Marco Borsato
Liefde Wint

Het staat er echt, de zin:
Ieder einde is een nieuw begin
Liefde wint altijd

Het lijkt dezelfde dag
Als toen ik gisteren ontwaakte en je naast me lag
Het is hetzelfde bed, maar het is koud

En ik voel niets meer
En ik zie niets meer
Want er is niets meer
Om me heen
Ik ben gewoon alleen

Onder dezelfde zon
Die ons jarenlang vertelde dat de dag begon
Dezelfde warme wind, maar zonder jou

En ik voel niets meer
En ik zie niets meer
Want er is niets meer
Om me heen

Dit moment en jij bent hier
Ik zie je zo weer voor me
Ik knipper één keer met m'n ogen en je bent weg, blijft weg, voor altijd

Eeeh

laat me niet alleen
Want ik voel niets meer zonder jou
Zonder je armen en je liefde om me heen
Ik kan het niet alleen

Nee
Ik wil het niet alleen

Nee
Het kan niet waar zijn, zo voorbij zijn, zo ineens voorgoed voorbij zijn

Ooooh

En ik verlang niets meer om me heen

Ik schreef het zelf, de zin: Ieder eind is een nieuw begin en liefde wint altijd


Mirror lyrics:

Ik schreef het zelf, de zin: Ieder eind is een nieuw begin en liefde wint altijd

En ik verlang niets meer om me heen

Ooooh

Het kan niet waar zijn, zo voorbij zijn, zo ineens voorgoed voorbij zijn
Nee

Ik wil het niet alleen
Nee

Ik kan het niet alleen
Zonder je armen en je liefde om me heen
Want ik voel niets meer zonder jou
laat me niet alleen

Eeeh

Ik knipper één keer met m'n ogen en je bent weg, blijft weg, voor altijd
Ik zie je zo weer voor me
Dit moment en jij bent hier

Om me heen
Want er is niets meer
En ik zie niets meer
En ik voel niets meer

Dezelfde warme wind, maar zonder jou
Die ons jarenlang vertelde dat de dag begon
Onder dezelfde zon

Ik ben gewoon alleen
Om me heen
Want er is niets meer
En ik zie niets meer
En ik voel niets meer

Het is hetzelfde bed, maar het is koud
Als toen ik gisteren ontwaakte en je naast me lag
Het lijkt dezelfde dag

Liefde wint altijd
Ieder einde is een nieuw begin
Het staat er echt, de zin:


Relevant Tags:
LLiefde WWint iefde int iLefde iWnt kiefde aint kLiefde aWint Lkiefde Waint oiefde 3int oLiefde 3Wint Loiefde W3int piefde dint
pLiefde dWint Lpiefde Wdint Liiefde eint Lefde eWint Leifde Weint Ljefde sint Ljiefde sWint Lijefde Wsint L9efde 2int L9iefde 2Wint
Li9efde W2int Llefde qint Lliefde qWint Lilefde Wqint Loefde Wiint Wnt Lioefde Wnit Lkefde Wjnt Wjint Likefde Wijnt
L8efde W9nt L8iefde W9int Li8efde Wi9nt Luefde Wlnt Luiefde Wlint Liuefde Wilnt Lieefde Wont Lifde Woint Lifede Wiont Lisfde Wknt
Lisefde Wkint Liesfde Wiknt Li3fde W8nt Li3efde W8int Lie3fde Wi8nt Liffde Wunt Lifefde Wuint Lieffde Wiunt Lirfde Winnt Lirefde Wit
Lierfde Witn Li4fde Wimt Li4efde Wimnt Lie4fde Winmt Lidfde Wiht Lidefde WihntHOME
Popular Songs:
a scarlet letters

the turkey song

le miroir bris

slip

welcome to vegas

you gave me nothing

smoke

easily

no te miento

go my own way

stranger

closer

dust

the grey man

shojo

memories and dreams

glass palace

warning

when the morning comes

sommer p jorda (langesund sangen)

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us