Melodifestivalen
Pernilla Emme I Dina „∂gon

Jag kan se att det brinner en eld
Står här fylld av förväntan
Och jag känner en längtan i mig
Jag vill va' en del av dig

Stjärnor faller i mörker och ljus
Du är allt jag vill ha
Söker dig, söker mig, vem förstår
Alla drömmar som väntar ett svar

I dina ögon
Dansar en evighet
Föder en längtan
Att få nå din hemlighet

Jag kan höra din röst inom mig
Och jag känner din närhet
Varje tanke vibrerar av liv
Och jag tänker jämt på dig

Stjärnor faller i mörker och ljus
Du är allt jag vill ha
Söker dig, söker mig, vem förstår
Alla drömmar som väntar ett svar

I dina ögon
Dansar en evighet
Föder en längtan
Att få nå din hemlighet

Jag vill dela allt med dig
Så kom stanna här med mig
Se min längtan

(I dina ögon)
(Dansar en evighet)
I dina ögon
Dansar en evighet
Föder en längtan
Jag vill nå din hemlighet
(I dina ögon)
Jag vill nå din hemlighet


Mirror lyrics:

Jag vill nå din hemlighet
(I dina ögon)
Jag vill nå din hemlighet
Föder en längtan
Dansar en evighet
I dina ögon
(Dansar en evighet)
(I dina ögon)

Se min längtan
Så kom stanna här med mig
Jag vill dela allt med dig

Att få nå din hemlighet
Föder en längtan
Dansar en evighet
I dina ögon

Alla drömmar som väntar ett svar
Söker dig, söker mig, vem förstår
Du är allt jag vill ha
Stjärnor faller i mörker och ljus

Och jag tänker jämt på dig
Varje tanke vibrerar av liv
Och jag känner din närhet
Jag kan höra din röst inom mig

Att få nå din hemlighet
Föder en längtan
Dansar en evighet
I dina ögon

Alla drömmar som väntar ett svar
Söker dig, söker mig, vem förstår
Du är allt jag vill ha
Stjärnor faller i mörker och ljus

Jag vill va' en del av dig
Och jag känner en längtan i mig
Står här fylld av förväntan
Jag kan se att det brinner en eld


Relevant Tags:
PPernilla EEmme II DDina „„∂gon ernilla mme ina ∂gon ePrnilla mEme I iDna ∂„gon 0ernilla smme j xina „∂∂gon 0Pernilla sEmme jI xDina „gon
P0ernilla Esmme Ij Dxina „g∂on lernilla 3mme 9 eina „∂ggon lPernilla 3Emme 9I eDina „∂on Plernilla E3mme I9 Deina „∂ogn oernilla fmme l fina „∂hon
oPernilla fEmme lI fDina „∂hgon Poernilla Efmme Il Dfina „∂ghon Peernilla rmme o rina „∂yon Prnilla rEmme oI rDina „∂ygon Prenilla Ermme Io Drina „∂gyon
Psrnilla 4mme k cina „∂bon Psernilla 4Emme kI cDina „∂bgon Pesrnilla E4mme Ik Dcina „∂gbon P3rnilla dmme 8 sina „∂von P3ernilla dEmme 8I sDina „∂vgon
Pe3rnilla Edmme I8 Dsina „∂gvon Pfrnilla wmme u Diina „∂fon Pfernilla wEmme uI Dna „∂fgon Pefrnilla Ewmme Iu Dnia „∂gfon Prrnilla Emmme Djna „∂ton
Prernilla Eme Djina „∂tgon Perrnilla Emme Dijna „∂gton P4rnilla Ejme D9na „∂goon P4ernilla Ejmme D9ina „∂gn Pe4rnilla Emjme Di9na „∂gno
Pdrnilla Ekme Dlna „∂gkn Pdernilla Ekmme Dlina „∂gkon Pedrnilla Emkme Dilna „∂gokn Pwrnilla Enme Dona „∂g9n Pwernilla Enmme Doina „∂g9on
Pewrnilla Emnme Diona „∂go9n Dkna „∂g0n Penilla Dkina „∂g0on Penrilla Emem Dikna „∂go0n Pednilla Emje D8na „∂gln
D8ina „∂glon Perdnilla Emmje Di8na „∂goln Pe4nilla Emke Duna „∂gin Duina „∂gion Per4nilla Emmke Diuna „∂goin
Pegnilla Emne Dinna „∂gonn Pegrnilla Dia „∂go Pergnilla Emmne Dian „∂gon Petnilla Emmee Dima „∂gom Petrnilla Emm Dimna „∂gomn
Pertnilla Dinma „∂gonm Pe5nilla Emms Diha „∂goh Pe5rnilla Emmse Dihna „∂gohn Per5nilla Emmes Dinha „∂gonh Pefnilla Emm3 Dija „∂goj
Emm3e „∂gojn Perfnilla Emme3 Dinja „∂gonj Peenilla Emmf Diba „∂gob Emmfe Dibna „∂gobn Perenilla Emmef Dinba „∂gonb
Pernnilla Emmr Dinaa Perilla Emmre Din Perinlla Emmer DinaHOME
Popular Songs:
the sidewinder flux

taboo taboo

right in time

miriam

love

paper cup

july's memoir

ingenuidad

meik„É‚§poika voitti

anamniseis

if only

sunlight

the staircase (mystery)

thirty days

ven por m„≠ (come with me)

gypsy girl

mi ni„É‚Īa

i die a little

this one's for you

miedo

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us