Maja Gullstrand
Vem

Morgonsolen bländade dina ögon
När jag såg dig springa ut genom din port
Att du var jagad var helt uppenbart
Du såg mig som reträtt
Att neka skulle inte kännas rätt

Du sa, "Jag är förskjuten av de mina"
Tvingad att ha dold identitet
Betraktad som en sköka i en medeltidskultur
Jagad som ett djur

Jag minns att jag tänkte på mig själv

Vem plöjer din åker?
Vem bonar om i din vrå?
Vem läser kartan åt dig?
Vem talar om var du ska gå?

Romanas arv är att följa traditionen
Att fogligt rätta in sig i sitt led
Och går man utanför så tappar man i aktning
Men vem vill vara vingklippt ett helt liv

Jag minns hur jag tänkte på mig själv

Vem plöjer din åker?
Vem bonar om i din vrå?
Vem läser kartan åt dig?
Vem talar om var du ska gå?

Vem bär din ryggsäck, när du behöver en paus?
Vem värmer din frusna själ, när natten faller på?

mm mm

Jag tänker ofta på dig än Romana
Ditt mod, din blick, din öppna attityd
Ja de intryck som vårt samtal gav består för evig tid
En glimt in i en 19-årings liv
Ett liv, som för mig var helt unikt

Vem plöjer din åker?
Vem bonar om i din vrå?
Vem läser kartan åt dig?
Vem talar om var du ska gå?

Vem bär din ryggsäck, när du behöver en paus?
Vem värmer din frusna själ, när natten faller på?


Mirror lyrics:

Vem värmer din frusna själ, när natten faller på?
Vem bär din ryggsäck, när du behöver en paus?

Vem talar om var du ska gå?
Vem läser kartan åt dig?
Vem bonar om i din vrå?
Vem plöjer din åker?

Ett liv, som för mig var helt unikt
En glimt in i en 19-årings liv
Ja de intryck som vårt samtal gav består för evig tid
Ditt mod, din blick, din öppna attityd
Jag tänker ofta på dig än Romana

mm mm

Vem värmer din frusna själ, när natten faller på?
Vem bär din ryggsäck, när du behöver en paus?

Vem talar om var du ska gå?
Vem läser kartan åt dig?
Vem bonar om i din vrå?
Vem plöjer din åker?

Jag minns hur jag tänkte på mig själv

Men vem vill vara vingklippt ett helt liv
Och går man utanför så tappar man i aktning
Att fogligt rätta in sig i sitt led
Romanas arv är att följa traditionen

Vem talar om var du ska gå?
Vem läser kartan åt dig?
Vem bonar om i din vrå?
Vem plöjer din åker?

Jag minns att jag tänkte på mig själv

Jagad som ett djur
Betraktad som en sköka i en medeltidskultur
Tvingad att ha dold identitet
Du sa, "Jag är förskjuten av de mina"

Att neka skulle inte kännas rätt
Du såg mig som reträtt
Att du var jagad var helt uppenbart
När jag såg dig springa ut genom din port
Morgonsolen bländade dina ögon


Relevant Tags:
VVem em eVm bem bVem Vbem cem cVem Vcem gem gVem
Vgem fem fVem Vfem Veem Vm Vme Vsm Vsem Vesm V3m
V3em Ve3m VfmHOME
Popular Songs:
vestida de besos

du tillhr mig (peter lemarc 87)

i got shoes

chasing the horizon

they don't make love like they used to

the chosen

falsa imaginación

underneath

wild american

gift from virgo

ain't necessarily so

hungry eyes

ser que vai chover

we know love

god of abraham

blood

there's no cross that love won't bear

never saw blue

capricho

soda y cafe

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us