Melodifestivalen
Ola H„īkansson Du Sk„§nker Mening „īt Mitt Liv

Jag vaknar upp, en sommardag
Och ser dig ligga här och sova bredvid mig
Det känns så lugnt, det gör mig glad
Det är bevis på att du tillhör bara mig

Ju mer jag ser dig
Ju mera känner jag din kärlek
Och allt du ber mig
Det vill jag göra, för jag älskar dig
När du är nära
Då strålar livet av din kärlek
Åh, min kära
Du skänker mening åt mitt liv

När allt känns svårt, det sker ibland
Och det finns ingenting som får mig att bli glad
Så kommer du, och tar min hand
Då skingras tankarna hos mig och allt känns bra

Ju mer jag ser dig
Ju mera känner jag din kärlek
Och allt du ber mig
Det vill jag göra, för jag älskar dig
När du är nära
Då strålar livet av din kärlek
Åh, min kära
Du skänker mening åt mitt liv

Ju mer jag ser dig
Ju mera känner jag din kärlek
Och allt du ber mig
Det vill jag göra, för jag älskar dig
När du är nära
Då strålar livet av din kärlek
Åh, min kära
Du skänker mening åt mitt liv
Åh, min kära
Du skänker mening åt mitt liv


Mirror lyrics:

Du skänker mening åt mitt liv
Åh, min kära
Du skänker mening åt mitt liv
Åh, min kära
Då strålar livet av din kärlek
När du är nära
Det vill jag göra, för jag älskar dig
Och allt du ber mig
Ju mera känner jag din kärlek
Ju mer jag ser dig

Du skänker mening åt mitt liv
Åh, min kära
Då strålar livet av din kärlek
När du är nära
Det vill jag göra, för jag älskar dig
Och allt du ber mig
Ju mera känner jag din kärlek
Ju mer jag ser dig

Då skingras tankarna hos mig och allt känns bra
Så kommer du, och tar min hand
Och det finns ingenting som får mig att bli glad
När allt känns svårt, det sker ibland

Du skänker mening åt mitt liv
Åh, min kära
Då strålar livet av din kärlek
När du är nära
Det vill jag göra, för jag älskar dig
Och allt du ber mig
Ju mera känner jag din kärlek
Ju mer jag ser dig

Det är bevis på att du tillhör bara mig
Det känns så lugnt, det gör mig glad
Och ser dig ligga här och sova bredvid mig
Jag vaknar upp, en sommardag


Relevant Tags:
OOla HH„īkansson DDu SSk„§nker MMening „„īt MMitt LLiv la „īkansson u k„§nker ening īt itt iv lOa „Hīkansson uD kS„§nker eMning ī„t iMtt iLv
kla j„īkansson xu zk„§nker jening „īīt jitt kiv kOla jH„īkansson xDu zSk„§nker jMening „t jMitt kLiv Okla Hj„īkansson Dxu Szk„§nker Mjening „tī Mjitt Lkiv
9la u„īkansson eu wk„§nker kening „ītt kitt oiv 9Ola uH„īkansson eDu wSk„§nker kMening „ī kMitt oLiv O9la Hu„īkansson Deu Swk„§nker Mkening „īt Mkitt Loiv
0la n„īkansson fu dk„§nker nening „īf nitt piv 0Ola nH„īkansson fDu dSk„§nker nMening „īft nMitt pLiv O0la Hn„īkansson Dfu Sdk„§nker Mnening „ītf Mnitt Lpiv
lla b„īkansson ru ek„§nker Meening „ī5 Miitt Liiv lOla bH„īkansson rDu eSk„§nker Mning „ī5t Mtt Lv Olla Hb„īkansson Dru Sek„§nker Mneing „īt5 Mtit Lvi
ila g„īkansson cu xk„§nker Msning „īh Mjtt Ljv iOla gH„īkansson cDu xSk„§nker Msening „īht Ljiv Oila Hg„īkansson Dcu Sxk„§nker Mesning „īth Mijtt Lijv
y„īkansson su ak„§nker M3ning „īy M9tt L9v Oa yH„īkansson sDu aSk„§nker M3ening „īyt M9itt L9iv Oal Hy„īkansson Dsu Sak„§nker Me3ning „īty Mi9tt Li9v
Oka H„„īkansson Duu Skk„§nker Mfning „ī6 Mltt Llv Hīkansson D S„§nker Mfening „ī6t Mlitt Lliv Olka Hī„kansson Du S„k§nker Mefning „īt6 Miltt Lilv
Ooa H„īīkansson Dh Sl„§nker Mrning „īg Mott Lov Oola H„kansson Dhu Slk„§nker Mrening „īgt Moitt Oloa H„kīansson Duh Skl„§nker Merning „ītg Miott Liov
Opa H„īkkansson D7 So„§nker M4ning „īr Mktt Lkv Opla H„īansson D7u Sok„§nker M4ening „īrt Olpa H„īaknsson Du7 Sko„§nker Me4ning „ītr Miktt Likv
Olaa H„īlansson Dk Sm„§nker Mdning M8tt L8v Ol H„īlkansson Dku Smk„§nker Mdening M8itt L8iv Ola H„īklansson Duk Skm„§nker Medning Mi8tt Li8v
Olz H„īoansson Di Sj„§nker Mwning Mutt Luv Olza H„īokansson Diu Sjk„§nker Mwening Muitt Luiv Olaz H„īkoansson Dui Skj„§nker Mewning Miutt Liuv
Olq H„īmansson D8 Si„§nker Menning Mittt Livv Olqa H„īmkansson D8u Sik„§nker Meing Mit Li Olaq H„īkmansson Du8 Ski„§nker Meinng Mitt Liv
Ols H„ījansson Dj Sk„„§nker Meming Mift Lib Olsa H„ījkansson Dju Sk§nker Memning Miftt Libv Olas H„īkjansson Duj Sk§„nker Menming Mitft Livb
Olw H„īiansson Dy Sk„§§nker Mehing Mi5t Lic Olwa H„īikansson Dyu Sk„nker Mehning Mi5tt Licv Olaw H„īkiansson Duy Sk„n§ker Menhing Mit5t Livc
Olx H„īkaansson Sk„§nnker Mejing Miht Lig Olxa H„īknsson Sk„§ker Mejning Mihtt Ligv Olax H„īknasson Sk„§kner Menjing Mitht Livg
H„īkznsson Sk„§mker Mebing Miyt Lif H„īkzansson Sk„§mnker Mebning Miytt Lifv H„īkaznsson Sk„§nmker Menbing Mityt Livf
H„īkqnsson Sk„§hker Meniing Mi6t H„īkqansson Sk„§hnker Menng Mi6tt H„īkaqnsson Sk„§nhker Mennig Mit6t
H„īksnsson Sk„§jker Menjng Migt H„īksansson Sk„§jnker Migtt H„īkasnsson Sk„§njker Menijng Mitgt
H„īkwnsson Sk„§bker Men9ng Mirt H„īkwansson Sk„§bnker Men9ing Mirtt H„īkawnsson Sk„§nbker Meni9ng Mitrt
H„īkxnsson Sk„§nkker Menlng H„īkxansson Sk„§ner Menling H„īkaxnsson Sk„§nekr Menilng
H„īkannsson Sk„§nler Menong Mitf H„īkasson Sk„§nlker Menoing H„īkasnson Sk„§nkler Meniong Mittf
H„īkamsson Sk„§noer Menkng Mit5 H„īkamnsson Sk„§noker Menking H„īkanmsson Sk„§nkoer Menikng Mitt5
H„īkahsson Sk„§nmer Men8ng Mith H„īkahnsson Men8ing H„īkanhsson Sk„§nkmer Meni8ng MitthHOME
Popular Songs:
la medecina

sepi (sendiri)

ich lass' dich nicht allein

tav„Ą‚É tuvum„Ą‚É

alucinaciones

la lampara

se te ne vai

midi dans le salon de la duchesse (feat. doriand)

permanent

four flights up

one monkey don't stop no show

don't you know

pelon lait

whispering words

walter's walk

life is long

let it go

phantom of the opera

which a way

por eso jura

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us