Melodifestivalen
Niklas Str„∂mstedt F„∂r M„īnga Ord Om K„§rlek

Hälften kvar
Om du har tur
Viljan viskar där i sin bur
Ingen hör
Jag ser bara leenden
Kaos, uppror, putsade skor
Stampa takt till sångerna
Hör du att du skrev

För många ord om kärlek
För få om det du inte ville se
För många ord om lycka
Men ingenting som skulle kunna visa vem du är

Tusen skäl
Mattan blir glatt
Sopa ilskan när den tar sats
Ring en vän
Och tala om ingenting
Det är bra, som det ska va'
Vandrar vant bland fraserna
Minns du om du sa

För många ord om kärlek
För få om det du inte ville se
För många ord om lycka
Men ingenting som skulle kunna visa vem du är

Tänk om närheten gör ont
Men du gör ju som du vill
En gång till
Fryser frågorna igen
√Ąr det j√§mt n√•'n annans fel

(För många ord om kärlek)
För få om det du inte ville se
För många ord om lycka
Men ingenting som skulle kunna visa

För många ord om kärlek
För få om det du inte ville se
För många ord om lycka
Men ingenting som skulle kunna visa vem du är


Mirror lyrics:

Men ingenting som skulle kunna visa vem du är
För många ord om lycka
För få om det du inte ville se
För många ord om kärlek

Men ingenting som skulle kunna visa
För många ord om lycka
För få om det du inte ville se
(För många ord om kärlek)

√Ąr det j√§mt n√•'n annans fel
Fryser frågorna igen
En gång till
Men du gör ju som du vill
Tänk om närheten gör ont

Men ingenting som skulle kunna visa vem du är
För många ord om lycka
För få om det du inte ville se
För många ord om kärlek

Minns du om du sa
Vandrar vant bland fraserna
Det är bra, som det ska va'
Och tala om ingenting
Ring en vän
Sopa ilskan när den tar sats
Mattan blir glatt
Tusen skäl

Men ingenting som skulle kunna visa vem du är
För många ord om lycka
För få om det du inte ville se
För många ord om kärlek

Hör du att du skrev
Stampa takt till sångerna
Kaos, uppror, putsade skor
Jag ser bara leenden
Ingen hör
Viljan viskar där i sin bur
Om du har tur
Hälften kvar


Relevant Tags:
NNiklas SStr„∂mstedt FF„∂r MM„īnga OOrd OOm KK„§rlek iklas tr„∂mstedt „∂r „īnga rd m „§rlek iNklas tSr„∂mstedt „F∂r „Mīnga rOd mO „K§rlek
miklas ztr„∂mstedt c„∂r j„īnga krd km l„§rlek mNiklas zStr„∂mstedt cF„∂r jM„īnga kOrd kOm lK„§rlek Nmiklas Sztr„∂mstedt Fc„∂r Mj„īnga Okrd Okm Kl„§rlek
hiklas wtr„∂mstedt r„∂r k„īnga 9rd 9m o„§rlek hNiklas wStr„∂mstedt rF„∂r kM„īnga 9Ord 9Om oK„§rlek Nhiklas Swtr„∂mstedt Fr„∂r Mk„īnga O9rd O9m Ko„§rlek
jiklas dtr„∂mstedt g„∂r n„īnga 0rd 0m m„§rlek jNiklas dStr„∂mstedt gF„∂r nM„īnga 0Ord 0Om mK„§rlek Njiklas Sdtr„∂mstedt Fg„∂r Mn„īnga O0rd O0m Km„§rlek
biklas etr„∂mstedt t„∂r M„„īnga lrd lm j„§rlek bNiklas eStr„∂mstedt tF„∂r Mīnga lOrd lOm jK„§rlek Nbiklas Setr„∂mstedt Ft„∂r Mī„nga Olrd Olm Kj„§rlek
Niiklas xtr„∂mstedt v„∂r M„īīnga ird im i„§rlek Nklas xStr„∂mstedt vF„∂r M„nga iOrd iOm iK„§rlek Nkilas Sxtr„∂mstedt Fv„∂r M„nīga Oird Oim Ki„§rlek
Njklas atr„∂mstedt d„∂r M„īnnga Orrd Omm K„„§rlek aStr„∂mstedt dF„∂r M„īga Od O K§rlek Nijklas Satr„∂mstedt Fd„∂r M„īgna Odr Om K§„rlek
N9klas Sttr„∂mstedt F„„∂r M„īmga Odd Oj K„§§rlek N9iklas Sr„∂mstedt F∂r M„īmnga Odrd Ojm K„rlek Ni9klas Srt„∂mstedt F∂„r M„īnmga Ordd Omj K„r§lek
Nlklas Sfr„∂mstedt F„∂∂r M„īhga O4d Ok K„§rrlek Nliklas Sftr„∂mstedt F„r M„īhnga O4rd K„§lek Nilklas Stfr„∂mstedt F„r∂ M„īnhga Or4d Omk K„§lrek
Noklas S5r„∂mstedt F„∂rr M„ījga Ogd On K„§dlek Noiklas S5tr„∂mstedt F„∂ M„ījnga Ogrd Onm K„§drlek Nioklas St5r„∂mstedt F„∂r M„īnjga Orgd Omn K„§rdlek
Nkklas Shr„∂mstedt F„∂d M„ībga Otd K„§4lek Nkiklas Shtr„∂mstedt F„∂dr M„ībnga Otrd K„§4rlek Nikklas Sthr„∂mstedt F„∂rd M„īnbga Ortd K„§r4lek
N8klas Syr„∂mstedt F„∂4 M„īngga O5d K„§glek N8iklas Sytr„∂mstedt F„∂4r M„īna O5rd K„§grlek Ni8klas Styr„∂mstedt F„∂r4 M„īnag Or5d K„§rglek
Nuklas S6r„∂mstedt F„∂g M„īnha Ofd K„§tlek Nuiklas S6tr„∂mstedt F„∂gr Ofrd K„§trlek Niuklas St6r„∂mstedt F„∂rg M„īngha Orfd K„§rtlek
Sgr„∂mstedt F„∂t M„īnya Oed K„§5lek Nilas Sgtr„∂mstedt F„∂tr M„īnyga Oerd K„§5rlek Nilkas Stgr„∂mstedt F„∂rt M„īngya Ored K„§r5lek
Nillas Srr„∂mstedt F„∂5 M„īnba K„§flek Srtr„∂mstedt F„∂5r Or K„§frlek Nikllas Strr„∂mstedt F„∂r5 M„īngba Ord K„§rflek
Niolas F„∂f M„īnva Orx K„§elek St„∂mstedt F„∂fr M„īnvga Orxd K„§erlek Nikolas St„r∂mstedt F„∂rf M„īngva Ordx K„§relek
Nimlas Std„∂mstedt F„∂e M„īnfa Ore K„§rllek Nimklas Stdr„∂mstedt F„∂er M„īnfga K„§rek Nikmlas Strd„∂mstedt F„∂re M„īngfa Orde K„§relk
Nijlas St4„∂mstedt M„īnta Orf K„§rkek St4r„∂mstedt M„īntga K„§rklek Nikjlas Str4„∂mstedt M„īngta Ordf K„§rlkek
Niilas Stg„∂mstedt M„īngaa Orr K„§roek M„īng K„§rolek Nikilas Strg„∂mstedt M„īnga Ordr K„§rloek
Stt„∂mstedt M„īngz Orc K„§rpek Nikas M„īngza Orcd K„§rplek Nikals Strt„∂mstedt M„īngaz Ordc K„§rlpek
Nikkas St5„∂mstedt M„īngq Ors K„§rleek M„īngqa Orsd K„§rlk Niklkas Str5„∂mstedt M„īngaq Ords K„§rlke
Nikoas Stf„∂mstedt M„īngs K„§rlsk M„īngsa K„§rlsek Nikloas Strf„∂mstedt M„īngas K„§rlesk
Nikpas Ste„∂mstedt M„īngw K„§rl3k Nikplas Ster„∂mstedt M„īngwa K„§rl3ek Niklpas Stre„∂mstedt M„īngaw K„§rle3k
Niklaas Str„„∂mstedt M„īngx K„§rlfk Nikls Str∂mstedt M„īngxa K„§rlfek Niklsa Str∂„mstedt M„īngax K„§rlefk
Niklzs Str„∂∂mstedt K„§rlrk Niklzas Str„mstedt K„§rlrek Niklazs Str„m∂stedt K„§rlerk
Niklqs Str„∂mmstedt K„§rl4k Niklqas Str„∂stedt K„§rl4ek Niklaqs Str„∂smtedt K„§rle4k
Niklss Str„∂jstedt K„§rldk Niklsas Str„∂jmstedt K„§rldek Niklass Str„∂mjstedt K„§rledk
Niklws Str„∂kstedt K„§rlwk Niklwas Str„∂kmstedt K„§rlwek Niklaws Str„∂mkstedt K„§rlewk
Niklxs Str„∂nstedt K„§rlekk Niklxas Str„∂nmstedt K„§rle Niklaxs Str„∂mnstedt K„§rlek
Str„∂msstedt K„§rlel Nikla Str„∂mtedt K„§rlelk Niklas Str„∂mtsedt K„§rleklHOME
Popular Songs:
love me more

say once more

satellite

baby face

without you (mariah carey cover)

no hago otra cosa que pensar en ti

battle of metal

fire and rain

die geschichte einer mutter

the mirror

erinnerung

words from the wise

novo

pleasure and pain

chico fininho

yesterday yes a day

cosmic dancer

take me away

fantasy

how can it be imagination

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us