Melodifestivalen
Noll Disciplin Idiot

Vad är det som händer här
Jag har sumpat all kontroll
Nä, jag fattar faktiskt ingenting
Nånting flashade förbi och slog undan mina ben
Och jag framstod som en idiot
Här står jag med choklad och blommor
Fan vad jag är sämst

Det är kört, det är sjukt
Ingenting är som förut
Det är stört, jag flippar ur
Gör nånting, det är akut
Kan nån förklara mitt beteende
Det är en dåre i min kropp
Pallar inte stå emot
Hon gör mig till en idiot

Nu i helgen blev det knas
Jag och bandet skulle ut
Men jag banga' och hyrde en kärleksfilm
Det rassla' till i min mobil
De ville tala om för mig
Att jag är en superidiot
Här sitter jag mitt i romantiken
Fan vad jag är sämst

Det är kört, det är sjukt
Ingenting är som förut
Det är stört, jag flippar ur
Gör nånting, det är akut
Kan nån förklara mitt beteende
Det är en dåre i min kropp
Pallar inte stå emot
Hon gör mig till en idiot
Hon gör mig till en idiot

Vad är det som händer
Jag tappar mitt fokus
Och allt är förlorat
Det är ju helt underbart

Kan nån förklara
Kan nån förklara det för mig

(Det är kört, det är sjukt)
(Ingenting är som förut)
Det är stört, jag flippar ur
Gör nånting, det är akut
Kan nån förklara mitt beteende
Det är en dåre i min kropp
Pallar inte stå emot
Pallar inte stå emot
Pallar inte stå emot
Hon gör mig till en idiot


Mirror lyrics:

Hon gör mig till en idiot
Pallar inte stå emot
Pallar inte stå emot
Pallar inte stå emot
Det är en dåre i min kropp
Kan nån förklara mitt beteende
Gör nånting, det är akut
Det är stört, jag flippar ur
(Ingenting är som förut)
(Det är kört, det är sjukt)

Kan nån förklara det för mig
Kan nån förklara

Det är ju helt underbart
Och allt är förlorat
Jag tappar mitt fokus
Vad är det som händer

Hon gör mig till en idiot
Hon gör mig till en idiot
Pallar inte stå emot
Det är en dåre i min kropp
Kan nån förklara mitt beteende
Gör nånting, det är akut
Det är stört, jag flippar ur
Ingenting är som förut
Det är kört, det är sjukt

Fan vad jag är sämst
Här sitter jag mitt i romantiken
Att jag är en superidiot
De ville tala om för mig
Det rassla' till i min mobil
Men jag banga' och hyrde en kärleksfilm
Jag och bandet skulle ut
Nu i helgen blev det knas

Hon gör mig till en idiot
Pallar inte stå emot
Det är en dåre i min kropp
Kan nån förklara mitt beteende
Gör nånting, det är akut
Det är stört, jag flippar ur
Ingenting är som förut
Det är kört, det är sjukt

Fan vad jag är sämst
Här står jag med choklad och blommor
Och jag framstod som en idiot
Nånting flashade förbi och slog undan mina ben
Nä, jag fattar faktiskt ingenting
Jag har sumpat all kontroll
Vad är det som händer här


Relevant Tags:
NNoll DDisciplin IIdiot oll isciplin diot oNll iDsciplin dIiot moll xisciplin jdiot mNoll xDisciplin jIdiot Nmoll Dxisciplin Ijdiot
holl eisciplin 9diot hNoll eDisciplin 9Idiot Nholl Deisciplin I9diot joll fisciplin ldiot jNoll fDisciplin lIdiot Njoll Dfisciplin Ildiot
boll risciplin odiot bNoll rDisciplin oIdiot Nboll Drisciplin Iodiot Nooll cisciplin kdiot Nll cDisciplin kIdiot Nlol Dcisciplin Ikdiot
Nkll sisciplin 8diot Nkoll sDisciplin 8Idiot Nokll Dsisciplin I8diot N9ll Diisciplin udiot N9oll Dsciplin uIdiot No9ll Dsiciplin Iudiot
N0ll Djsciplin Iddiot N0oll Djisciplin Iiot No0ll Dijsciplin Iidot Nlll D9sciplin Ixiot Nloll D9isciplin Ixdiot Nolll Di9sciplin Idxiot
Nill Dlsciplin Ieiot Nioll Dlisciplin Iediot Noill Dilsciplin Ideiot Dosciplin Ifiot Nol Doisciplin Ifdiot Noll Diosciplin Idfiot
Nokl Dksciplin Iriot Dkisciplin Irdiot Nolkl Diksciplin Idriot Nool D8sciplin Iciot D8isciplin Icdiot Nolol Di8sciplin Idciot
Nopl Dusciplin Isiot Nopll Duisciplin Isdiot Nolpl Diusciplin Idsiot Dissciplin Idiiot Diciplin Idot Dicsiplin Idoit
Nolk Dizciplin Idjot Dizsciplin Idjiot Nollk Diszciplin Idijot Nolo Diwciplin Id9ot Diwsciplin Id9iot Nollo Diswciplin Idi9ot
Nolp Didciplin Idlot Didsciplin Idliot Nollp Disdciplin Idilot Dieciplin Idoot Diesciplin Idoiot Diseciplin Idioot
Dixciplin Idkot Dixsciplin Idkiot Disxciplin Idikot Diaciplin Id8ot Diasciplin Id8iot Disaciplin Idi8ot
Discciplin Iduot Disiplin Iduiot Disicplin Idiuot Disfiplin Disfciplin Idit Discfiplin Idito
Disxiplin Idikt Discxiplin Idiokt Disviplin Idi9t Disvciplin Discviplin Idio9t Disdiplin Idi0tHOME
Popular Songs:
squared

meille kvi nin

necu da budem ko masina

lnnen lokari

you don't know

long distance drunk

headlights and parking lots

syncopa

eternal

prayer for you

headlights

knock down ginger

drunk + stoned

power of desire

lay me down

summertime, summertime

what's wrong with me

tell me why

roots, radicals, rockers and reggae

one for the ride

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us