Melodifestivalen
One More Time Den Vilda

Vintern, den sänker sin slöja
Och bäddar in husen
Härden i värdshuset värmer
Och maten och krusen

Där dansar han med den vilda
De dansar som virvlar i ett vattenfall
Fyllda av stolthet och vilja
Dansar som virvlar i ett vattenfall

Men rykten i stugorna sprids
Medan snöflingor faller
Stjärnorna gnistrar mot isen
Som klara kristaller

Där flyr han bort med den vilda
De rusar som virvlar i ett vattenfall
Fyllda av stolthet och vilja
Rusar som virvlar i ett vattenfall

Droskan försvinner i natten
Och snön blir till drivor utmed vägens kant
Hovslagen ekar bland bergen än
Lekande sorglöst som ett vattenfall

Natten den sänker sin slöja
Och suddar ut spåren
Var de än är har de styrkan
Som forsen om våren

Där dansar han med den vilda
De dansar som virvlar i ett vattenfall
Fyllda av stolthet och vilja
Dansar som virvlar i ett vattenfall

Fyllda av stolthet och vilja
Dansar som virvlar i ett vattenfall

(Ooohh)


Mirror lyrics:

(Ooohh)

Dansar som virvlar i ett vattenfall
Fyllda av stolthet och vilja

Dansar som virvlar i ett vattenfall
Fyllda av stolthet och vilja
De dansar som virvlar i ett vattenfall
Där dansar han med den vilda

Som forsen om våren
Var de än är har de styrkan
Och suddar ut spåren
Natten den sänker sin slöja

Lekande sorglöst som ett vattenfall
Hovslagen ekar bland bergen än
Och snön blir till drivor utmed vägens kant
Droskan försvinner i natten

Rusar som virvlar i ett vattenfall
Fyllda av stolthet och vilja
De rusar som virvlar i ett vattenfall
Där flyr han bort med den vilda

Som klara kristaller
Stjärnorna gnistrar mot isen
Medan snöflingor faller
Men rykten i stugorna sprids

Dansar som virvlar i ett vattenfall
Fyllda av stolthet och vilja
De dansar som virvlar i ett vattenfall
Där dansar han med den vilda

Och maten och krusen
Härden i värdshuset värmer
Och bäddar in husen
Vintern, den sänker sin slöja


Relevant Tags:
OOne MMore TTime DDen VVilda ne ore ime en ilda nOe oMre iTme eDn iVlda kne jore fime xen bilda kOne jMore fTime xDen bVilda
Okne Mjore Tfime Dxen Vbilda 9ne kore 5ime een cilda 9One kMore 5Time eDen cVilda O9ne Mkore T5ime Deen Vcilda 0ne nore hime fen gilda
0One nMore hTime fDen gVilda O0ne Mnore Thime Dfen Vgilda lne Moore yime ren filda lOne Mre yTime rDen fVilda Olne Mroe Tyime Dren Vfilda
ine Mkre 6ime cen Viilda iOne 6Time cDen Vlda Oine Mokre T6ime Dcen Vlida Onne M9re gime sen Vjlda Oe M9ore gTime sDen Vjilda
Oen Mo9re Tgime Dsen Vijlda Ome M0re rime V9lda Omne M0ore rTime Dn V9ilda Onme Mo0re Trime Dne Vi9lda Ohe Mlre Tiime Dsn Vllda
Ohne Mlore Tme Vlilda Onhe Molre Tmie Desn Villda Oje Mire Tjme D3n Volda Ojne Miore Tjime D3en Voilda Onje Moire Tijme De3n Violda
Obe Morre T9me Dfn Vklda Obne Moe T9ime Vkilda Onbe Moer Ti9me Defn Viklda Onee Mode Tlme Drn V8lda On Modre Tlime V8ilda
One Morde Tilme Dern Vi8lda Ons Mo4e Tome D4n Vulda Onse Mo4re Toime D4en Vuilda Ones Mor4e Tiome De4n Viulda On3 Moge Tkme Ddn
On3e Mogre Tkime Dden Vida One3 Morge Tikme Dedn Vidla Onf Mote T8me Dwn VikdaHOME
Popular Songs:
rose coloured glasses

if only

tug of war

roadburn

abschiedslied

dreamtime

onzichtbaar

ain't that a kick in the head

shi no umi

contempt

suburbia

falta

that old feelin'

december

wedding bells

om du vill

aquarius (feat. sasha allen)

lisa knew

pura candela

life rolls on

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us