Maanam
Kolekcjoner

Nie jesteœ moja wiem
Choæ najintymniej ciê dotykam
S³owem i cia³em niecierpliwym
Wspomnieniem które burzy krew

Kolekcjonujê wszystkie chwile
Jak fale cicho mnie ko³ysz¹
Chwila do chwili i do chwili
A¿ w koñcu duszê Tw¹ przechwycê

Ju¿ nie zostawisz mnie samego
Zrobisz co zechcê przyjdziesz w nocy
Œmiertelnie d³ugim poca³unkiem
Zamknê na zawsze Twoje oczy

I bêdê siedzia³ tak przed Tob¹
Wbit¹ na szpilkê moich marzeñ
I wszystkich zachceñ wszystkich têsknot
I wszystkich moich wyobra¿eñ


Mirror lyrics:

I wszystkich moich wyobra¿eñ
I wszystkich zachceñ wszystkich têsknot
Wbit¹ na szpilkê moich marzeñ
I bêdê siedzia³ tak przed Tob¹

Zamknê na zawsze Twoje oczy
Œmiertelnie d³ugim poca³unkiem
Zrobisz co zechcê przyjdziesz w nocy
Ju¿ nie zostawisz mnie samego

A¿ w koñcu duszê Tw¹ przechwycê
Chwila do chwili i do chwili
Jak fale cicho mnie ko³ysz¹
Kolekcjonujê wszystkie chwile

Wspomnieniem które burzy krew
S³owem i cia³em niecierpliwym
Choæ najintymniej ciê dotykam
Nie jesteœ moja wiem


Relevant Tags:
KKolekcjoner olekcjoner oKlekcjoner lolekcjoner lKolekcjoner Klolekcjoner oolekcjoner oKolekcjoner Koolekcjoner molekcjoner
mKolekcjoner Kmolekcjoner jolekcjoner jKolekcjoner Kjolekcjoner iolekcjoner iKolekcjoner Kiolekcjoner Klekcjoner Kloekcjoner
Kklekcjoner Kkolekcjoner Koklekcjoner K9lekcjoner K9olekcjoner Ko9lekcjoner K0lekcjoner K0olekcjoner Ko0lekcjoner Kllekcjoner
Kollekcjoner Kilekcjoner Koilekcjoner Koekcjoner Koelkcjoner Kokekcjoner Kolkekcjoner Kooekcjoner Koloekcjoner Kopekcjoner
Koplekcjoner Kolpekcjoner Koleekcjoner Kolkcjoner Kolkecjoner Kolskcjoner Kolsekcjoner Koleskcjoner Kol3kcjoner Kol3ekcjoner
Kole3kcjoner Kolfkcjoner Kolfekcjoner Kolefkcjoner Kolrkcjoner Kolrekcjoner Kolerkcjoner Kol4kcjoner Kol4ekcjoner Kole4kcjoner
Koldkcjoner Koldekcjoner Koledkcjoner Kolwkcjoner Kolwekcjoner Kolewkcjoner Kolekkcjoner Kolecjoner Koleckjoner Kolelcjoner
Kolelkcjoner Koleklcjoner Koleocjoner Koleokcjoner Kolekocjoner Kolemcjoner Kolemkcjoner Kolekmcjoner Kolejcjoner Kolejkcjoner
Kolekjcjoner Koleicjoner Koleikcjoner Kolekicjoner Kolekccjoner Kolekjoner Kolekjconer Kolekfjoner Kolekfcjoner Kolekcfjoner
KolekxjonerHOME
Popular Songs:
aurinko ei nouse

for no one

fallow way

an angel falls

every picture i paint

elke

whitetail

aunque sea poco (unplugged version)

i think, i love

let her go

por creer en ti

deep surround

if my heart had windows

hold me tight

restless heart

wild man

za blisko

over your shoulder

beyond the sunset

you don't seem to miss me

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us