Marco Borsato
Lopen Op Het Water (and Sita)

In één seconde
Kwam zonlicht door de wolken heen

Eén tel met jou is mooier dan
Een eeuwigheid alleen

Ik was bang om lief te hebben
En mijn hart heeft stil gestaan
Maar met jouw armen om mijn middel
Kan ik de wereld aan

Dansen op de sterren
Vier seizoenen in één nacht
Dit is één seconde
Los zijn van de zwaartekracht
Lopen op het water
Zonlicht zien voor dag en dauw
Vliegen zonder vleugels
Allemaal door jou

Jij onthult me jouw geheimen
het is alles wat ik horen wou

Ze waren veilig bij me
Maar ik deel ze moeiteloos met jou

Mijn gedachten en mijn dromen
Zijn alleen op jou gericht
Ik spring lachend in het diepe
Met m'n ogen dicht

Dansen op de sterren
Vier seizoenen in één nacht
Dit is één seconde
Los zijn van de zwaartekracht
Lopen op het water
Zonlicht zien voor dag en dauw
Vliegen zonder vleugels
Allemaal door jou

Hee hee hee…

Dansen op de sterren
Vier seizoenen in één nacht
Dit is één seconde
Los zijn van de zwaartekracht
Lopen op het water
Zonlicht zien voor dag en dauw
Vliegen zonder vleugels
Allemaal door jou

Eén tel met jou is mooier
(Dansen op de sterren)
Dan heel de eeuwigheid alleen
(Vier seizoenen in één nacht)
Dit is voor één seconde
Los zijn van de zwaartekracht
Ik voel me veilig bij je
(Lopend op het water)
Jouw armen om mijn middel
(Zonlicht zien voor dag en dauw)
Vliegen zonder vleugels
Allemaal door jou


Mirror lyrics:

Allemaal door jou
Vliegen zonder vleugels
(Zonlicht zien voor dag en dauw)
Jouw armen om mijn middel
(Lopend op het water)
Ik voel me veilig bij je
Los zijn van de zwaartekracht
Dit is voor één seconde
(Vier seizoenen in één nacht)
Dan heel de eeuwigheid alleen
(Dansen op de sterren)
Eén tel met jou is mooier

Allemaal door jou
Vliegen zonder vleugels
Zonlicht zien voor dag en dauw
Lopen op het water
Los zijn van de zwaartekracht
Dit is één seconde
Vier seizoenen in één nacht
Dansen op de sterren

Hee hee hee…

Allemaal door jou
Vliegen zonder vleugels
Zonlicht zien voor dag en dauw
Lopen op het water
Los zijn van de zwaartekracht
Dit is één seconde
Vier seizoenen in één nacht
Dansen op de sterren

Met m'n ogen dicht
Ik spring lachend in het diepe
Zijn alleen op jou gericht
Mijn gedachten en mijn dromen

Maar ik deel ze moeiteloos met jou
Ze waren veilig bij me

het is alles wat ik horen wou
Jij onthult me jouw geheimen

Allemaal door jou
Vliegen zonder vleugels
Zonlicht zien voor dag en dauw
Lopen op het water
Los zijn van de zwaartekracht
Dit is één seconde
Vier seizoenen in één nacht
Dansen op de sterren

Kan ik de wereld aan
Maar met jouw armen om mijn middel
En mijn hart heeft stil gestaan
Ik was bang om lief te hebben

Een eeuwigheid alleen
Eén tel met jou is mooier dan

Kwam zonlicht door de wolken heen
In één seconde


Relevant Tags:
LLopen OOp HHet WWater ((and SSita) open p et ater and ita) oLpen pO eHt aWter a(nd iSta) kopen kp jet aater (aand zita) kLopen kOp jHet aWater (nd zSita)
Lkopen Okp Hjet Waater (nad Szita) oopen 9p uet 3ater (znd wita) oLopen 9Op uHet 3Water (zand wSita) Loopen O9p Huet W3ater (aznd Swita) popen 0p net dater (qnd dita)
pLopen 0Op nHet dWater (qand dSita) Lpopen O0p Hnet Wdater (aqnd Sdita) lp bet eater (snd eita) Lpen lOp bHet eWater (sand eSita) Lpoen Olp Hbet Weater (asnd Seita)
Lkpen ip get sater (wnd xita) iOp gHet sWater (wand xSita) Lokpen Oip Hget Wsater (awnd Sxita) L9pen Opp yet 2ater (xnd aita) L9open O yHet 2Water (xand aSita)
Lo9pen Op Hyet W2ater (axnd Saita) L0pen O0 Heet qater (annd Siita) L0open Ht qWater (ad Sta) Lo0pen Op0 Hte Wqater (adn Stia) Llpen Ol Hst (amd Sjta)
Llopen Hset Wter (amnd Sjita) Lolpen Opl Hest Wtaer (anmd Sijta) Lipen Oo H3t Wzter (ahd S9ta) Liopen Oop H3et Wzater (ahnd S9ita) Loipen Opo He3t Wazter (anhd Si9ta)
Loppen Hft Wqter (ajd Slta) Loen Hfet (ajnd Slita) Loepn Heft Waqter (anjd Silta) Lo0en Hrt Wster (abd Sota) Hret (abnd Soita)
Lop0en Hert Waster (anbd Siota) Lolen H4t Wwter (andd Skta) H4et Wwater (an Skita) Loplen He4t Wawter (and Sikta) Looen Hdt Wxter (anx S8ta)
Hdet Wxater (anxd S8ita) Lopoen Hedt Waxter (andx Si8ta) Lopeen Hwt Watter (ane Suta) Lopn Hwet Waer (aned Suita) Lopne Hewt Waetr (ande Siuta)
Lopsn Hett Wafer (anf Sitta) Lopsen He Wafter (anfd Sia) Lopesn Het Watfer (andf Siat) Lop3n Hef Wa5er (anr Sifa) Lop3en Wa5ter (anrd Sifta)
Lope3n Hetf Wat5er (andr Sitfa) Lopfn He5 Waher (anc Si5a)HOME
Popular Songs:
bring the light

ale to juz bylo

il coraggio che non c'

el hombre equivocado

(nothing but) flowers (talking heads cover)

laisse les filles

centrumhets

last night when we were young

f. n. t.

love is in everything

neverland

stranger

idioten

freezing

i could sing of your love forever

sleepy sunday

laske valot vaakaan

les amours perdues

collide

won't you rock with me

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us