M.a Numminen
Salama Kirkkaalta Taivaalta

Kerran kulkiessain arkista tietä
Niin tapahtui ihme valtavin
Rits Rats salama löi kirkkaalta taivaalta
Sinun katseesi tuo salaman sinkos
Se syömmein saattoi liekkeihin
Rits Rats salama löi kirkkaalta taivaalta

Huudahdin silloin taivas miten nyt välkehtii
Kaikki sekaisin on minun ympärilläin
Vaan se selvenikin silloin huudahdin näin
Tunnen sen tiedän sen rakkauden

Kerran kulkiessain arkista tietä
Niin tapahtui ihme valtavin
Rits Rats salama löi kirkkaalta taivaan kannelta

Solo

Huudahdin silloin taivas
Miten nyt välkehtii
Kaikki sekaisin on
Minun ympärilläin
Vaan se selvenikin
Silloin huudahdin näin
Tunnen sen tiedän sen rakkauden

Kerran kulkiessain arkista tietä
Niin tapahtui ihme valtavin
Rits Rats salama löi kirkkaan taivaan kannelta

Silmissäni aivan säkenöi
Rits Rats salama syömmeni löi


Mirror lyrics:

Rits Rats salama syömmeni löi
Silmissäni aivan säkenöi

Rits Rats salama löi kirkkaan taivaan kannelta
Niin tapahtui ihme valtavin
Kerran kulkiessain arkista tietä

Tunnen sen tiedän sen rakkauden
Silloin huudahdin näin
Vaan se selvenikin
Minun ympärilläin
Kaikki sekaisin on
Miten nyt välkehtii
Huudahdin silloin taivas

Solo

Rits Rats salama löi kirkkaalta taivaan kannelta
Niin tapahtui ihme valtavin
Kerran kulkiessain arkista tietä

Tunnen sen tiedän sen rakkauden
Vaan se selvenikin silloin huudahdin näin
Kaikki sekaisin on minun ympärilläin
Huudahdin silloin taivas miten nyt välkehtii

Rits Rats salama löi kirkkaalta taivaalta
Se syömmein saattoi liekkeihin
Sinun katseesi tuo salaman sinkos
Rits Rats salama löi kirkkaalta taivaalta
Niin tapahtui ihme valtavin
Kerran kulkiessain arkista tietä


Relevant Tags:
SSalama KKirkkaalta TTaivaalta alama irkkaalta aivaalta aSlama iKrkkaalta aTivaalta zalama lirkkaalta faivaalta zSalama lKirkkaalta fTaivaalta
Szalama Klirkkaalta Tfaivaalta walama oirkkaalta 5aivaalta wSalama oKirkkaalta 5Taivaalta Swalama Koirkkaalta T5aivaalta dalama mirkkaalta haivaalta
dSalama mKirkkaalta hTaivaalta Sdalama Kmirkkaalta Thaivaalta ealama jirkkaalta yaivaalta eSalama jKirkkaalta yTaivaalta Sealama Kjirkkaalta Tyaivaalta
xalama iirkkaalta 6aivaalta xSalama iKirkkaalta 6Taivaalta Sxalama Kiirkkaalta T6aivaalta aalama gaivaalta aSalama Krkkaalta gTaivaalta
Saalama Krikkaalta Tgaivaalta Kjrkkaalta raivaalta Slama rTaivaalta Slaama Kijrkkaalta Traivaalta Szlama K9rkkaalta Taaivaalta
K9irkkaalta Tivaalta Sazlama Ki9rkkaalta Tiavaalta Sqlama Klrkkaalta Tzivaalta Sqalama Tzaivaalta Saqlama Kilrkkaalta Tazivaalta
Sslama Korkkaalta Tqivaalta Ssalama Tqaivaalta Saslama Kiorkkaalta Taqivaalta Swlama Kkrkkaalta Tsivaalta Kkirkkaalta Tsaivaalta
Sawlama Kikrkkaalta Tasivaalta Sxlama K8rkkaalta Twivaalta K8irkkaalta Twaivaalta Saxlama Ki8rkkaalta Tawivaalta Sallama Kurkkaalta Txivaalta
Saama Kuirkkaalta Txaivaalta Saalma Kiurkkaalta Taxivaalta Sakama Kirrkkaalta Taiivaalta Saklama Kikkaalta Tavaalta Salkama Kikrkaalta Taviaalta
Saoama Kidkkaalta Tajvaalta Saolama Kidrkkaalta Tajivaalta Saloama Kirdkkaalta Taijvaalta Sapama Ki4kkaalta Ta9vaalta Saplama Ki4rkkaalta Ta9ivaalta
Salpama Kir4kkaalta Tai9vaalta Salaama Kigkkaalta Talvaalta Salma Kigrkkaalta Talivaalta Salmaa Kirgkkaalta Tailvaalta Salzma Kitkkaalta Taovaalta
Salzama Kitrkkaalta Taoivaalta Salazma Kirtkkaalta Taiovaalta Salqma Ki5kkaalta Takvaalta Salqama Ki5rkkaalta Takivaalta Salaqma Kir5kkaalta Taikvaalta
Salsma Kifkkaalta Ta8vaalta Salsama Kifrkkaalta Ta8ivaalta Salasma Kirfkkaalta Tai8vaalta Salwma Kiekkaalta Tauvaalta Salwama Kierkkaalta Tauivaalta
Salawma Kirekkaalta Taiuvaalta Salxma Kirkkkaalta Taivvaalta Salxama Kirkaalta Taiaalta Salaxma Kirkkaalta Taiavalta Salamma Kirlkaalta Taibaalta
Salaa Kirlkkaalta Taibvaalta Salaam Kirklkaalta Taivbaalta Salaja Kirokaalta Taicaalta Salajma Kirokkaalta Taicvaalta Salamja Kirkokaalta Taivcaalta
Salaka Kirmkaalta Taigaalta Salakma Kirmkkaalta Taigvaalta Salamka Kirkmkaalta Taivgaalta Salana Kirjkaalta Taifaalta Salanma Kirjkkaalta Taifvaalta
Salamna Kirkjkaalta Taivfaalta Salamaa Kirikaalta Taivaaalta Salam Kirikkaalta Taivalta Salama Kirkikaalta Taivaalta Salamz Taivzalta
Salamza TaivzaaltaHOME
Popular Songs:
b b baise moi

strung out

henry

look outside yourself

love is so rare

guten tag

retro lullaby

george kaminski

kara sevda

i know love

stronger

your song

up to the mountains

rainy day

bailando

johnny one note

never wanna fall

climber

only tears

loca

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us