Melodifestivalen
Ai Bilder Av Dig

Jag har bilder av dig i mitt hjärta
Minnen av en sommar för länge sen
En gåva från himlen är allt jag behöver
Min lycka beror på dig

Det har gått flera tusen år sen vi fångade varandra
Men det känns som det var igår
Som vi båda blev tillsammans för evigt
Vi delade ljus och mörker
När själar förenade till en
Jag lovar och jag svär

Jag har bilder av dig i mitt hjärta
Minnen av en sommar för länge sen
En gåva från himlen är allt jag behöver
Min lycka beror på dig

Du försvann ur en flickas dröm
Men är fri att komma tillbaka (fri att komma)
Här hos mig blir du aldrig glömd
Jag som hjälp för alla andra jag möter med dig
Vi kan inte kapa banden
Ingen annan kan ge mig kärleken
Jag lovar och jag svär

Jag har bilder av dig i mitt hjärta
Minnen av en sommar för länge sen
En gåva från himlen är allt jag behöver
Min lycka beror på dig
Vackra bilder av dig i mitt hjärta
Som jag önskar du väcker till liv igen
Min värld blir en saga, så länge jag lever
Och allting beror på dig

Tiden rinner snart ifrån oss
Jag vill vara hos dig här och nu
Och låta dig minnas vem jag är
Jag lovar och jag svär

Jag har bilder av dig i mitt hjärta (i mitt hjärta)
Minnen av en sommar för länge sen
En gåva från himlen är allt jag behöver
Min lycka beror på dig (det beror på dig)
Vackra bilder av dig i mitt hjärta
Som jag önskar du väcker till liv igen
Min värld blir en saga, så länge jag lever
Och allting beror på dig


Mirror lyrics:

Och allting beror på dig
Min värld blir en saga, så länge jag lever
Som jag önskar du väcker till liv igen
Vackra bilder av dig i mitt hjärta
Min lycka beror på dig (det beror på dig)
En gåva från himlen är allt jag behöver
Minnen av en sommar för länge sen
Jag har bilder av dig i mitt hjärta (i mitt hjärta)

Jag lovar och jag svär
Och låta dig minnas vem jag är
Jag vill vara hos dig här och nu
Tiden rinner snart ifrån oss

Och allting beror på dig
Min värld blir en saga, så länge jag lever
Som jag önskar du väcker till liv igen
Vackra bilder av dig i mitt hjärta
Min lycka beror på dig
En gåva från himlen är allt jag behöver
Minnen av en sommar för länge sen
Jag har bilder av dig i mitt hjärta

Jag lovar och jag svär
Ingen annan kan ge mig kärleken
Vi kan inte kapa banden
Jag som hjälp för alla andra jag möter med dig
Här hos mig blir du aldrig glömd
Men är fri att komma tillbaka (fri att komma)
Du försvann ur en flickas dröm

Min lycka beror på dig
En gåva från himlen är allt jag behöver
Minnen av en sommar för länge sen
Jag har bilder av dig i mitt hjärta

Jag lovar och jag svär
När själar förenade till en
Vi delade ljus och mörker
Som vi båda blev tillsammans för evigt
Men det känns som det var igår
Det har gått flera tusen år sen vi fångade varandra

Min lycka beror på dig
En gåva från himlen är allt jag behöver
Minnen av en sommar för länge sen
Jag har bilder av dig i mitt hjärta


Relevant Tags:
AAi BBilder AAv DDig i ilder v ig iA iBlder vA iDg zi vilder zv xig zAi vBilder zAv xDig Azi Bvilder Azv Dxig
qi gilder qv eig qAi gBilder qAv eDig Aqi Bgilder Aqv Deig si nilder sv fig sAi nBilder sAv fDig Asi Bnilder Asv Dfig
wi hilder wv rig wAi hBilder wAv rDig Awi Bhilder Awv Drig xi Biilder xv cig xAi Blder xAv cDig Axi Blider Axv Dcig
Aii Bjlder Avv sig A Bjilder A sDig Ai Bijlder Av Dsig Aj B9lder Ab Diig Aji B9ilder Abv Dg Aij Bi9lder Avb Dgi
A9 Bllder Ac Djg A9i Blilder Acv Djig Ai9 Billder Avc Dijg Al Bolder Ag D9g Ali Boilder Agv D9ig Ail Biolder Avg Di9g
Ao Bklder Af Dlg Aoi Bkilder Afv Dlig Aio Biklder Avf Dilg Ak B8lder Dog Aki B8ilder Doig Aik Bi8lder Diog
A8 Bulder Dkg A8i Builder Dkig Ai8 Biulder Dikg Au D8g Aui Bider D8ig Aiu Bidler Di8g
Bikder Dug Duig Bilkder Diug Bioder Digg Di Biloder Dig
Bipder Dih Biplder Dihg Bilpder Digh Bildder Diy Biler Diyg Biledr DigyHOME
Popular Songs:
roll gypsy roll

reckoner

et puisqu'en tout cas

heartbreak hurricane

what i see

asleep at the wheel

state of mind

nothing between us (but love anymore)

dream like new york

san antonio rose

life

el cuervo y el escribano

landmines

oh dear

a long time to forget

acaso eres tu

kane me

come harvest

too blind to see it

(you make me feel like) a natural woman

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us