Martin Stenmarck
Om Du Rr Mig Dr Jag

Jag kan se dig även om jag blundar
När du rör mig en fjärils lätta vingar
Och jag vet du är min
Här och nu

När du viskar kärlek i mitt öra andas natten
Och skogens alla fåglar i en kör för oss
Här och nu

Det finns nätter som jag helst av allt vill glömma
Där det fula lever kvar
Men vad gör det nu, jag kan känna dig
Och du gör mig underbar

Jag vill leva lycklig här på jorden
Jag vill höra när du säger orden
Bara du och jag, här och nu
Höra när du säger orden
Bara du och jag
Här och nu

Jag vill resa
Flyga över haven vid din sida, låta vinden fylla seglen
Dela allt med dig
Här och nu

Och jag vill drömma
Leva dina drömmar när du sover
Och andas dina lugna andetag, hos mig
Här och nu

Och du är våren, efter långa kalla vintern
Och du värmer hela mig
Som ett ljummet regn, att dansa i
Och leka som ett barn

Jag kan se dig även om jag blundar
När du rör mig en fjärils lätta vingar
Och jag vet du är min
Här och nu
Som en fjärils lätta vingar
Ja jag vet, du är min
Här och nu
Med fjäderlätta fingrar
Ja jag vet du är min
Här och nu


Mirror lyrics:

Här och nu
Ja jag vet du är min
Med fjäderlätta fingrar
Här och nu
Ja jag vet, du är min
Som en fjärils lätta vingar
Här och nu
Och jag vet du är min
När du rör mig en fjärils lätta vingar
Jag kan se dig även om jag blundar

Och leka som ett barn
Som ett ljummet regn, att dansa i
Och du värmer hela mig
Och du är våren, efter långa kalla vintern

Här och nu
Och andas dina lugna andetag, hos mig
Leva dina drömmar när du sover
Och jag vill drömma

Här och nu
Dela allt med dig
Flyga över haven vid din sida, låta vinden fylla seglen
Jag vill resa

Här och nu
Bara du och jag
Höra när du säger orden
Bara du och jag, här och nu
Jag vill höra när du säger orden
Jag vill leva lycklig här på jorden

Och du gör mig underbar
Men vad gör det nu, jag kan känna dig
Där det fula lever kvar
Det finns nätter som jag helst av allt vill glömma

Här och nu
Och skogens alla fåglar i en kör för oss
När du viskar kärlek i mitt öra andas natten

Här och nu
Och jag vet du är min
När du rör mig en fjärils lätta vingar
Jag kan se dig även om jag blundar


Relevant Tags:
OOm DDu RRr MMig DDr JJag m u r ig r ag mO uD Rr iMg Dr aJg km xu dr jig xr kag kOm xDu dRr jMig xDr kJag Okm Dxu Rdr Mjig Dxr Jkag
9m eu 4r kig er iag 9Om eDu 4Rr kMig eDr iJag O9m Deu R4r Mkig Der Jiag 0m fu gr nig fr mag 0Om fDu gRr nMig fDr mJag O0m Dfu Rgr Mnig Dfr Jmag
lm ru tr Miig rr nag lOm rDu tRr Mg rDr nJag Olm Dru Rtr Mgi Drr Jnag im cu 5r Mjg cr hag iOm cDu 5Rr cDr hJag Oim Dcu R5r Mijg Dcr Jhag
Omm su fr M9g sr uag O sDu fRr M9ig sDr uJag Om Dsu Rfr Mi9g Dsr Juag Oj Duu er Mlg Dr Jaag Ojm D eRr Mlig Dr Jg Omj Du Rer Milg Dr Jga
Ok Dh Rr Mog D㶶r Jzg Dhu Rr Moig Dr Jzag Omk Duh Rr Miog Dr Jazg On D7 R㶶r Mkg Drr Jqg Onm D7u Rr D Jqag Omn Du7 Rr Mikg Dr JaqgHOME
Popular Songs:
life is

mal de amores

fall away

break

fever

fake

zouglou dance

and you say

lodi

cosmic wheels

too busy being in love

tu

marlon brande sempre lui

lay your hands on me

candyman messiah

danzare, cantare

you know

pimen huone

computerliebe

nobody has to get hurt

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us