Mia Skă€ringer
Blott En Dag

Blott en dag, ett ögonblick i sÀnder
Vilken tröst, vad Àn som kommer pÄ
Allt ju vilar i min Faders hÀnder
Skola jag, som barn, vÀl Àngslas dÄ

Han som bÀr fÄr mig en faders hjÀrta
Giver ju Ät varje nyfödd dag
Dess beskÀrda del av fröjd och smÀrta
Möda, vila, och behag

SjÀlv Han Àr mig alla dagar nÀra
För var sÀrskild tid med sÀrskild nÄd
Varje dags bekymmer vill Han bÀra
Han som heter bÄde Kraft och RÄd

Att sin dyra egendom bevara
Denna omsorg har Han lagt pÄ sig
Som din dag sÄ skall din kraft och vara
Detta löfte gav Han mig

HjÀlp mig dÄ att vila tryggt och stilla
Blott vid dina löften, Herre kÀr
Ej min tro och ej den tröst förspilla
Som i ordet mig förvarad Àr

HjÀlp mig, Herre, att vad helst mig hÀnder
Taga ut din trogna fadershand
Blott en dag, ett ögonblick i sÀnder
Tills jag nÄtt det goda land


Mirror lyrics:

Tills jag nÄtt det goda land
Blott en dag, ett ögonblick i sÀnder
Taga ut din trogna fadershand
HjÀlp mig, Herre, att vad helst mig hÀnder

Som i ordet mig förvarad Àr
Ej min tro och ej den tröst förspilla
Blott vid dina löften, Herre kÀr
HjÀlp mig dÄ att vila tryggt och stilla

Detta löfte gav Han mig
Som din dag sÄ skall din kraft och vara
Denna omsorg har Han lagt pÄ sig
Att sin dyra egendom bevara

Han som heter bÄde Kraft och RÄd
Varje dags bekymmer vill Han bÀra
För var sÀrskild tid med sÀrskild nÄd
SjÀlv Han Àr mig alla dagar nÀra

Möda, vila, och behag
Dess beskÀrda del av fröjd och smÀrta
Giver ju Ät varje nyfödd dag
Han som bÀr fÄr mig en faders hjÀrta

Skola jag, som barn, vÀl Àngslas dÄ
Allt ju vilar i min Faders hÀnder
Vilken tröst, vad Àn som kommer pÄ
Blott en dag, ett ögonblick i sÀnder


Relevant Tags:
BBlott EEn DDag lott n ag lBott nE aDg vlott sn xag vBlott sEn xDag Bvlott Esn Dxag glott 3n eag gBlott 3En eDag Bglott E3n Deag
nlott fn fag nBlott fEn fDag Bnlott Efn Dfag hlott rn rag hBlott rEn rDag Bhlott Ern Drag Bllott 4n cag Bott 4En cDag Boltt E4n Dcag
Bkott dn sag Bklott dEn sDag Blkott Edn Dsag Boott wn Daag Bolott wEn Dg Bloott Ewn Dga Bpott Enn Dzg Bplott E Dzag Blpott En Dazg
Em Dqg Bltt Emn Dqag Bltot Enm Daqg Blktt Eh Dsg Ehn Bloktt Enh Dasg Bl9tt Ej Dwg Bl9ott Ejn Dwag Blo9tt Enj Dawg
Bl0tt Eb Dxg Bl0ott Ebn Blo0tt Enb Daxg Blltt DaggHOME
Popular Songs:
come give me your lovin'

you'll never change

poussiăžres d'etoiles

sri mersing

still need you

cry cry cry [joaquin phoenix]

golden dreams

surfing the void

warm cigarette room

later

lyin' to myself

till it shines on you

onnellinen hetki elă€mă€ssă€

she doesn't ask

kings in castles

you are the one

james holladay

invincible

att gă¶ra năŽgot gott

a million more years

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us