Mama's Jasje
Als De Dag Van Toen

Als de dag van toen,
hou ik van jou
misschien op rechter en bewuste trouw
want toch steeds weer is een dag zonder haar
een verloren dag met stil verlangen naar
weer een dag als toen
waarop ze zei:
'jij bent mijn leven sta aan mijn zij
en wat, wat er ook gebeuren mag
ik hou nog meer van jou als toen ... die dag'

Ik weet nog goed hoe alles eens begon
hoe vol geheimen ... was de weg die voor ons lag
een weg waarvan je soms de rand niet zag
maar wat er ook gebeurde ... aan 't einde scheen de zon

Ik tel de dagen die slechts verstreken
al lang niet meer ... op de vingers van mijn hand
de tijd kan niets meer van jou beeld verbleken
al is de weg ook nog zo lang ... naar ons land

Als de dag van toen,
hou ik van jou
misschien op rechter en bewuste trouw
want toch steeds weer is een dag zonder haar
een verloren dag met stil verlangen naar
weer een dag als toen
waarop ze zei:
'Jij bent mijn leven sta aan mijn zij
en wat, wat er ook gebeuren mag
ik hou nog meer van jou als toen ... die dag'

Geen enkel uur is er dat ik berouw
al geld voor mij als troost slechts één herinnering
nog meer dan gisterennacht wacht ik nu op jou
maar nog minder dan morgen als de dag begint

Als de dag van toen,
hou ik van jou
misschien op rechter en bewuste trouw
want toch steeds weer is een dag zonder haar
een verloren dag met stil verlangen
weer een dag als toen
waarop ze zei:
'Jij bent men leven sta aan mijn zij
en wat, wat er ook gebeuren mag
ik hou nog meer van jou als toen die dag' (X2)


Mirror lyrics:

ik hou nog meer van jou als toen die dag' (X2)
en wat, wat er ook gebeuren mag
'Jij bent men leven sta aan mijn zij
waarop ze zei:
weer een dag als toen
een verloren dag met stil verlangen
want toch steeds weer is een dag zonder haar
misschien op rechter en bewuste trouw
hou ik van jou
Als de dag van toen,

maar nog minder dan morgen als de dag begint
nog meer dan gisterennacht wacht ik nu op jou
al geld voor mij als troost slechts één herinnering
Geen enkel uur is er dat ik berouw

ik hou nog meer van jou als toen ... die dag'
en wat, wat er ook gebeuren mag
'Jij bent mijn leven sta aan mijn zij
waarop ze zei:
weer een dag als toen
een verloren dag met stil verlangen naar
want toch steeds weer is een dag zonder haar
misschien op rechter en bewuste trouw
hou ik van jou
Als de dag van toen,

al is de weg ook nog zo lang ... naar ons land
de tijd kan niets meer van jou beeld verbleken
al lang niet meer ... op de vingers van mijn hand
Ik tel de dagen die slechts verstreken

maar wat er ook gebeurde ... aan 't einde scheen de zon
een weg waarvan je soms de rand niet zag
hoe vol geheimen ... was de weg die voor ons lag
Ik weet nog goed hoe alles eens begon

ik hou nog meer van jou als toen ... die dag'
en wat, wat er ook gebeuren mag
'jij bent mijn leven sta aan mijn zij
waarop ze zei:
weer een dag als toen
een verloren dag met stil verlangen naar
want toch steeds weer is een dag zonder haar
misschien op rechter en bewuste trouw
hou ik van jou
Als de dag van toen,


Relevant Tags:
AAls DDe DDag VVan TToen ls e ag an oen lAs eD aDg aVn oTen zls xe xag ban foen zAls xDe xDag bVan fToen Azls Dxe Dxag Vban Tfoen
qls ee eag can 5oen qAls eDe eDag cVan 5Toen Aqls Dee Deag Vcan T5oen sls fe fag gan hoen sAls fDe fDag gVan hToen Asls Dfe Dfag Vgan Thoen
wls re rag fan yoen wAls rDe rDag fVan yToen Awls Dre Drag Vfan Tyoen xls ce cag Vaan 6oen xAls cDe cDag Vn 6Toen Axls Dce Dcag Vna T6oen
Alls se sag Vzn goen As sDe sDag Vzan gToen Asl Dse Dsag Vazn Tgoen Aks Daag Vqn roen Akls D Dg Vqan rToen Alks De Dga Vaqn Troen
Aos Ds Dzg Vsn Tooen Aols Dzag Vsan Ten Alos Des Dazg Vasn Teon Aps D3 Dqg Vwn Tken Apls D3e Dqag Vwan Tkoen Alps De3 Daqg Vawn Token
Alss Df Dsg Vxn T9en Al Vxan T9oen Als Def Dasg Vaxn To9en Alz Dr Dwg Vann T0en Alzs Dwag Va T0oen Alsz Der Dawg Van To0en
Alw D4 Dxg Vam Tlen Alws D4e Vamn Tloen Alsw De4 Daxg Vanm Tolen Ald Dd Dagg Vah Tien Alds Dde Da Vahn TioenHOME
Popular Songs:
hard fight to win

faith

be quiet and drive (far away)

burning bridges

building a boat

sunday morning and saturday night

l jt minua

i'm the rehab, you're the drugs

neater cooler

tired heart

premonicin

amigo amante

dancy's dream

broken

vi lever p natten fredrik furu & kometfabriken

biosphere

dogs

chalinet

deep inside of you

farewell

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us