Melodifestivalen
Monia Sjstrm Nu Idag

Det sägs att vårt öde redan är bestämt
att vart vi än går står en dörr på glänt
av vägar man kan välja på
är det bara en som jag vill gå
och bara med dig

Nu idag
vill jag ge dig allt det där
som brinner i mig
och lovar mer än ord kan förklara
Nu idag
vill jag visa vägen hem
om du följer med
så blir det bara vi
från och med idag

Om du vill veta vad som händer sen
så finns där ett svar högt i det blå
så högt man kan nå

Nu idag
vill jag ge dig allt det där
som brinner i mig
och lovar mer än ord kan förklara
Nu idag
vill jag visa vägen hem
om du följer med
så blir det bara vi
från och med idag

Nu idag
vill jag visa vägen hem
om du följer med
så blir det bara vi
från och med idag

Det gäller idag
just bara idag


Mirror lyrics:

just bara idag
Det gäller idag

från och med idag
så blir det bara vi
om du följer med
vill jag visa vägen hem
Nu idag

från och med idag
så blir det bara vi
om du följer med
vill jag visa vägen hem
Nu idag
och lovar mer än ord kan förklara
som brinner i mig
vill jag ge dig allt det där
Nu idag

så högt man kan nå
så finns där ett svar högt i det blå
Om du vill veta vad som händer sen

från och med idag
så blir det bara vi
om du följer med
vill jag visa vägen hem
Nu idag
och lovar mer än ord kan förklara
som brinner i mig
vill jag ge dig allt det där
Nu idag

och bara med dig
är det bara en som jag vill gå
av vägar man kan välja på
att vart vi än går står en dörr på glänt
Det sägs att vårt öde redan är bestämt


Relevant Tags:
MMonia SSjstrm NNu IIdag onia jstrm u dag oMnia jSstrm uN dIag jonia zjstrm mu jdag jMonia zSjstrm mNu jIdag
Mjonia Szjstrm Nmu Ijdag konia wjstrm hu 9dag kMonia wSjstrm hNu 9Idag Mkonia Swjstrm Nhu I9dag nonia djstrm ju ldag
nMonia dSjstrm jNu lIdag Mnonia Sdjstrm Nju Ildag Moonia ejstrm bu odag Mnia eSjstrm bNu oIdag Mnoia Sejstrm Nbu Iodag
Mknia xjstrm Nuu kdag xSjstrm N kIdag Moknia Sxjstrm Nu Ikdag M9nia ajstrm Nh 8dag M9onia aSjstrm 8Idag
Mo9nia Sajstrm Nuh I8dag M0nia Sjjstrm N7 udag M0onia Sstrm N7u uIdag Mo0nia Sjstrm Nu7 Iudag Mlnia Skstrm Nk Iddag
Mlonia Skjstrm Nku Iag Molnia Sjkstrm Nuk Iadg Minia Sistrm Ni Ixag Mionia Sijstrm Niu Ixdag Moinia Sjistrm Nui Idxag
Monnia Smstrm N8 Ieag Moia Smjstrm N8u Iedag Moina Sjmstrm Nu8 Ideag Momia Snstrm Nj Ifag Momnia Snjstrm Ifdag
Monmia Sjnstrm Nuj Idfag Mohia Shstrm Ny Irag Mohnia Shjstrm Nyu Irdag Monhia Sjhstrm Nuy Idrag Mojia Sustrm Icag
Mojnia Sujstrm Icdag Monjia Sjustrm Idcag Mobia Sjstrm Isag Mobnia Sjstrm Isdag Monbia Sjstrm Idsag
Moniia Sj㶶strm Idaag Mona Sjstrm Idg Monai Sjstrm Idga Monja Sjsstrm Idzg Sjtrm Idzag
Monija Sjtsrm Idazg Mon9a Sjztrm Idqg Mon9ia Sjzstrm Idqag Moni9a Sjsztrm Idaqg Monla Sjwtrm Idsg
Monlia Sjwstrm Monila Sjswtrm Idasg Monoa Sjdtrm Idwg Monoia Sjdstrm Idwag Monioa Sjsdtrm Idawg
Monka Sjetrm Idxg Monkia Sjestrm Monika Sjsetrm Idaxg Mon8a Sjxtrm Idagg Mon8ia Sjxstrm IdaHOME
Popular Songs:
uberi ljubicu

bltt ␓ga, svarta tankar

otra vez

si fueras mi enemigo

eternamente

we're gonna hold on

stor stor quinna

zeichen von zauberkraft

revolucion

thank you (feat. patti labelle)

great thing

on this side of the moon

in the evening

home again to you

el nmero uno

sos

laughter

michyeosseo (crazy) (feat. eric)

i've got no time to loose

callejero

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us