M.a. Numminen
Med Min Kvinna I Riksdaghusets Park

Jag satt med min kvinna
Uti riksdaghusets park
Vi betraktade hurusom riksdagsmännen
Spatserade tätt förbi
Högerfolket begagnade
Stigens högra sida
Kvinnan min sade
Ge mig mera att dricka
Av det svaga vita vinet
Det gjorde jag
I själva verket smakade
Vi båda något litet
Sen klarna' jag
Just nu vill jag hålla om dig
Hon var villig
På offentlig plats gick vi givetvis
inte alltför långt

En dag sutto vi åter
Uti riksdaghusets park
Vi betraktade hurusom riksdagsmännen
Spatserade tätt förbi
Vänsterfolket begagnade
Stigens vänstra sida
Kvinnan min sade
Ge mig mera att dricka
Av det svaga röda vinet
Det gjorde jag
I själva verket smakade
Vi båda något litet
Sen klarna' jag
Just nu vill jag hålla om dig
Hon var villig
På offentlig plats gick vi givetvis
Inte alltför långt
Inte alltför långt
Inte alltför långt


Mirror lyrics:

Inte alltför långt
Inte alltför långt
Inte alltför långt
På offentlig plats gick vi givetvis
Hon var villig
Just nu vill jag hålla om dig
Sen klarna' jag
Vi båda något litet
I själva verket smakade
Det gjorde jag
Av det svaga röda vinet
Ge mig mera att dricka
Kvinnan min sade
Stigens vänstra sida
Vänsterfolket begagnade
Spatserade tätt förbi
Vi betraktade hurusom riksdagsmännen
Uti riksdaghusets park
En dag sutto vi åter

inte alltför långt
På offentlig plats gick vi givetvis
Hon var villig
Just nu vill jag hålla om dig
Sen klarna' jag
Vi båda något litet
I själva verket smakade
Det gjorde jag
Av det svaga vita vinet
Ge mig mera att dricka
Kvinnan min sade
Stigens högra sida
Högerfolket begagnade
Spatserade tätt förbi
Vi betraktade hurusom riksdagsmännen
Uti riksdaghusets park
Jag satt med min kvinna


Relevant Tags:
MMed MMin KKvinna II RRiksdaghusets PPark ed in vinna iksdaghusets ark eMd iMn vKinna I iRksdaghusets aPrk jed jin lvinna j diksdaghusets 0ark jMed jMin lKvinna jI dRiksdaghusets 0Park
Mjed Mjin Klvinna Ij Rdiksdaghusets P0ark ked kin ovinna 9 4iksdaghusets lark kMed kMin oKvinna 9I 4Riksdaghusets lPark Mked Mkin Kovinna I9 R4iksdaghusets Plark ned nin mvinna l giksdaghusets oark
nMed nMin mKvinna lI gRiksdaghusets oPark Mned Mnin Kmvinna Il Rgiksdaghusets Poark Meed Miin jvinna o tiksdaghusets Paark Md Mn jKvinna oI tRiksdaghusets Prk Mde Mni Kjvinna Io Rtiksdaghusets Prak
Msd Mjn ivinna k 5iksdaghusets Pzrk Msed iKvinna kI 5Riksdaghusets Pzark Mesd Mijn Kivinna Ik R5iksdaghusets Pazrk M3d M9n Kvvinna 8 fiksdaghusets Pqrk M3ed M9in Kinna 8I fRiksdaghusets Pqark
Me3d Mi9n Kivnna I8 Rfiksdaghusets Paqrk Mfd Mln Kbinna u eiksdaghusets Psrk Mfed Mlin Kbvinna uI eRiksdaghusets Psark Mefd Miln Kvbinna Iu Reiksdaghusets Pasrk Mrd Mon Kcinna Riiksdaghusets Pwrk
Mred Moin Kcvinna Rksdaghusets Pwark Merd Mion Kvcinna Rkisdaghusets Pawrk M4d Mkn Kginna Rjksdaghusets Pxrk M4ed Kgvinna Rjiksdaghusets Pxark Me4d Mikn Kvginna Rijksdaghusets Paxrk
Mdd M8n Kfinna R9ksdaghusets Parrk Mded M8in Kfvinna R9iksdaghusets Pak Medd Mi8n Kvfinna Ri9ksdaghusets Pakr Mwd Mun Kviinna Rlksdaghusets Padk Mwed Muin Kvnna Rliksdaghusets Padrk
Mewd Miun Kvnina Rilksdaghusets Pardk Minn Kvjnna Roksdaghusets Pa4k Me Mi Kvjinna Roiksdaghusets Pa4rk Med Min Kvijnna Rioksdaghusets Par4k Mex Mim Kv9nna Rkksdaghusets Pagk
Mexd Mimn Kv9inna Rkiksdaghusets Pagrk Medx Minm Kvi9nna Rikksdaghusets Pargk Mee Mih Kvlnna R8ksdaghusets Patk Mihn Kvlinna R8iksdaghusets Patrk Mede Minh Kvilnna Ri8ksdaghusets Partk
Mef Mij Kvonna Ruksdaghusets Pa5k Kvoinna Ruiksdaghusets Pa5rk Medf Minj Kvionna Riuksdaghusets Par5k Mer Mib Kvknna Pafk Mibn Kvkinna Risdaghusets Pafrk
Medr Minb Kviknna Riskdaghusets Parfk Mec Kv8nna Rilsdaghusets Paek Mecd Kv8inna Paerk Medc Kvi8nna Riklsdaghusets Parek Mes Kvunna Riosdaghusets Parkk
Kvuinna Par Meds Kviunna Rikosdaghusets Park Kvinnna Rimsdaghusets Parl Kvina Rimksdaghusets Parlk Kvinna Rikmsdaghusets Parkl
Kvimna Rijsdaghusets Paro Kvimnna Parok Kvinmna Rikjsdaghusets Parko Kvihna Riisdaghusets Parm Kvihnna Parmk
Kvinhna Rikisdaghusets Parkm Kvijna Rikssdaghusets Parj Rikdaghusets Parjk Kvinjna Rikdsaghusets Parkj Kvibna Rikzdaghusets Pari
Kvibnna Rikzsdaghusets Parik Kvinbna Rikszdaghusets Parki Rikwdaghusets Rikwsdaghusets Kvinan Rikswdaghusets
Kvinma Rikddaghusets Rikdsdaghusets Kvinnma Riksddaghusets Kvinha Rikedaghusets Rikesdaghusets
Kvinnha Riksedaghusets Kvinja Rikxdaghusets Rikxsdaghusets Kvinnja Riksxdaghusets Kvinba Rikadaghusets
Rikasdaghusets Kvinnba Riksadaghusets Kvinnaa Kvinn Riksaghusets Riksadghusets
Kvinnz Riksxaghusets Kvinnza Kvinnaz Riksdxaghusets Kvinnq Rikseaghusets Kvinnqa
Kvinnaq Riksdeaghusets Kvinns Riksfaghusets Kvinnsa Riksfdaghusets Kvinnas Riksdfaghusets Kvinnw Riksraghusets
Kvinnwa Riksrdaghusets Kvinnaw Riksdraghusets Kvinnx Rikscaghusets Kvinnxa Rikscdaghusets Kvinnax Riksdcaghusets
Rikssaghusets Riksdsaghusets Riksdaaghusets Riksdghusets Riksdgahusets
Riksdzghusets Riksdzaghusets Riksdazghusets Riksdqghusets Riksdqaghusets
Riksdaqghusets Riksdsghusets Riksdasghusets Riksdwghusets Riksdwaghusets
Riksdawghusets Riksdxghusets Riksdaxghusets Riksdagghusets Riksdahusets
RiksdahgusetsHOME
Popular Songs:
familiar face

nisse

melting pot

how she lied by living

ruskie neitsyt

ramito de flores

change of heart

weakness

borrow mine

cry

the trip 1 03

it doesn't matter

guantanamera

six to go

bohemian grove

all out of love

lelaki ini

breathe

deep this time

l1grimas negras part.1

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us