Magnus Uggla
Tjejer (potpurri)

Å, å, å... tjejer, å, å, å... tjejer,
ni måste höja era röster för att höras,
å, å, å... tjejer, å, å, å... tjejer,
ni måste höja era röster för att höras.
Ni som fått magknip och samvetskval,
istället för daghem och mer personal,
i kön hör vi barnen som otåligt stampar
morgondagens vuxna kör över alla pampar.
Vi vet, vi ser, att ni blir fler och fler.
Å, å, å... tjejer, å, å, å... tjejer,
ni måste höja era röster för att höras,
å, å, å... tjejer, å, å, å... tjejer,
ni måste höja era röster för att höras.
Ni som fått konkurrens och osäkerhet,
istället för kvinnosolidaritet,
rensa ut porren och romantiken,
avliva myten begrav alla liken.
Vi vet, vi ser, att ni blir fler och fler.
Å, å, å... tjejer, å, å, å... tjejer,
ni måste höja era röster för att höras,
å, å, å... tjejer, å, å, å... tjejer,
ni måste höja era röster för att höras.
Å, å, å... tjejer, å, å, å... tjejer,
å, å, å... tjejer, å, å, å... tjejer.
Å, å, å... tjejer, å, å, å... tjejer,
å, å, å... tjejer, å, å, å... tjejer.
Å, å, å... tjejer, å, å, å... tjejer,
å, å, å... tjejer, å, å, å... tjejer,
ni måste höja era röster för att höras.


Mirror lyrics:

ni måste höja era röster för att höras.
å, å, å... tjejer, å, å, å... tjejer,
Å, å, å... tjejer, å, å, å... tjejer,
å, å, å... tjejer, å, å, å... tjejer.
Å, å, å... tjejer, å, å, å... tjejer,
å, å, å... tjejer, å, å, å... tjejer.
Å, å, å... tjejer, å, å, å... tjejer,
ni måste höja era röster för att höras.
å, å, å... tjejer, å, å, å... tjejer,
ni måste höja era röster för att höras,
Å, å, å... tjejer, å, å, å... tjejer,
Vi vet, vi ser, att ni blir fler och fler.
avliva myten begrav alla liken.
rensa ut porren och romantiken,
istället för kvinnosolidaritet,
Ni som fått konkurrens och osäkerhet,
ni måste höja era röster för att höras.
å, å, å... tjejer, å, å, å... tjejer,
ni måste höja era röster för att höras,
Å, å, å... tjejer, å, å, å... tjejer,
Vi vet, vi ser, att ni blir fler och fler.
morgondagens vuxna kör över alla pampar.
i kön hör vi barnen som otåligt stampar
istället för daghem och mer personal,
Ni som fått magknip och samvetskval,
ni måste höja era röster för att höras.
å, å, å... tjejer, å, å, å... tjejer,
ni måste höja era röster för att höras,
Å, å, å... tjejer, å, å, å... tjejer,


Relevant Tags:
TTjejer ((potpurri) jejer potpurri) jTejer p(otpurri) fjejer (ppotpurri) fTjejer (otpurri) Tfjejer (optpurri)
5jejer (0otpurri) 5Tjejer (0potpurri) T5jejer (p0otpurri) hjejer (lotpurri) hTjejer (lpotpurri) Thjejer (plotpurri)
yjejer (ootpurri) yTjejer (opotpurri) Tyjejer (pootpurri) 6jejer 6Tjejer (ptpurri) T6jejer (ptopurri)
gjejer (pktpurri) gTjejer (pkotpurri) Tgjejer (poktpurri) rjejer (p9tpurri) rTjejer (p9otpurri) Trjejer (po9tpurri)
Tjjejer (p0tpurri) Tejer Tejjer (po0tpurri) Tkejer (pltpurri) Tkjejer Tjkejer (poltpurri)
Tiejer (pitpurri) Tijejer (piotpurri) Tjiejer (poitpurri) Tmejer (pottpurri) Tmjejer (popurri) Tjmejer (popturri)
Tnejer (pofpurri) Tnjejer (poftpurri) Tjnejer (potfpurri) Thejer (po5purri) (po5tpurri) Tjhejer (pot5purri)
Tuejer (pohpurri) Tujejer (pohtpurri) Tjuejer (pothpurri) Tjeejer (poypurri) Tjjer (poytpurri) Tjjeer (potypurri)
Tjsjer (po6purri) Tjsejer (po6tpurri) Tjesjer (pot6purri) Tj3jer (pogpurri) Tj3ejer (pogtpurri) Tje3jer (potgpurri)
Tjfjer (porpurri) Tjfejer (portpurri) Tjefjer (potrpurri) Tjrjer (potppurri) Tjrejer (poturri) Tjerjer (potuprri)
Tj4jer (pot0urri) Tj4ejer (pot0purri) Tje4jer (potp0urri) Tjdjer (potlurri) Tjdejer (potlpurri) Tjedjer (potplurri)
Tjwjer (potourri) Tjwejer (potopurri) Tjewjer (potpourri) Tjejjer (potpuurri) Tjeer (potprri) Tjeejr (potpruri)
Tjeker (potphrri) Tjekjer (potphurri) Tjejker (potpuhrri) Tjeier (potp7rri) Tjeijer (potp7urri) Tjejier (potpu7rri)HOME
Popular Songs:
anima libera

kom nglar (rtt innehll)

with all my heart

through the fire

nowhere to run

voy

my first love

doi pasi n urma ta

snijdersbank

mnniskomarknad

drug induced fantasies

somewhere it's been said

heaven

down by the riverside

blonde over blue

out of the darkness

vorrei capirti (saurai je )

caminante no hay camino

the meaning of love

i'm alive (feat. aaron tveit)

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us