Melodifestivalen
After Dark (h) Nr Ni Tar Saken I Egna Hnder

(Åh, när ni tar saken i egna händer)
(Åh, när ni gör som de på tv gör)

Martin, en fixarnas man
Äntligen hemma med borr i sin hand
Han reser ett lusthus, han satsar på kaklet
Med huvudet på skaft han träffar taket
Tina, hon matar sig lugn
Hon pillar på knappen på sin varmluftsugn
Glöm vispar och slevar, här finns tips till tusen
Använd fingret, det gör susen

Åh, när ni tar saken i egna händer
Åh, när ni gör som dom på tv gör
Då ska ni se att livet får en ny kick
Prova deras sköna trick
Åh, när ni rycker fram och gör allt själva
Åh, när ni släpper lös er fantasi
Är det inget att skämmas
För grannen gör nog likadant
Upp med nävarna, kör hårt
Ni ska se att det går (det går, det går, det går)

Bosse, han smeker sitt krom
När han leker doktor med sin Amazon
Han oljar sin växelspak, han är en tuff en
Schyssta rattar, fram med muffen
Ernst, hans tanke är fin
Han skakar liv i en slaknad ruin
Han pular och pålar och ser: han får opp'et
Nu trallar han i sommartorpet
Han trallar på torpet

Åh, när ni tar saken i egna händer
Åh, när ni gör som dom på tv gör
Då ska ni se att livet får en ny kick
Prova deras sköna trick
Åh, när ni rycker fram och gör allt själva
Åh, när ni släpper lös er fantasi
Är det inget att skämmas
För grannen gör nog likadant
Upp med nävarna, kör hårt
Ni ska se att det går

(Åh när ni)
Är det inget att skämmas
För grannen gör nog likadant
Upp med nävarna, kör hårt
Ni ska se att det går
Det går, det går, det går (det går)
Ni ska se att det går


Mirror lyrics:

Ni ska se att det går
Det går, det går, det går (det går)
Ni ska se att det går
Upp med nävarna, kör hårt
För grannen gör nog likadant
Är det inget att skämmas
(Åh när ni)

Ni ska se att det går
Upp med nävarna, kör hårt
För grannen gör nog likadant
Är det inget att skämmas
Åh, när ni släpper lös er fantasi
Åh, när ni rycker fram och gör allt själva
Prova deras sköna trick
Då ska ni se att livet får en ny kick
Åh, när ni gör som dom på tv gör
Åh, när ni tar saken i egna händer

Han trallar på torpet
Nu trallar han i sommartorpet
Han pular och pålar och ser: han får opp'et
Han skakar liv i en slaknad ruin
Ernst, hans tanke är fin
Schyssta rattar, fram med muffen
Han oljar sin växelspak, han är en tuff en
När han leker doktor med sin Amazon
Bosse, han smeker sitt krom

Ni ska se att det går (det går, det går, det går)
Upp med nävarna, kör hårt
För grannen gör nog likadant
Är det inget att skämmas
Åh, när ni släpper lös er fantasi
Åh, när ni rycker fram och gör allt själva
Prova deras sköna trick
Då ska ni se att livet får en ny kick
Åh, när ni gör som dom på tv gör
Åh, när ni tar saken i egna händer

Använd fingret, det gör susen
Glöm vispar och slevar, här finns tips till tusen
Hon pillar på knappen på sin varmluftsugn
Tina, hon matar sig lugn
Med huvudet på skaft han träffar taket
Han reser ett lusthus, han satsar på kaklet
Äntligen hemma med borr i sin hand
Martin, en fixarnas man

(Åh, när ni gör som de på tv gör)
(Åh, när ni tar saken i egna händer)


Relevant Tags:
AAfter DDark ((h) NNr NNi TTar SSaken II EEgna HHnder fter ark h) r i ar aken gna nder
fAter aDrk (h) Nr iN aTr aSken I gEna Hnder zfter xark (h) mr mi far zaken j sgna jnder
zAfter xDark (h) mNr mNi fTar zSaken jI sEgna jHnder Azfter Dxark (h) Nmr Nmi Tfar Szaken Ij Esgna Hjnder
qfter eark (ㅅh) hr hi 5ar waken 9 3gna under qAfter eDark (h) hNr hNi 5Tar wSaken 9I 3Egna uHnder
Aqfter Deark (h) Nhr Nhi T5ar Swaken I9 E3gna Hunder sfter fark (hh) jr ji har daken l fgna nnder
sAfter fDark () jNr jNi hTar dSaken lI fEgna nHnder Asfter Dfark ()h Njr Nji Thar Sdaken Il Efgna Hnnder
wfter rark (j) br bi yar eaken o rgna bnder wAfter rDark (jh) bNr bNi yTar eSaken oI rEgna bHnder
Awfter Drark (hj) Nbr Nbi Tyar Seaken Io Ergna Hbnder xfter cark (u) Nr Nii 6ar xaken k 4gna gnder
xAfter cDark (uh) Nr N 6Tar xSaken kI 4Egna gHnder Axfter Dcark (hu) Nr Ni T6ar Sxaken Ik E4gna Hgnder
Affter sark (n) N㤤r Nj gar aaken 8 dgna ynder Ater sDark (nh) Nr gTar aSaken 8I dEgna yHnder
Atfer Dsark (hn) Nr Nij Tgar Saaken I8 Edgna Hynder Acter Daark (b) Nrr N9 rar u wgna Hnder
Acfter Drk (bh) N N9i rTar Sken uI wEgna Hnder Afcter Drak (hb) Nr Ni9 Trar Skaen Iu Ewgna Hnder
Arter Dzrk (g) Nd Nl Taar Szken Eggna H㤤nder Arfter Dzark (gh) Ndr Nli Tr Ena Hnder
Afrter Dazrk (hg) Nrd Nil Tra Sazken Enga Hnder Agter Dqrk (y) N4 No Tzr Sqken Ehna Hnnder
Agfter Dqark (yh) N4r Noi Tzar Sqaken Ehgna Hder Afgter Daqrk (hy) Nr4 Nio Tazr Saqken Eghna Hdner
Atter Dsrk (h)) Ng Nk Tqr Ssken Eyna Hmder Atfter (h Ngr Nki Tqar Ssaken Eygna Hmnder
Aftter Dasrk (h) Nrg Nik Taqr Sasken Egyna Hnmder Avter Dwrk Nt N8 Tsr Swken Ebna Hhder
Avfter Dwark Ntr N8i Tsar Ebgna Hhnder Afvter Dawrk Nrt Ni8 Tasr Sawken Egbna Hnhder
Adter Dxrk N5 Nu Twr Sxken Evna Hjder Adfter N5r Nui Twar Evgna Hjnder
Afdter Daxrk Nr5 Niu Tawr Saxken Egvna Hnjder Darrk Nf Txr Sakken Efna Hbder
Afer Dak Nfr Txar Saen Hbnder Afetr Dakr Nrf Taxr Saekn Egfna Hnbder
Affer Dadk Ne Tarr Salen Etna Hndder Dadrk Ner Ta Salken Etgna Hner
Aftfer Dardk Nre Tar Saklen Egtna Hnedr Af5er Da4k Tad Saoen Egnna Hnxer
Af5ter Da4rk Tadr Saoken Ega Hnxder Aft5er Dar4k Tard Sakoen Egan Hndxer
Afher Dagk Ta4 Samen Egma Hneer Afhter Dagrk Ta4r Samken Egmna Hneder
Afther Dargk Tar4 Sakmen Egnma HndeerHOME
Popular Songs:
all in me

carry on

explosive mouth

tonto corazon

pour la vie

simple things

differences

epic last song

i want

screw the okampa (i want to go home)

why should i be lonely

the devil you know

encore une heure encore un jour

sculpture garden

canada

if only she knew

eimai skia pou girna

escucharte hablar

extraos

i feel love

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us