Martin Svensson
Du Och Jag (i Hela Vă€rlden)

FörestÀll dig solen
StjÀrnor och planeter
Idag kom himlen och tog mig
Och jag vet vad hon heter

Du och jag Àr dom enda i hela vÀrlden
Som Àlskar varann
Du och jag Àr dom enda i hela vÀrlden
Som förstÄr varann, förstÄr varann

FörestÀll dig mÄnljus
Över marionetter
Och dÀr i mitten
Finns tvÄ utan dubbletter

Du och jag Àr dom enda i hela vÀrlden
Som Àlskar varann
Du och jag Àr dom enda i hela vÀrlden
Som förstÄr varann, förstÄr varann

Du och jag Àr dom enda i hela vÀrlden
Som Àlskar varann
Du och jag Àr dom enda i hela vÀrlden
Som förstÄr varann, förstÄr varann

Och det kÀnns som om du
Verkligen tror pÄ mig
NĂ€r jag viskar dom orden
Som jag sparat Ă„t dig

Du och jag Àr dom enda i hela vÀrlden
Som Àlskar varann
Du och jag Àr dom enda i hela vÀrlden
Som förstÄr varann, förstÄr varann

Du och jag Àr dom enda i hela vÀrlden
Som Àlskar varann
Du och jag Àr dom enda i hela vÀrlden
Som förstÄr varann, förstÄr varann


Mirror lyrics:

Som förstÄr varann, förstÄr varann
Du och jag Àr dom enda i hela vÀrlden
Som Àlskar varann
Du och jag Àr dom enda i hela vÀrlden

Som förstÄr varann, förstÄr varann
Du och jag Àr dom enda i hela vÀrlden
Som Àlskar varann
Du och jag Àr dom enda i hela vÀrlden

Som jag sparat Ă„t dig
NĂ€r jag viskar dom orden
Verkligen tror pÄ mig
Och det kÀnns som om du

Som förstÄr varann, förstÄr varann
Du och jag Àr dom enda i hela vÀrlden
Som Àlskar varann
Du och jag Àr dom enda i hela vÀrlden

Som förstÄr varann, förstÄr varann
Du och jag Àr dom enda i hela vÀrlden
Som Àlskar varann
Du och jag Àr dom enda i hela vÀrlden

Finns tvÄ utan dubbletter
Och dÀr i mitten
Över marionetter
FörestÀll dig mÄnljus

Som förstÄr varann, förstÄr varann
Du och jag Àr dom enda i hela vÀrlden
Som Àlskar varann
Du och jag Àr dom enda i hela vÀrlden

Och jag vet vad hon heter
Idag kom himlen och tog mig
StjÀrnor och planeter
FörestÀll dig solen


Relevant Tags:
DDu OOch JJag ((i HHela VVă€rlden) u ch ag i ela ă€rlden) uD cOh aJg i( eHla ăV€rlden) xu kch kag (ii jela bă€rlden) xDu kOch kJag ( jHela bVă€rlden)
Dxu Okch Jkag (i Hjela Vbă€rlden) eu 9ch iag (j uela că€rlden) eDu 9Och iJag (ji uHela cVă€rlden) Deu O9ch Jiag (ij Huela Vcă€rlden) fu 0ch mag (9 nela gă€rlden)
fDu 0Och mJag (9i nHela gVă€rlden) Dfu O0ch Jmag (i9 Hnela Vgă€rlden) ru lch nag (l bela fă€rlden) rDu lOch nJag (li bHela fVă€rlden) Dru Olch Jnag (il Hbela Vfă€rlden)
cu ich hag (o gela Văă€rlden) cDu iOch hJag (oi gHela V€rlden) Dcu Oich Jhag (io Hgela V€ărlden) su Occh uag (k yela V rlden) sDu Oh uJag (ki yHela Vărlden)
Dsu Ohc Juag (ik Hyela Văr€lden) Duu Ofh Jaag (8 Heela Vă€rrlden) D Ofch Jg (8i Hla Vă€lden) Du Ocfh Jga (i8 Hlea Vă€lrden) Dh Oxh Jzg (u Hsla Vă€dlden)
Dhu Oxch Jzag (ui Hsela Vă€drlden) Duh Ocxh Jazg (iu Hesla Vă€rdlden) D7 Ovh Jqg H3la Vă€4lden) D7u Ovch Jqag H3ela Vă€4rlden) Du7 Ocvh Jaqg He3la Vă€r4lden)
Dk Odh Jsg Hfla Vă€glden) Dku Odch Jsag Hfela Vă€grlden) Duk Ocdh Jasg Hefla Vă€rglden) Di Ochh Jwg Hrla Vă€tlden) Diu Oc Jwag Hrela Vă€trlden)
Dui Och Jawg Herla Vă€rtlden) D8 Ocj Jxg H4la Vă€5lden) D8u Ocjh Jxag H4ela Vă€5rlden) Du8 Ochj Jaxg He4la Vă€r5lden) Dj Ocu Jagg Hdla Vă€flden)
Dju Ocuh Ja Hdela Vă€frlden) Duj Ochu Jag Hedla Vă€rflden) Dy Ocn Jah Hwla Vă€elden) Dyu Ocnh Jahg Hwela Vă€erlden) Duy Ochn Jagh Hewla Vă€relden)
Ocb Jay Hella Vă€rllden) Ocbh Jayg Hea Vă€rden) Ochb Jagy Heal Vă€rdlen) Ocg Jab Heka Vă€rkden) Ocgh Jabg Hekla Vă€rklden)
Ochg Jagb Helka Vă€rlkden) Ocy Jav Heoa Vă€roden) Ocyh Javg Heola Vă€rolden) Ochy Jagv Heloa Vă€rloden) Jaf Hepa Vă€rpden)
Jafg Hepla Vă€rplden) Jagf Helpa Vă€rlpden) Jat Helaa Vă€rldden)HOME
Popular Songs:
cuando hacemos el amor

forest

dancing on the ceiling

media person

livet er for kjipt

keep the light on

amazing grace

amigo

mont blanc providence crow

te quise bien

jarama

balm in gilead

new dark rage

empty

house of mirrors

defining moment

we r one

punk rock

whether to cry or destroy

lighten up

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us