att det är kärlek

Jag väntar
Och alla runtomkring oss ser
Det är så självklart det som sker
Två själar som är gjorda för varann

Jag vet att det är kärlek

Jag vet att det är kärlek som brinner i mitt hjärta
Kärlek, åh underbara smärta
Betyder allt för mig
Har hittat den i dig
Jag vet, jag vet
Försöker att förklara min
Kärlek, och vill du inte höra?
Ja då ska jag inte störa
Men jag vet, jag vet
Jag vet att det är kärlek


Mirror lyrics:

Jag vet att det är kärlek
Men jag vet, jag vet
Ja då ska jag inte störa
Kärlek, och vill du inte höra?
Försöker att förklara min
Jag vet, jag vet
Har hittat den i dig
Betyder allt för mig
Kärlek, åh underbara smärta
Jag vet att det är kärlek som brinner i mitt hjärta

Jag vet att det är kärlek

Två själar som är gjorda för varann
Det är så självklart det som sker
Och alla runtomkring oss ser
Jag väntar

Jag vet att det är kärlek
Men jag vet, jag vet
Ja då ska jag inte störa
Kärlek, och vill du inte höra?
Försöker att förklara min
Jag vet, jag vet
Har hittat den i dig
Betyder allt för mig
Kärlek, åh underbara smärta
Jag vet att det är kärlek som brinner i mitt hjärta

För jag vet
Kanske någon kan förklara det för mig
Det finns inget sätt att vara utan dig

Inte bara viska ditt namn
Måste göra nåt för att komma ända fram
Vill jag vakna så här varje dag?
(Ohoo)
Väckte en längtan inom mig
Jag såg hur du såg på mig

Jag vet att det är kärlek
Men jag vet, jag vet
Ja då ska jag inte störa
Kärlek, och vill du inte höra?
Försöker att förklara min
Jag vet, jag vet
Har hittat den i dig
Betyder allt för mig
Kärlek, åh underbara smärta
Jag vet att det är kärlek som brinner i mitt hjärta

För jag vet
Kanske någon kan förklara det för mig
Finns det något sätt att vara utan dig
(Ohoo)
Kan gå sönder så lätt
Varje ögonblick är gjort av glas
Alla bilder dom kommer tillbaks
(Ohoo)
Jag har försökt men det går inte alls
Jag kan inte glömma dig


Relevant Tags:
KK„§rlek „§rlek „K§rlek l„§rlek lK„§rlek Kl„§rlek o„§rlek oK„§rlek Ko„§rlek m„§rlek mK„§rlek
Km„§rlek j„§rlek jK„§rlek Kj„§rlek i„§rlek iK„§rlek Ki„§rlek K„„§rlek K§rlek K§„rlek K„§§rlek
K„rlek K„r§lek K„§rrlek K„§lek K„§lrek K„§dlek K„§drlek K„§rdlek K„§4lek K„§4rlek K„§r4lek
K„§glek K„§grlek K„§rglek K„§tlek K„§trlek K„§rtlek K„§5lek K„§5rlek K„§r5lek K„§flek K„§frlek
K„§rflek K„§elek K„§erlek K„§relek K„§rllek K„§rek K„§relkHOME
Popular Songs:
everything you are

question authority

februar

enter my dream

charles grigsby overjoyed

my way

i do not know what they will do

behind the clouds

what a diffrence a day made

emmanuelle

love you more

palvo minua

mortal

if tust is broken

through the fire

decade of therion

longtime sunshine

cosy in the rocket [psapp]

tillbaks p„ī ruta ett

these days

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us