Melodifestivalen
Kikki Danielsson Idag & Imorgon

Du, för mig finns bara du
Bara dig som jag ser
Jag vill bara ha mer och mer
Jag vet hur det borde va'
Borde va' här hos mig
För det är nå't i dig som jag ser

Och i en mycket bättre värld
Så är du alltid här

Idag och imorgon och från och med nu
Det finns inget annan, det finns bara du
Det enda jag vill är att va' där du är
I en mycket bättre värld
Idag och imorgon och hela mitt liv
Det finns inget annat, det finns bara vi
Och vad som än händer och vart du än går
Så finns jag där idag och imorgon ändå

Vi, det borde vara vi
Du och jag varje dag
Det är allt jag vill ha i mitt liv

Och i en mycket bättre värld
Så är du alltid här

Idag och imorgon och från och med nu
Det finns inget annan, det finns bara du
Det enda jag vill är att va' där du är
I en mycket bättre värld
Idag och imorgon och hela mitt liv
Det finns inget annat, det finns bara vi
Och vad som än händer och vart du än går
Så finns jag där idag och imorgon ändå
Idag och imorgon ändå

Jag kommer alltid va' här

(Idag och imorgon och från och med nu)
Idag och imorgon
(Det finns inget annan, det finns bara du)
Det enda jag vill är att va' där du är
I en mycket bättre värld
Idag och imorgon och hela mitt liv
Det finns inget annat, det finns bara vi
Och vad som än händer och vart du än går
Så finns jag där idag och imorgon ändå


Mirror lyrics:

Så finns jag där idag och imorgon ändå
Och vad som än händer och vart du än går
Det finns inget annat, det finns bara vi
Idag och imorgon och hela mitt liv
I en mycket bättre värld
Det enda jag vill är att va' där du är
(Det finns inget annan, det finns bara du)
Idag och imorgon
(Idag och imorgon och från och med nu)

Jag kommer alltid va' här

Idag och imorgon ändå
Så finns jag där idag och imorgon ändå
Och vad som än händer och vart du än går
Det finns inget annat, det finns bara vi
Idag och imorgon och hela mitt liv
I en mycket bättre värld
Det enda jag vill är att va' där du är
Det finns inget annan, det finns bara du
Idag och imorgon och från och med nu

Så är du alltid här
Och i en mycket bättre värld

Det är allt jag vill ha i mitt liv
Du och jag varje dag
Vi, det borde vara vi

Så finns jag där idag och imorgon ändå
Och vad som än händer och vart du än går
Det finns inget annat, det finns bara vi
Idag och imorgon och hela mitt liv
I en mycket bättre värld
Det enda jag vill är att va' där du är
Det finns inget annan, det finns bara du
Idag och imorgon och från och med nu

Så är du alltid här
Och i en mycket bättre värld

För det är nå't i dig som jag ser
Borde va' här hos mig
Jag vet hur det borde va'
Jag vill bara ha mer och mer
Bara dig som jag ser
Du, för mig finns bara du


Relevant Tags:
KKikki DDanielsson IIdag && IImorgon ikki anielsson dag morgon iKkki aDnielsson dIag & mIorgon likki xanielsson jdag jmorgon lKikki xDanielsson jIdag jImorgon
Klikki Dxanielsson Ijdag Ijmorgon oikki eanielsson 9dag 9morgon oKikki eDanielsson 9Idag 9Imorgon Koikki Deanielsson I9dag I9morgon mikki fanielsson ldag lmorgon
mKikki fDanielsson lIdag lImorgon Kmikki Dfanielsson Ildag Ilmorgon jikki ranielsson odag omorgon jKikki rDanielsson oIdag oImorgon Kjikki Dranielsson Iodag Iomorgon
iikki canielsson kdag kmorgon iKikki cDanielsson kIdag kImorgon Kiikki Dcanielsson Ikdag Ikmorgon sanielsson 8dag 8morgon Kkki sDanielsson 8Idag 8Imorgon
Kkiki Dsanielsson I8dag I8morgon Kjkki Daanielsson udag umorgon Dnielsson uIdag uImorgon Kijkki Dnaielsson Iudag Iumorgon K9kki Dznielsson Iddag Immorgon
K9ikki Dzanielsson Iag Iorgon Ki9kki Daznielsson Iadg Iomrgon Klkki Dqnielsson Ixag Ijorgon Dqanielsson Ixdag Kilkki Daqnielsson Idxag Imjorgon
Kokki Dsnielsson Ieag Ikorgon Iedag Kiokki Dasnielsson Ideag Imkorgon Kkkki Dwnielsson Ifag Inorgon Kkikki Dwanielsson Ifdag Inmorgon
Kikkki Dawnielsson Idfag Imnorgon K8kki Dxnielsson Irag Imoorgon K8ikki Irdag Imrgon Ki8kki Daxnielsson Idrag Imrogon Kukki Dannielsson Icag Imkrgon
Kuikki Daielsson Icdag Kiukki Dainelsson Idcag Imokrgon Damielsson Isag Im9rgon Kiki Damnielsson Isdag Im9orgon Kikki Danmielsson Idsag Imo9rgon
Kilki Dahielsson Idaag Im0rgon Dahnielsson Idg Im0orgon Kiklki Danhielsson Idga Imo0rgon Kioki Dajielsson Idzg Imlrgon Dajnielsson Idzag Imlorgon
Kikoki Danjielsson Idazg Imolrgon Kimki Dabielsson Idqg Imirgon Kimkki Dabnielsson Idqag Imiorgon Kikmki Danbielsson Idaqg Imoirgon Kijki Daniielsson Idsg Imorrgon
Danelsson Imogon Kikjki Daneilsson Idasg Imogron Kiiki Danjelsson Idwg Imodgon Idwag Imodrgon Kikiki Danijelsson Idawg Imordgon
Dan9elsson Idxg Imo4gon Dan9ielsson Imo4rgon Kikik Dani9elsson Idaxg Imor4gon Kikli Danlelsson Idagg Imoggon Danlielsson Ida Imogrgon
Kikkli Danilelsson Idag Imorggon Kikoi Danoelsson Idah Imotgon Danoielsson Idahg Imotrgon Kikkoi Danioelsson Idagh Imortgon Kikmi Dankelsson Iday Imo5gon
Dankielsson Idayg Imo5rgon Kikkmi Danikelsson Idagy Imor5gon Kikji Dan8elsson Idab Imofgon Dan8ielsson Idabg Imofrgon Kikkji Dani8elsson Idagb Imorfgon
Kikii Danuelsson Idav Imoegon Danuielsson Idavg Imoergon Kikkii Daniuelsson Idagv Imoregon Danieelsson Idaf Kikk Danilsson Idafg Imoron
Danilesson Idagf Imorogn Kikkj Danislsson Idat Imorhon Daniselsson Idatg Imorhgon Kikkij Danieslsson Idagt Imorghon Kikk9 Dani3lsson Imoryon
Kikk9i Dani3elsson Imorygon Kikki9 Danie3lsson Imorgyon Kikkl Daniflsson Imorbon Danifelsson ImorbgonHOME
Popular Songs:
happe (live)

simple philosophy

maker

can't take my eyes off you quiet night of quiet st...

ave mara (erika)

brave

stuck on repeat

teddybear

hyperspace

skies on fire

you've broken my heart

blossom

undercover

blind faith

ute mia signomi

when love starts talkin'

corn liquor

lyckos dig

revolution now

a face that shone

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us