Mama's Jasje
Teken Van Leven

ooh naakt,
ik weet het,
het wordt van mij verwacht,

nacht,
ik voel het,
het heeft me in zen macht,
er is onrust in men hart
en onrust in men bloed,
de twijfel voedt dat bloed,
dat door men aderen vloeit.

geef mij een teken van leven,
laat me horen hoe het met je gaat,
laat me weten waar je staat
en waarover je praat,
vertel me hoe je sterren staan.

zacht maar zedig,
lig ik hier vannacht.
ik wacht onbevredigt,
ze heeft me in haar macht.
de onrust maakt me bang,
de onrust wordt te veel,
de onrust duurt te lang,
ik denk, ik woel, ik zweet.

geef mij een teken van leven,
laat me horen hoe het met je gaat,
laat me weten waar je staat
en waarover je praat,
vertel me hoe je sterren staan

want ik hou een blik op de klok gericht
en een blik op het avondlicht,
maar niets geeft mij een teken,
niets geeft mij de kracht,
niets geeft mij het sein dat ik lang verwacht.

geef mij een teken leven,
laat me horen hoe het met je gaat,
laat me weten waar je staat
en waarover je praat,
vertel me hoe je sterren staan

geef mij een teken van leven,
laat me horen hoe het met je gaat,
laat me weten waar je staat
en waarover je praat,
vertel me hoe je sterren staan

geef mij een teken van leven,
laat me horen hoe het met je gaat,
laat me weten waar je staat
en waarover je praat,
vertel me hoe je sterren staan.


Mirror lyrics:

vertel me hoe je sterren staan.
en waarover je praat,
laat me weten waar je staat
laat me horen hoe het met je gaat,
geef mij een teken van leven,

vertel me hoe je sterren staan
en waarover je praat,
laat me weten waar je staat
laat me horen hoe het met je gaat,
geef mij een teken van leven,

vertel me hoe je sterren staan
en waarover je praat,
laat me weten waar je staat
laat me horen hoe het met je gaat,
geef mij een teken leven,

niets geeft mij het sein dat ik lang verwacht.
niets geeft mij de kracht,
maar niets geeft mij een teken,
en een blik op het avondlicht,
want ik hou een blik op de klok gericht

vertel me hoe je sterren staan
en waarover je praat,
laat me weten waar je staat
laat me horen hoe het met je gaat,
geef mij een teken van leven,

ik denk, ik woel, ik zweet.
de onrust duurt te lang,
de onrust wordt te veel,
de onrust maakt me bang,
ze heeft me in haar macht.
ik wacht onbevredigt,
lig ik hier vannacht.
zacht maar zedig,

vertel me hoe je sterren staan.
en waarover je praat,
laat me weten waar je staat
laat me horen hoe het met je gaat,
geef mij een teken van leven,

dat door men aderen vloeit.
de twijfel voedt dat bloed,
en onrust in men bloed,
er is onrust in men hart
het heeft me in zen macht,
ik voel het,
nacht,

het wordt van mij verwacht,
ik weet het,
ooh naakt,


Relevant Tags:
TTeken VVan LLeven eken an even eTken aVn eLven feken ban keven fTeken bVan kLeven Tfeken Vban Lkeven 5eken can oeven
5Teken cVan oLeven T5eken Vcan Loeven heken gan peven hTeken gVan pLeven Theken Vgan Lpeven yeken fan Leeven yTeken fVan Lven
Tyeken Vfan Lveen 6eken Vaan Lsven 6Teken Vn Lseven T6eken Vna Lesven geken Vzn L3ven gTeken Vzan L3even Tgeken Vazn Le3ven
reken Vqn Lfven rTeken Vqan Lfeven Treken Vaqn Lefven Teeken Vsn Lrven Tken Vsan Lreven Tkeen Vasn Lerven Tsken Vwn L4ven
Tseken Vwan L4even Tesken Vawn Le4ven T3ken Vxn Ldven T3eken Vxan Ldeven Te3ken Vaxn Ledven Tfken Vann Lwven Va Lweven
Tefken Van Lewven Trken Vam Levven Vamn Leen Terken Vanm Leevn T4ken Vah Leben T4eken Vahn Lebven Te4ken Vanh Levben
Tdken Vaj Lecen Tdeken Vajn Lecven Tedken Vanj Levcen Twken Vab Legen Tweken Vabn Legven Tewken Vanb Levgen Tekken Lefen
Teen Teekn Levfen Telen LeveenHOME
Popular Songs:
come go with me

both sides of the gun

rage in eden

christmas auld lang syne

vivant

last cheap shot at the dream

cook it a while

monkey boy

hay que comer

loverman

shine shine shine

unforgettable

strange

baby

a world so full of love

i will not say goodbye

crown of thorns

j'ai rendez vous avec vous

u can't run nor hide

adis amor adis

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us