Melodifestivalen
Pernilla Andersson Desperados

Du säger tiden kommer aldrig mer igen
Vi sliter vägarna i jakt på sanningen
Jag missar tåget, hamnar snett och tänker sen
Och löven faller över Stockholm och mitt hem

Du säger: Jag ska aldrig lämna dig
Du ska aldrig nånsin se mig gå
Och om du ger din sorg till mig så kan jag bära den åt dig
Tills du orkar se två desperados som alltid ville mer

Dom säger närhet är nånting som har ett sätt
Som inte stämmer med fem varv runt jordklotet
Men vad vet dom som aldrig vågat något nån gång
Som gömmer ångest bakom murar och betong

Jag säger: Jag ska aldrig lämna dig
Du ska aldrig nånsin se mig gå
Och om du ger din sorg till mig så kan jag bära den åt dig
Tills du orkar se två desperados som alltid ville mer

Du slåss mot väderkvarnar och jag står här bredvid
Ooo, en Sancho Panza som ska ta varenda strid

Och säger: Jag ska aldrig lämna dig
Du ska aldrig nånsin se mig gå
Och om du ger din sorg till mig så kan jag bära den åt dig
Tills du orkar se

Jag ska aldrig lämna dig
Du ska aldrig nånsin se mig gå
Och om du ger din sorg till mig så kan jag bära den åt dig
Tills du orkar se två desperados som alltid ville mer
Två desperados som alltid ville mer


Mirror lyrics:

Två desperados som alltid ville mer
Tills du orkar se två desperados som alltid ville mer
Och om du ger din sorg till mig så kan jag bära den åt dig
Du ska aldrig nånsin se mig gå
Jag ska aldrig lämna dig

Tills du orkar se
Och om du ger din sorg till mig så kan jag bära den åt dig
Du ska aldrig nånsin se mig gå
Och säger: Jag ska aldrig lämna dig

Ooo, en Sancho Panza som ska ta varenda strid
Du slåss mot väderkvarnar och jag står här bredvid

Tills du orkar se två desperados som alltid ville mer
Och om du ger din sorg till mig så kan jag bära den åt dig
Du ska aldrig nånsin se mig gå
Jag säger: Jag ska aldrig lämna dig

Som gömmer ångest bakom murar och betong
Men vad vet dom som aldrig vågat något nån gång
Som inte stämmer med fem varv runt jordklotet
Dom säger närhet är nånting som har ett sätt

Tills du orkar se två desperados som alltid ville mer
Och om du ger din sorg till mig så kan jag bära den åt dig
Du ska aldrig nånsin se mig gå
Du säger: Jag ska aldrig lämna dig

Och löven faller över Stockholm och mitt hem
Jag missar tåget, hamnar snett och tänker sen
Vi sliter vägarna i jakt på sanningen
Du säger tiden kommer aldrig mer igen


Relevant Tags:
PPernilla AAndersson DDesperados ernilla ndersson esperados ePrnilla nAdersson eDsperados 0ernilla zndersson xesperados 0Pernilla zAndersson xDesperados
P0ernilla Azndersson Dxesperados lernilla qndersson eesperados lPernilla qAndersson eDesperados Plernilla Aqndersson Deesperados oernilla sndersson fesperados
oPernilla sAndersson fDesperados Poernilla Asndersson Dfesperados Peernilla wndersson resperados Prnilla wAndersson rDesperados Prenilla Awndersson Dresperados
Psrnilla xndersson cesperados Psernilla xAndersson cDesperados Pesrnilla Axndersson Dcesperados P3rnilla Anndersson sesperados P3ernilla Adersson sDesperados
Pe3rnilla Adnersson Dsesperados Pfrnilla Amdersson Pfernilla Amndersson Dsperados Pefrnilla Anmdersson Dseperados Prrnilla Ahdersson Dssperados
Prernilla Ahndersson Perrnilla Anhdersson Dessperados P4rnilla Ajdersson D3sperados P4ernilla Ajndersson D3esperados Pe4rnilla Anjdersson De3sperados
Pdrnilla Abdersson Dfsperados Pdernilla Abndersson Pedrnilla Anbdersson Defsperados Pwrnilla Anddersson Drsperados Pwernilla Anersson
Pewrnilla Anedrsson Dersperados Anxersson D4sperados Penilla Anxdersson D4esperados Penrilla Andxersson De4sperados Pednilla Aneersson Ddsperados
Anedersson Ddesperados Perdnilla Andeersson Dedsperados Pe4nilla Anfersson Dwsperados Anfdersson Dwesperados Per4nilla Andfersson Dewsperados
Pegnilla Anrersson Pegrnilla Anrdersson Deperados Pergnilla Andrersson Depserados Petnilla Ancersson Dezperados Petrnilla Ancdersson Dezsperados
Pertnilla Andcersson Deszperados Pe5nilla Ansersson Dewperados Pe5rnilla Ansdersson Per5nilla Andsersson Deswperados Pefnilla Dedperados
Andrsson Perfnilla Andresson Desdperados Peenilla Andsrsson Deeperados Perenilla Andesrsson Deseperados Pernnilla And3rsson Dexperados
Perilla And3ersson Dexsperados Perinlla Ande3rsson Desxperados Permilla Andfrsson Deaperados Permnilla Deasperados Pernmilla Andefrsson Desaperados
Perhilla Andrrsson Despperados Perhnilla Deserados Pernhilla Anderrsson Deseprados Perjilla And4rsson Des0erados Perjnilla And4ersson Des0perados
Pernjilla Ande4rsson Desp0erados Perbilla Anddrsson Deslerados Perbnilla Deslperados Pernbilla Andedrsson Desplerados Perniilla Andwrsson Desoerados
Pernlla Andwersson Desoperados Pernlila Andewrsson Despoerados Pernjlla Despeerados Andesson Desprados Pernijlla Andesrson Despreados
Pern9lla Andedsson Despsrados Pern9illa Despserados Perni9lla Anderdsson Despesrados Pernllla Ande4sson Desp3rados Pernlilla Desp3erados
Pernillla Ander4sson Despe3rados Pernolla Andegsson Despfrados Pernoilla Andegrsson Despferados Perniolla Andergsson Despefrados Pernklla Andetsson Desprrados
Pernkilla Andetrsson Desprerados Perniklla Andertsson Desperrados Pern8lla Ande5sson Desp4rados Pern8illa Ande5rsson Desp4eradosHOME
Popular Songs:
everywhere

chant no. 1 (i don't need this pressure on)

one shot juanita

spies

my glorious

priorities 1 6

undantagstillstnd

jim, i wore a tie today

my coo ca choo

just a smile

you have no love in your heart (1961)

on fait c'qu'on peut

stilla natt

layla

hit the lights

saturn return

heal me

child of the king

such a tragedy

if not for you

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us