Mamma Mia
En Av Oss

DONNA
En av oss blev över
En av oss behöver
Den hon inte har
Sannigen är svår och så plågsamt uppenbar
Önskar att du hade stannat kvar

Var blev dom av
Alla mitt livs romanser
Som om du hade förstört
Alla mina chanser
Min bild i färg
Leende liv och lycka
En bild som du tycktes se
Som en dålig idé
Önskar att du visste att det är

En av oss som gråter
En av oss som låter
Dagar bara gå
Ensam där i sängen
Tänker hon - här borde legat två

En av oss blev över
En av behöver
Den hon inte har
Sanningen är svår
Och så plågsamt uppenbar
Önskar att du hade stannat kvar

Vad blev dom av
Alla dom långa åren
Som om du sopat igen dom bekanta spåren
Nu står du här
Leende, lugn och säker
Nu ser du det du vill se
Inte mera än det
Önskar att du visste att är

En av oss som gråter
En av oss som låter
Dagar bara gå
Ensam där i sängen
Tänker hon - här borde legat två

En av oss blev över
En av behöver
Den hon inte har
Sanningen är svår
Och så plågsamt uppenbar
Önskar att du hade stannat kvar
Hade stannat kvar


Mirror lyrics:

Hade stannat kvar
Önskar att du hade stannat kvar
Och så plågsamt uppenbar
Sanningen är svår
Den hon inte har
En av behöver
En av oss blev över

Tänker hon - här borde legat två
Ensam där i sängen
Dagar bara gå
En av oss som låter
En av oss som gråter

Önskar att du visste att är
Inte mera än det
Nu ser du det du vill se
Leende, lugn och säker
Nu står du här
Som om du sopat igen dom bekanta spåren
Alla dom långa åren
Vad blev dom av

Önskar att du hade stannat kvar
Och så plågsamt uppenbar
Sanningen är svår
Den hon inte har
En av behöver
En av oss blev över

Tänker hon - här borde legat två
Ensam där i sängen
Dagar bara gå
En av oss som låter
En av oss som gråter

Önskar att du visste att det är
Som en dålig idé
En bild som du tycktes se
Leende liv och lycka
Min bild i färg
Alla mina chanser
Som om du hade förstört
Alla mitt livs romanser
Var blev dom av

Önskar att du hade stannat kvar
Sannigen är svår och så plågsamt uppenbar
Den hon inte har
En av oss behöver
En av oss blev över
DONNA


Relevant Tags:
EEn AAv OOss n v ss nE vA sOs sn zv kss sEn zAv kOss Esn Azv Okss 3n qv 9ss 3En qAv 9Oss E3n Aqv O9ss fn sv 0ss fEn sAv 0Oss
Efn Asv O0ss rn wv lss rEn wAv lOss Ern Awv Olss 4n xv iss 4En xAv iOss E4n Axv Oiss dn Avv Osss dEn A Os Edn Av Oss wn Ab Ozs
wEn Abv Ozss Ewn Avb Oszs Enn Ac Ows E Acv OwssHOME
Popular Songs:
sin querer

radio silents

there's only one hell

someone else to dig

draw a smiling face

silence is talking

nt som kan hnda

i want to love you

new days

il pleut sur london

call your name

echo

i feel wonderful

wait

rock and roll dreams come trough

arch enemy spain

boardgames

like i love you

in the long run

nia

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us