Melodifestivalen
Lisa Nilsson Du (ă¶ppnar Min Vă€rld)

Det Àr nu idag jag förstÄr
Att det liv jag levt hör till igÄr
Lite dröjande tog jag steg efter steg
Till den dan du kom i min vÀg

Jag har kÀrlekens perspektiv
Sen du lÀrde mig lyfta med lÀngtans vingar
Ska aldrig mer vÀnda mig om
Åh sen dagen du kom har mitt liv förĂ€ndrats

Åh Ă„h du öppnar min vĂ€rld
Du ger mig ljuset som flytt
fÄr mig födas pÄ nytt
Åh du vĂ€rmer min sjĂ€l
öppnar mitt innersta rum
om du stannar en stund hos mig

Dina andetag mot min hud
Jag kan höra dig höra dig sÄ försiktigt
LÄt gryningen dröja ett tag
För det ljus jag vill ha finns i dina ögon

Åh Ă„h du öppnar min vĂ€rld
Du ger mig ljuset som flytt
FÄr mig födas pÄ nytt
Åh du vĂ€rmer min sjĂ€l
Öppnar mitt innersta rum
Om du stannar en stund

SÄ mÄnga vÀgar att gÄ
Och bara en som Àr bÀrande
Men finns du bredivid mig dÄ
Vet jag vilken jag tar och den leder framÄt
Ja den leder framÄt

Du öppnar min vÀrld
Du ger mig ljuset som flytt
FÄr mig födas pÄ nytt
Åh du vĂ€rmer min sjĂ€l
Öppnar mitt innersta rum
Om du stannar en stund hos mig

Åh hos mig
Som mÄnen som har fÀrdats genom natten
Se gryningen sÄ öppnar du min vÀrld


Mirror lyrics:

Se gryningen sÄ öppnar du min vÀrld
Som mÄnen som har fÀrdats genom natten
Åh hos mig

Om du stannar en stund hos mig
Öppnar mitt innersta rum
Åh du vĂ€rmer min sjĂ€l
FÄr mig födas pÄ nytt
Du ger mig ljuset som flytt
Du öppnar min vÀrld

Ja den leder framÄt
Vet jag vilken jag tar och den leder framÄt
Men finns du bredivid mig dÄ
Och bara en som Àr bÀrande
SÄ mÄnga vÀgar att gÄ

Om du stannar en stund
Öppnar mitt innersta rum
Åh du vĂ€rmer min sjĂ€l
FÄr mig födas pÄ nytt
Du ger mig ljuset som flytt
Åh Ă„h du öppnar min vĂ€rld

För det ljus jag vill ha finns i dina ögon
LÄt gryningen dröja ett tag
Jag kan höra dig höra dig sÄ försiktigt
Dina andetag mot min hud

om du stannar en stund hos mig
öppnar mitt innersta rum
Åh du vĂ€rmer min sjĂ€l
fÄr mig födas pÄ nytt
Du ger mig ljuset som flytt
Åh Ă„h du öppnar min vĂ€rld

Åh sen dagen du kom har mitt liv förĂ€ndrats
Ska aldrig mer vÀnda mig om
Sen du lÀrde mig lyfta med lÀngtans vingar
Jag har kÀrlekens perspektiv

Till den dan du kom i min vÀg
Lite dröjande tog jag steg efter steg
Att det liv jag levt hör till igÄr
Det Àr nu idag jag förstÄr


Relevant Tags:
LLisa NNilsson DDu ((ă¶ppnar MMin VVă€rld) isa ilsson u ă¶ppnar in ă€rld) iLsa iNlsson uD ă(¶ppnar iMn ăV€rld)
kisa milsson xu (ăă¶ppnar jin bă€rld) kLisa mNilsson xDu (¶ppnar jMin bVă€rld) Lkisa Nmilsson Dxu (¶ăppnar Mjin Vbă€rld)
oisa hilsson eu (㶶ppnar kin că€rld) oLisa hNilsson eDu (ăppnar kMin cVă€rld) Loisa Nhilsson Deu (ăp¶pnar Mkin Vcă€rld)
pisa jilsson fu (ă¶pppnar nin gă€rld) pLisa jNilsson fDu (ă¶pnar nMin gVă€rld) Lpisa Njilsson Dfu (ă¶ppnar Mnin Vgă€rld)
Liisa bilsson ru (ă¶0pnar Miin fă€rld) Lsa bNilsson rDu (ă¶0ppnar Mn fVă€rld) Lsia Nbilsson Dru (ă¶p0pnar Mni Vfă€rld)
Ljsa Niilsson cu (ă¶lpnar Mjn Văă€rld) Ljisa Nlsson cDu (ă¶lppnar V€rld) Lijsa Nlisson Dcu (ă¶plpnar Mijn V€ărld)
L9sa Njlsson su (ă¶opnar M9n V rld) L9isa sDu (ă¶oppnar M9in Vărld) Li9sa Nijlsson Dsu (ă¶popnar Mi9n Văr€ld)
Llsa N9lsson Duu Mln Vă€rrld) Llisa N9ilsson D Mlin Vă€ld) Lilsa Ni9lsson Du (ă¶pnpar Miln Vă€lrd)
Losa Nllsson Dh (ă¶p0nar Mon Vă€dld) Nlilsson Dhu Moin Vă€drld) Liosa Nillsson Duh (ă¶pp0nar Mion Vă€rdld)
Lksa Nolsson D7 (ă¶plnar Mkn Vă€4ld) Noilsson D7u Vă€4rld) Liksa Niolsson Du7 (ă¶pplnar Mikn Vă€r4ld)
L8sa Nklsson Dk (ă¶ponar M8n Vă€gld) L8isa Nkilsson Dku M8in Vă€grld) Li8sa Niklsson Duk (ă¶pponar Mi8n Vă€rgld)
Lusa N8lsson Di (ă¶ppnnar Mun Vă€tld) Luisa N8ilsson Diu (ă¶ppar Muin Vă€trld) Liusa Ni8lsson Dui (ă¶ppanr Miun Vă€rtld)
Lissa Nulsson D8 (ă¶ppmar Minn Vă€5ld) Lia Nuilsson D8u (ă¶ppmnar Mi Vă€5rld) Lias Niulsson Du8 (ă¶ppnmar Min Vă€r5ld)
Liza Dj (ă¶pphar Mim Vă€fld) Lizsa Nisson Dju (ă¶pphnar Mimn Vă€frld) Lisza Nislson Duj (ă¶ppnhar Minm Vă€rfld)
Liwa Niksson Dy (ă¶ppjar Mih Vă€eld) Liwsa Dyu (ă¶ppjnar Mihn Vă€erld) Liswa Nilksson Duy (ă¶ppnjar Minh Vă€reld)
Lida Niosson (ă¶ppbar Mij Vă€rlld) Lidsa (ă¶ppbnar Vă€rd) Lisda Nilosson (ă¶ppnbar Minj Vă€rdl)
Liea Nipsson (ă¶ppnaar Mib Vă€rkd) Liesa Niplsson (ă¶ppnr Mibn Vă€rkld) Lisea Nilpsson (ă¶ppnra Minb Vă€rlkd)
Lixa Nilssson (ă¶ppnzr Vă€rod) Lixsa Nilson (ă¶ppnzar Vă€rold) Lisxa Nilsson (ă¶ppnazr Vă€rlod)
Liaa Nilzson (ă¶ppnqr Vă€rpd) Liasa Nilzsson (ă¶ppnqar Vă€rpld) Lisaa Nilszson (ă¶ppnaqr Vă€rlpd)HOME
Popular Songs:
in the gloaming

looking back on today

someday soon

oon heman

rain in my heart

together with the sundown

no hace falta un hombre

sittin' in an all nite cafe

dă©cibelle

enamorada sin querer

if you've got the money (i've got the time)

nanna

reach for the light

niă±os de la calle

bambina

inventario

malarie's mission

red light

mercenary territory

still in love

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us