Mens, De
Wil Je Beroemd Zijn

wil je wil je wil je
wil je wil je wil je

kijk naar mij kijk naar mij
wil je beroemd zijn
wil je beroemd zijn
kijk naar mij kijk naar mij
wil je beroemd zijn
wil je beroemd zijn

de dag begint weer
veel te laat vandaag
ze bakt een ei voor mij
en vraagt weer
of ik echt besta

wil je wil je wil je
kijk naar mij kijk naar mij
wil je beroemd zijn
wil je beroemd zijn
kijk naar mij kijk naar mij
wel je beroemd zijn
vast benoemd zijn

in de schaduw van mijn
eigen rouwkapel
zoek ik antwoord op de vraag
die ieder mens zich stelt

wil je wil je wil je
wil je wil je wil je

kijk naar mij kijk naar mij
wil je beroemd zijn
wil je beroemd zijn
kijk naar mij kijk naar mij
wil je beroemd zijn
vast benoemd zijn

zelfs mijn gitaar
is vandaag ontstemd
niemand houd nog van mij
ben onbemind on te bekend

wil je wil je wil je
kijk naar mij kijk naar mij
wil je beroemd zijn
wil je beroemd zijn
kijk naar mij kijk naar mij
wil je beroemd zijn
vast benoemd zijn

kijk naaar mij kijk naar mij
wil je beroemd zijn
wil je beroemd zijn
kijk naar mij kijk naar mij
wil je beroemd zijn
vast benoemd zijn

kijk naar mij kijk naar mij
wil je beroemd zijn
wil je beroemd zijn
kijk naar mij kijk naar mij
wil je beroemd zijn
vast benoemd zijn


Mirror lyrics:

vast benoemd zijn
wil je beroemd zijn
kijk naar mij kijk naar mij
wil je beroemd zijn
wil je beroemd zijn
kijk naar mij kijk naar mij

vast benoemd zijn
wil je beroemd zijn
kijk naar mij kijk naar mij
wil je beroemd zijn
wil je beroemd zijn
kijk naaar mij kijk naar mij

vast benoemd zijn
wil je beroemd zijn
kijk naar mij kijk naar mij
wil je beroemd zijn
wil je beroemd zijn
kijk naar mij kijk naar mij
wil je wil je wil je

ben onbemind on te bekend
niemand houd nog van mij
is vandaag ontstemd
zelfs mijn gitaar

vast benoemd zijn
wil je beroemd zijn
kijk naar mij kijk naar mij
wil je beroemd zijn
wil je beroemd zijn
kijk naar mij kijk naar mij

wil je wil je wil je
wil je wil je wil je

die ieder mens zich stelt
zoek ik antwoord op de vraag
eigen rouwkapel
in de schaduw van mijn

vast benoemd zijn
wel je beroemd zijn
kijk naar mij kijk naar mij
wil je beroemd zijn
wil je beroemd zijn
kijk naar mij kijk naar mij
wil je wil je wil je

of ik echt besta
en vraagt weer
ze bakt een ei voor mij
veel te laat vandaag
de dag begint weer

wil je beroemd zijn
wil je beroemd zijn
kijk naar mij kijk naar mij
wil je beroemd zijn
wil je beroemd zijn
kijk naar mij kijk naar mij

wil je wil je wil je
wil je wil je wil je


Relevant Tags:
WWil JJe BBeroemd ZZijn il e eroemd ijn iWl eJ eBroemd iZjn ail ke veroemd aijn aWil kJe vBeroemd aZijn Wail Jke Bveroemd Zaijn
3il ie geroemd sijn 3Wil iJe gBeroemd sZijn W3il Jie Bgeroemd Zsijn dil me neroemd xijn dWil mJe nBeroemd xZijn Wdil Jme Bneroemd Zxijn
eil ne heroemd Ziijn eWil nJe hBeroemd Zjn Weil Jne Bheroemd Zjin sil he Beeroemd Zjjn sWil hJe Broemd Zjijn Wsil Jhe Breoemd Zijjn
2il ue Bsroemd Z9jn 2Wil uJe Bseroemd Z9ijn W2il Jue Besroemd Zi9jn qil Jee B3roemd Zljn qWil J B3eroemd Zlijn Wqil Je Be3roemd Ziljn
Wiil Js Bfroemd Zojn Wl Jse Bferoemd Zoijn Wli Jes Befroemd Ziojn Wjl J3 Brroemd Zkjn Wjil J3e Breroemd Zkijn Wijl Je3 Berroemd Zikjn
W9l Jf B4roemd Z8jn W9il Jfe B4eroemd Z8ijn Wi9l Jef Be4roemd Zi8jn Wll Jr Bdroemd Zujn Wlil Jre Bderoemd Zuijn Will Jer Bedroemd Ziujn
Wol J4 Bwroemd Woil J4e Bweroemd Zin Wiol Je4 Bewroemd Zinj Wkl Jd Zikn Wkil Jde Beoemd Wikl Jed Beoremd Zijkn
W8l Jw Bedoemd Ziin W8il Jwe Wi8l Jew Berdoemd Zijin Wul Be4oemd Zimn Wuil Zimjn Wiul Ber4oemd Zijmn
Begoemd Zinn Wi Begroemd Zinjn Wil Bergoemd Zijnn Wik Betoemd Zihn Betroemd Zihjn Wilk Bertoemd Zijhn
Wio Be5oemd Ziun Be5roemd Wilo Ber5oemd Zijun Wip Befoemd Wipl Zij Wilp Berfoemd Zijn
Beeoemd Zijm Bereoemd Zijnm Berooemd Zijh Beremd Bereomd Zijnh Berkemd ZijjHOME
Popular Songs:
i'm not myself

someone else

dutty step

i love you because

so little

didn't we

i still haven't found what i'm looking for

train to birmingham

magnus bă¤cklund the name of love

immortal enemies

she told me so

don quixote

for life

the sun is a mass of incandescent gas

three days

det găƒâ´tfulla folket

the whole town's laughing at me

ballad of davy crockett

indian moon

icb

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us