M.y.m.p.
Tibok Ng Puso

kung sinabi mo noon ako'y iyong mahal
di sana ay tayo na ang nagkatuluyan
at sinabi ko noon ikaw ang mahal ko
ito'y tapat at may dalang walang hanggang pangako

ngunit di nagkatotoo
may iba kang nakita
kaya't nakapagtataka
ba't ako'y hinahanap mo pa
kung tayo'y magkikita muli
pwedeng magtanong sayo
ang tibok ba ng puso mo'y nagbago

kung sinabi mo noon ika'y may pagtingin
di sana ay wala ng makapaghadlang sa atin
nang sinabi ko noon na ikaw lang ang mahal
ang nasa isip ko ito ay magtatagal

ngunit di nagkatotoo
may iba kang nakita
kayat nakapagtataka
bat ako'y hinahanap mo pa
kung tayo'y magkikita muli
pwede magtanong sayo
ang tibok ba ng puso mo'y nagbago


Mirror lyrics:

ang tibok ba ng puso mo'y nagbago
pwede magtanong sayo
kung tayo'y magkikita muli
bat ako'y hinahanap mo pa
kayat nakapagtataka
may iba kang nakita
ngunit di nagkatotoo

ang nasa isip ko ito ay magtatagal
nang sinabi ko noon na ikaw lang ang mahal
di sana ay wala ng makapaghadlang sa atin
kung sinabi mo noon ika'y may pagtingin

ang tibok ba ng puso mo'y nagbago
pwedeng magtanong sayo
kung tayo'y magkikita muli
ba't ako'y hinahanap mo pa
kaya't nakapagtataka
may iba kang nakita
ngunit di nagkatotoo

ito'y tapat at may dalang walang hanggang pangako
at sinabi ko noon ikaw ang mahal ko
di sana ay tayo na ang nagkatuluyan
kung sinabi mo noon ako'y iyong mahal


Relevant Tags:
TTibok NNg PPuso ibok g uso iTbok gN uPso fibok mg 0uso fTibok mNg 0Puso Tfibok Nmg P0uso 5ibok hg luso 5Tibok hNg lPuso T5ibok Nhg Pluso
hibok jg ouso hTibok jNg oPuso Thibok Njg Pouso yibok bg Puuso yTibok bNg Pso Tyibok Nbg Psuo 6ibok Ngg Phso 6Tibok N Phuso T6ibok Ng Puhso
gibok Nh P7so gTibok P7uso Tgibok Ngh Pu7so ribok Ny Pkso rTibok Nyg Pkuso Tribok Ngy Pukso Tiibok Nb Piso Tbok Piuso Tbiok Ngb Puiso
Tjbok Nv P8so Tjibok Nvg P8uso Tijbok Ngv Pu8so T9bok Nf Pjso T9ibok Nfg Pjuso Ti9bok Ngf Pujso Tlbok Nt Pyso Tlibok Ntg Pyuso Tilbok Ngt Puyso
Tobok Pusso Toibok Puo Tiobok Puos Tkbok Puzo Tkibok Puzso Tikbok Puszo T8bok Puwo T8ibok Puwso Ti8bok Puswo
Tubok Pudo Tuibok Pudso Tiubok PusdoHOME
Popular Songs:
barrytown

a change is gonna come

thanks a lot

aot 92

readymade

umbrella man

los das mejores(cancin de navidad)

n mlne me ziga nda

o passo do azulson

oh heartland, up yours!

i.n.r.i vs jahwe

n'importe o fera l'affaire

wild song

till we meet again with patti page

here comes the sun

berceuse

48 tuntia

the hobo poem

midnight romeo

disconnecty

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us