Maire Brennan
Song Of David (psalm 67)

Bí trócaireach linn a Thiarna agus beannaigh sinn
Bí trócaireach linn a Thiarna agus beannaigh sinn
Go mola na ciníocha thú a Dhia
Go mola na ciníocha go léir thú

Bí trócaireach linn a Thiarna agus beannaigh sinn
taispeáin dúinn solas do ghnúise
Chun go naithneofaí do shíl ar talamh
Agus do shlánú i measc na náisiún go léir

Bí trócaireach linn a Thiarna agus beannaigh sinn
Go ndéana na náisún lúchair agus gairdeas
Toisc go rialaíonn tú an domhan le fíreantacht
Teoraíonn tú na náisún ar talamh

Bí trócaireach linn a Thiarna agus beannaigh sinn
Thug an talamh a thoradh uaidh go flúirseach
Agus chuir dia ár nDia a bheannacht orainn
Go mbeannaí án nDia i gcónaí sinn
Agus gurab eagal le críocha na cruinne é

Bí trócaireach linn a Thiarna agus beannaigh sinn
Go mola na ciníocha thú a Dhia
Go mola na ciníocha go léir thú
Bí trócaireach linn a Thiarna agus beannaigh sinn


Mirror lyrics:

Bí trócaireach linn a Thiarna agus beannaigh sinn
Go mola na ciníocha go léir thú
Go mola na ciníocha thú a Dhia
Bí trócaireach linn a Thiarna agus beannaigh sinn

Agus gurab eagal le críocha na cruinne é
Go mbeannaí án nDia i gcónaí sinn
Agus chuir dia ár nDia a bheannacht orainn
Thug an talamh a thoradh uaidh go flúirseach
Bí trócaireach linn a Thiarna agus beannaigh sinn

Teoraíonn tú na náisún ar talamh
Toisc go rialaíonn tú an domhan le fíreantacht
Go ndéana na náisún lúchair agus gairdeas
Bí trócaireach linn a Thiarna agus beannaigh sinn

Agus do shlánú i measc na náisiún go léir
Chun go naithneofaí do shíl ar talamh
taispeáin dúinn solas do ghnúise
Bí trócaireach linn a Thiarna agus beannaigh sinn

Go mola na ciníocha go léir thú
Go mola na ciníocha thú a Dhia
Bí trócaireach linn a Thiarna agus beannaigh sinn
Bí trócaireach linn a Thiarna agus beannaigh sinn


Relevant Tags:
SSong OOf DDavid ((psalm 667) ong f avid psalm 7) oSng fO aDvid p(salm 76) zong kf xavid (ppsalm 77) zSong kOf xDavid (salm 767) Szong Okf Dxavid (spalm 677)
wong 9f eavid (0salm t7) wSong 9Of eDavid (0psalm t67) Swong O9f Deavid (p0salm 6t7) dong 0f favid (lsalm y7) dSong 0Of fDavid (lpsalm y67) Sdong O0f Dfavid (plsalm 6y7)
eong lf ravid (osalm 57) eSong lOf rDavid (opsalm 567) Seong Olf Dravid (posalm 657) xong if cavid (pssalm xSong iOf cDavid (palm 6) Sxong Oif Dcavid (paslm 6)7
aong Off savid (pzalm 68) aSong O sDavid (pzsalm 687) Saong Of Dsavid (pszalm 678) Soong Oc Daavid (pwalm 6y) Sng Ocf Dvid (pwsalm Snog Ofc Dvaid (pswalm 67y)
Skng Or Dzvid (pdalm 6u) Skong Orf Dzavid (pdsalm 6u7) Sokng Ofr Dazvid (psdalm 67u) S9ng Og Dqvid (pealm 66) S9ong Ogf Dqavid (pesalm So9ng Ofg Daqvid (psealm 676)
S0ng Ot Dsvid (pxalm 67)) S0ong Otf (pxsalm 67 So0ng Oft Dasvid (psxalm 67) Slng Ov Dwvid (paalm Slong Ovf Dwavid (pasalm Solng Ofv Dawvid (psaalm
Sing Od Dxvid Siong Odf (pslm Soing Ofd Daxvid (pslam Sonng Davvid (pszlm Sog Daid Sogn Daivd (psazlm
Somg Dabid (psqlm Somng Dabvid (psqalm Sonmg Davbid (psaqlm Sohg Dacid (psslm Sohng Dacvid Sonhg Davcid (psaslm
Sojg Dagid (pswlmHOME
Popular Songs:
i wanna be sedated

in each love some pain must fall

fabiola

honky tonk women

good times are now

taya tan

morning sky

without you

c'est quand qu'on va o

dreaming

keeping the faith

k dela

the wrath of god

the falling stone

tiina tanssii taas

sadenarkomaani

brave

luister dan

remember when

you and i both

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us