Molly Sandă©n
Den Underbara Dagen Du Kommer Hem

Jag undrar ofta hur du mÄr
Jag brukar tÀnka pÄ och undra hur det gÄr
Jag tror det sakta börjar nÀrma sig min vÀn
Och jag tÀnker vara förberedd
Den underbara dagen du kommer hem

Ta en dag i taget fick jag lÀra mig
Jag försökte leva livet utan dig
Men nu börjar jag lÄngsamt vakna
Jag kan ana dig utanför

Jag undrar ofta hur du mÄr
Jag brukar tÀnka pÄ och undra hur det gÄr
Jag tror det sakta börjar nÀrma sig min vÀn
Och jag tÀnker vara förberedd
Den underbara dagen du kommer hem

Vissa saker Àr det vÀrt att vÀnta pÄ
Andra kan man enkelt bara lÄta gÄ
Och du gjorde nÄt med mitt hjÀrta
Jag kommer aldrig att glömma dig

Jag undrar ofta hur du mÄr
Jag brukar tÀnka pÄ och undra hur det gÄr
Jag tror det sakta börjar nÀrma sig min vÀn
Och jag tÀnker vara förberedd
Den underbara dagen du kommer hem

Det sÀgs att tiden lÀker sÄr
Sommardagar börjar lÄngsamt bli till Är
Nu kan jag nÀstan se dig framför mig min vÀn
Och jag tÀnker vara förberedd
Den underbara dagen du kommer hem


Mirror lyrics:

Den underbara dagen du kommer hem
Och jag tÀnker vara förberedd
Nu kan jag nÀstan se dig framför mig min vÀn
Sommardagar börjar lÄngsamt bli till Är
Det sÀgs att tiden lÀker sÄr

Den underbara dagen du kommer hem
Och jag tÀnker vara förberedd
Jag tror det sakta börjar nÀrma sig min vÀn
Jag brukar tÀnka pÄ och undra hur det gÄr
Jag undrar ofta hur du mÄr

Jag kommer aldrig att glömma dig
Och du gjorde nÄt med mitt hjÀrta
Andra kan man enkelt bara lÄta gÄ
Vissa saker Àr det vÀrt att vÀnta pÄ

Den underbara dagen du kommer hem
Och jag tÀnker vara förberedd
Jag tror det sakta börjar nÀrma sig min vÀn
Jag brukar tÀnka pÄ och undra hur det gÄr
Jag undrar ofta hur du mÄr

Jag kan ana dig utanför
Men nu börjar jag lÄngsamt vakna
Jag försökte leva livet utan dig
Ta en dag i taget fick jag lÀra mig

Den underbara dagen du kommer hem
Och jag tÀnker vara förberedd
Jag tror det sakta börjar nÀrma sig min vÀn
Jag brukar tÀnka pÄ och undra hur det gÄr
Jag undrar ofta hur du mÄr


Relevant Tags:
DDen UUnderbara DDagen DDu KKommer HHem en nderbara agen u ommer em eDn nUderbara aDgen uD oKmmer eHm xen hnderbara xagen xu lommer jem xDen hUnderbara xDagen xDu lKommer jHem
Dxen Uhnderbara Dxagen Dxu Klommer Hjem een 7nderbara eagen eu oommer uem eDen 7Underbara eDagen eDu oKommer uHem Deen U7nderbara Deagen Deu Koommer Huem fen knderbara fagen fu mommer nem
fDen kUnderbara fDagen fDu mKommer nHem Dfen Uknderbara Dfagen Dfu Kmommer Hnem ren inderbara ragen ru jommer bem rDen iUnderbara rDagen rDu jKommer bHem Dren Uinderbara Dragen Dru Kjommer Hbem
cen 8nderbara cagen cu iommer gem cDen 8Underbara cDagen cDu iKommer gHem Dcen U8nderbara Dcagen Dcu Kiommer Hgem sen jnderbara sagen su yem sDen jUnderbara sDagen sDu Kmmer yHem
Dsen Ujnderbara Dsagen Dsu Kmomer Hyem ynderbara Daagen Duu Kkmmer Heem Dn yUnderbara Dgen D Kkommer Hm Dne Uynderbara Dgaen Du Kokmmer Hme Dsn Unnderbara Dzgen Dh K9mmer Hsm
Uderbara Dzagen Dhu K9ommer Hsem Desn Udnerbara Dazgen Duh Ko9mmer Hesm D3n Umderbara Dqgen D7 K0mmer H3m D3en Umnderbara Dqagen D7u K0ommer H3em De3n Unmderbara Daqgen Du7 Ko0mmer He3m
Dfn Uhderbara Dsgen Dk Klmmer Hfm Dku Hfem Defn Unhderbara Dasgen Duk Kolmmer Hefm Drn Ujderbara Dwgen Di Kimmer Hrm Dwagen Diu Hrem
Dern Unjderbara Dawgen Dui Koimmer Herm D4n Ubderbara Dxgen D8 Kommmer H4m D4en Ubnderbara D8u Komer H4em De4n Unbderbara Daxgen Du8 Kommer He4m Ddn Undderbara Daggen Dj Kojmer Hdm
Dden Unerbara Daen Dju Kojmmer Hdem Dedn Unedrbara Daegn Duj Komjmer Hedm Dwn Unxerbara Dahen Dy Kokmer Hwm Dwen Unxderbara Dahgen Dyu Hwem Dewn Undxerbara Daghen Duy Komkmer Hewm
Denn Uneerbara Dayen Konmer Hemm De Unederbara Daygen Konmmer He Den Undeerbara Dagyen Komnmer Hem Dem Unferbara Daben Hej Demn Unfderbara Dabgen Hejm
Denm Undferbara Dagben Komemr Hemj Deh Unrerbara Daven Komjer Hek Dehn Unrderbara Davgen Hekm Denh Undrerbara Dagven Kommjer Hemk Dej Uncerbara Dafen Komker Hen
Dejn Uncderbara Dafgen Henm Denj Undcerbara Dagfen Kommker Hemn Deb Unserbara Daten Komner Debn Unsderbara Datgen Denb Undserbara Dagten Kommner
Dageen Kommeer Undrbara Dagn Kommr Undrebara Dagne Kommre Undsrbara Dagsn Kommsr Dagsen Kommser
Undesrbara Dagesn Kommesr Und3rbara Dag3n Komm3r Und3erbara Dag3en Komm3er Unde3rbara Dage3n Komme3r Undfrbara Dagfn Kommfr
Kommfer Undefrbara Dagefn Kommefr Undrrbara Dagrn Kommrr Dagren Kommrer Underrbara Dagern Kommerr
Und4rbara Dag4n Komm4r Und4erbara Dag4en Komm4er Unde4rbara Dage4n Komme4r Unddrbara Dagdn Kommdr Dagden Kommder
Undedrbara Dagedn Kommedr Undwrbara Dagwn Kommwr Undwerbara Dagwen Kommwer Undewrbara Dagewn Kommewr DagennHOME
Popular Songs:
senden once senden sonra

weep you no more, sad fountain

following days

so sad (to watch good love go bad)

different times

imaginary

beautiful

let's get away from it all

dăŽrarnas natt

midnight train

let it pour down rain

wanna make you dance

kembalikan indah

over the edge

before it was said

dime cuando comenzo el dolor

here comes my baby

mon arbre

united kingdom gina g (ooh aah) just a little b

playing god tonight

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us