Maanam
Jeszcze Jeden Poca‚≥unek

Lubiê gdy mówisz do mnie czekam
Chocia¬Ņ nie ¬Ņegnam si√™ na d¬≥ugo
Ma³e rozstanie mój kochany
Zwyk¬≥a codziennoŇď√¶ nic wielkiego

Jeszcze jeden poca³unek
Jeszcze jeden uŇďmiech na drog√™
Rzucasz jak ko³o ratunkowe
Magiczne s³owo czekam

Lubiê gdy mówisz do mnie czekam
Jest w tym niepokój o cz³owieka
I ¬Ņe potrzebna jestem komuŇď
Dlatego wracaæ chcê do domu

Jeszcze jeden poca³unek
Jeszcze jeden uŇďmiech na drog√™
Rzucasz jak ko³o ratunkowe
Magiczne s³owo czekam

Lubiê gdy mówisz do mnie czekam
Bo jest w tym troska o kobietê
A to wyr√≥¬Ņnia mnie i wzrusza
MyŇďl√™ o sobie ju¬Ņ inaczej
Jeszcze jeden poca³unek
Jeszcze jeden uŇďmiech na drog√™
Rzucasz jak ko³o ratunkowe
Magiczne s³owo czekamMirror lyrics:


Magiczne s³owo czekam
Rzucasz jak ko³o ratunkowe
Jeszcze jeden uŇďmiech na drog√™
Jeszcze jeden poca³unek
MyŇďl√™ o sobie ju¬Ņ inaczej
A to wyr√≥¬Ņnia mnie i wzrusza
Bo jest w tym troska o kobietê
Lubiê gdy mówisz do mnie czekam

Magiczne s³owo czekam
Rzucasz jak ko³o ratunkowe
Jeszcze jeden uŇďmiech na drog√™
Jeszcze jeden poca³unek

Dlatego wracaæ chcê do domu
I ¬Ņe potrzebna jestem komuŇď
Jest w tym niepokój o cz³owieka
Lubiê gdy mówisz do mnie czekam

Magiczne s³owo czekam
Rzucasz jak ko³o ratunkowe
Jeszcze jeden uŇďmiech na drog√™
Jeszcze jeden poca³unek

Zwyk¬≥a codziennoŇď√¶ nic wielkiego
Ma³e rozstanie mój kochany
Chocia¬Ņ nie ¬Ņegnam si√™ na d¬≥ugo
Lubiê gdy mówisz do mnie czekam


Relevant Tags:
JJeszcze JJeden PPoca‚≥unek eszcze eden oca‚≥unek eJszcze eJden oPca‚≥unek keszcze keden 0oca‚≥unek kJeszcze kJeden 0Poca‚≥unek Jkeszcze Jkeden P0oca‚≥unek
ieszcze ieden loca‚≥unek iJeszcze iJeden lPoca‚≥unek Jieszcze Jieden Ploca‚≥unek meszcze meden ooca‚≥unek mJeszcze mJeden oPoca‚≥unek Jmeszcze Jmeden Pooca‚≥unek
neszcze neden nJeszcze nJeden Pca‚≥unek Jneszcze Jneden Pcoa‚≥unek heszcze heden Pkca‚≥unek hJeszcze hJeden Pkoca‚≥unek Jheszcze Jheden Pokca‚≥unek
ueszcze ueden P9ca‚≥unek uJeszcze uJeden P9oca‚≥unek Jueszcze Jueden Po9ca‚≥unek Jeeszcze Jeeden P0ca‚≥unek Jszcze Jden Jsezcze Jdeen Po0ca‚≥unek
Jsszcze Jsden Plca‚≥unek Jseszcze Jseden Jesszcze Jesden Polca‚≥unek J3szcze J3den Pica‚≥unek J3eszcze J3eden Pioca‚≥unek Je3szcze Je3den Poica‚≥unek
Jfszcze Jfden Pocca‚≥unek Jfeszcze Jfeden Poa‚≥unek Jefszcze Jefden Poac‚≥unek Jrszcze Jrden Pofa‚≥unek Jreszcze Jreden Pofca‚≥unek Jerszcze Jerden Pocfa‚≥unek
J4szcze J4den Poxa‚≥unek J4eszcze J4eden Poxca‚≥unek Je4szcze Je4den Pocxa‚≥unek Jdszcze Jdden Pova‚≥unek Jdeszcze Jdeden Povca‚≥unek Jedszcze Jedden Pocva‚≥unek
Jwszcze Jwden Poda‚≥unek Jweszcze Jweden Podca‚≥unek Jewszcze Jewden Pocda‚≥unek Pocaa‚≥unek Jezcze Jeen Poc‚≥unek Jezscze Jeedn Poc‚a≥unek
Jezzcze Jexen Pocz‚≥unek Jezszcze Jexden Pocza‚≥unek Jeszzcze Jedxen Pocaz‚≥unek Jewzcze Jeeen Pocq‚≥unek Pocqa‚≥unek Jeswzcze Jedeen Pocaq‚≥unek
Jedzcze Jefen Pocs‚≥unek Pocsa‚≥unek Jesdzcze Jedfen Pocas‚≥unek Jeezcze Jeren Pocw‚≥unek Pocwa‚≥unek Jesezcze Jedren Pocaw‚≥unek
Jexzcze Jecen Pocx‚≥unek Jexszcze Jecden Jesxzcze Jedcen Pocax‚≥unek Jeazcze Jesen Poca‚‚≥unek Jeaszcze Poca≥unek Jesazcze Jedsen Poca≥‚unek
Poca‚≥≥unek Jescze Jedn Poca‚unek Jesczze Jedne Poca‚u≥nek Jesacze Jedsn Poca‚≥uunek Poca‚≥nek Jeszacze Jedesn Poca‚≥nuekHOME
Popular Songs:
page five

hit me with your light

bruno

min lille streber

two piece

long way home

sleepy time time

any dream will do

older

daddy

que vas hacer

rien ne peut s„©parer

you're the only world i know

force fed, fed up, & tongue tied

cucurrucucu paloma (nadia)

good king wenceslas

chicken on a bone

isn't it something

it's all about jesus

who knows who cares

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us