Maximum The Hormone
Cefiro Radio Come Back

Crash & burn!
Crash & burn!
Crash & burn!
Crash & burn!

Sefiiro sefiiro sefiiro redio kamubakku OH YEAH!
Sefiiro sefiiro sefiiro redio kamubakku OH YEAH!

Sefiiro sefiiro sefiiro redio kamubakku OH YEAH!

Sefiiro sefiiro sefiiro redio kamubakku OH YEAH!

Han ketsu dashi daraku shi ta kougyou koukou
Tenkei teki na heikou senjou gantan kara maajan
Jinsei nanzo minna kangae zu PIZZA demae
Yodooshi kedaruku haikai shi ta
Kinshin chuu ni katsuage shi te ha keisatsu
Sata kouban renkou o kan nakasu
Kusatte iku ruuru maikaa buruusu seishun saikai iwai

Sefiiro sefiiro sefiiro redio kamubakku OH YEAH!
Sefiiro sefiiro sefiiro redio kamubakku OH YEAH!

Sefiiro sefiiro sefiiro redio kamubakku OH YEAH!

Sefiiro sefiiro sefiiro redio kamubakku OH YEAH!

Yume zasetsu kitai zero pan kusu sono kodoku ensou suru BGM
Hai yani darake no sukebe 5 nin o nose ta aisha no sefiiro ha tsukkomu
4 jou han ni nokoshi ta ore no suke no tsume no aka
Furan shi ta keshou itsu no fandeeshon?
Kusatte iku ruuru maikaa buruusu seishun saikai iwai

Sefiiro sefiiro sefiiro redio kamubakku OH YEAH!
Sefiiro sefiiro sefiiro redio kamubakku OH YEAH!

Sefiiro sefiiro sefiiro redio kamubakku OH YEAH!

Sefiiro sefiiro sefiiro redio kamubakku OH YEAH!

Crash & burn!
Crash & burn!
Crash & burn!
Crash & burn!

Ni juu sai sudachi tashika na nagare
Hai tacchi saikai shi sanzan enkai shi
Naki warai kandou iki teru akashi atarashii katachi ooini bura boo!
Eien ni nagase songu jinsei ni sanka seyo!
Eien ni nagase songu jinsei ni sanka seyo!

Kurashi enman!
Kurashi enman!
Kurashi enman!
Kurashi enman!


Mirror lyrics:

Kurashi enman!
Kurashi enman!
Kurashi enman!
Kurashi enman!

Eien ni nagase songu jinsei ni sanka seyo!
Eien ni nagase songu jinsei ni sanka seyo!
Naki warai kandou iki teru akashi atarashii katachi ooini bura boo!
Hai tacchi saikai shi sanzan enkai shi
Ni juu sai sudachi tashika na nagare

Crash & burn!
Crash & burn!
Crash & burn!
Crash & burn!

Sefiiro sefiiro sefiiro redio kamubakku OH YEAH!

Sefiiro sefiiro sefiiro redio kamubakku OH YEAH!

Sefiiro sefiiro sefiiro redio kamubakku OH YEAH!
Sefiiro sefiiro sefiiro redio kamubakku OH YEAH!

Kusatte iku ruuru maikaa buruusu seishun saikai iwai
Furan shi ta keshou itsu no fandeeshon?
4 jou han ni nokoshi ta ore no suke no tsume no aka
Hai yani darake no sukebe 5 nin o nose ta aisha no sefiiro ha tsukkomu
Yume zasetsu kitai zero pan kusu sono kodoku ensou suru BGM

Sefiiro sefiiro sefiiro redio kamubakku OH YEAH!

Sefiiro sefiiro sefiiro redio kamubakku OH YEAH!

Sefiiro sefiiro sefiiro redio kamubakku OH YEAH!
Sefiiro sefiiro sefiiro redio kamubakku OH YEAH!

Kusatte iku ruuru maikaa buruusu seishun saikai iwai
Sata kouban renkou o kan nakasu
Kinshin chuu ni katsuage shi te ha keisatsu
Yodooshi kedaruku haikai shi ta
Jinsei nanzo minna kangae zu PIZZA demae
Tenkei teki na heikou senjou gantan kara maajan
Han ketsu dashi daraku shi ta kougyou koukou

Sefiiro sefiiro sefiiro redio kamubakku OH YEAH!

Sefiiro sefiiro sefiiro redio kamubakku OH YEAH!

Sefiiro sefiiro sefiiro redio kamubakku OH YEAH!
Sefiiro sefiiro sefiiro redio kamubakku OH YEAH!

Crash & burn!
Crash & burn!
Crash & burn!
Crash & burn!


Relevant Tags:
CCefiro RRadio CCome BBack efiro adio ome ack eCfiro aRdio oCme aBck fefiro dadio fome vack fCefiro dRadio fCome vBack Cfefiro Rdadio Cfome Bvack
xefiro 4adio xome gack xCefiro 4Radio xCome gBack Cxefiro R4adio Cxome Bgack vefiro gadio vome nack vCefiro gRadio vCome nBack Cvefiro Rgadio Cvome Bnack
defiro tadio dome hack dCefiro tRadio dCome hBack Cdefiro Rtadio Cdome Bhack Ceefiro 5adio Coome Baack Cfiro 5Radio Cme Bck Cfeiro R5adio Cmoe Bcak
Csfiro fadio Ckme Bzck Csefiro fRadio Ckome Bzack Cesfiro Rfadio Cokme Bazck C3firo eadio C9me Bqck C3efiro eRadio C9ome Bqack Ce3firo Readio Co9me Baqck
Cffiro Raadio C0me Bsck Rdio C0ome Bsack Ceffiro Rdaio Co0me Basck Crfiro Rzdio Clme Bwck Crefiro Rzadio Clome Bwack Cerfiro Razdio Colme Bawck
C4firo Rqdio Cime Bxck C4efiro Rqadio Ciome Bxack Ce4firo Raqdio Coime Baxck Cdfiro Rsdio Comme Bacck Rsadio Coe Bak Cedfiro Rasdio Coem Bakc
Cwfiro Rwdio Coje Bafk Cwefiro Rwadio Cojme Bafck Cewfiro Rawdio Comje Bacfk Rxdio Coke Baxk Ceiro Rxadio Ceifro Raxdio Comke Bacxk
Ceciro Raddio Cone Bavk Cecfiro Raio Conme Bavck Cefciro Raido Comne Bacvk Ceriro Raxio Comee Badk Com Badck Cefriro Radxio Come Bacdk
Cegiro Raeio Coms Backk Cegfiro Raedio Comse Bac Cefgiro Radeio Comes Back Cetiro Rafio Com3 Bacl Cetfiro Rafdio Com3e Baclk Ceftiro Radfio Come3 Backl
Ceviro Rario Comf Baco Cevfiro Rardio Comfe Bacok Cefviro Radrio Comef Backo Cediro Racio Comr Bacm Racdio Comre Bacmk Cefdiro Radcio Comer Backm
Cefiiro Rasio Com4 BacjHOME
Popular Songs:
y'a pas de mot

beyond the north waves

penny arcade

quiet times

o jogo j㢠comeã§ou (sorte ou azar)

here we go

ma libertã©, mon infidã¸le

shipping steel

eventyr

hallelujah

everything fades away (bonus track)

lord, let your glory fall

the kiss

maman a tort

the lorry

the rose petalled garden

toute premiã¸re fois (version longue)

vibraciones

can't turn back the years

runaway

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us