Livelihood
Oppna Upp

Öppna upp ditt sinne
släpp fram det som e inne
låt det flöda
i dansen ta nu chansen att,
Öppna upp ditt sinne
släppa fram det som e inne
å flöda, hör trummans gungeligung
å sjung

Vem är det du tror kommer döma dig
här i våran trygga sfär (så säg)
ta din plats å kom till ro
Släpp tanken som hindrar å begränsar dig
säg nej till fördomsfulla attityder
För inte vill du vara en av alla de som
blir stöpta i samma form
Nej kom hit och visa upp ditt sanna jag
utan undantag

Öppna upp....

Låt de som försöker jävlas med dig
färdas med dig å så ska du se att
så sakteliga ger de med sig jaja
Föras av toner från ett reggaebeat
konspiration och vanmakt
det hör inte hit
För här finns inga
auktoritära överheter som:
vakar över dig, hetsar jagar dig
Vi ger dig av våran positiva energi
släpp dig fri, släpp dig fri

Åååh, åh, åh, åh, åh säg yeah, yeah, yeah, åh, åh, åh, åh..
Öppna upp ditt sinne..

Öppna upp...

Öppna upp ditt sinne, wow wow wow
släpp fram, släpp fram, släpp fram det du har inne
Jag sa: öpnna upp ditt sinne wow wow wow
släpp fram, släpp fram det du har inne
Och gör det nu (inte sen)
Och gör det nu (inte senare)

Gör det nu nu nu nu ahaahoo åhåå!


Mirror lyrics:

Gör det nu nu nu nu ahaahoo åhåå!

Och gör det nu (inte senare)
Och gör det nu (inte sen)
släpp fram, släpp fram det du har inne
Jag sa: öpnna upp ditt sinne wow wow wow
släpp fram, släpp fram, släpp fram det du har inne
Öppna upp ditt sinne, wow wow wow

Öppna upp...

Öppna upp ditt sinne..
Åååh, åh, åh, åh, åh säg yeah, yeah, yeah, åh, åh, åh, åh..

släpp dig fri, släpp dig fri
Vi ger dig av våran positiva energi
vakar över dig, hetsar jagar dig
auktoritära överheter som:
För här finns inga
det hör inte hit
konspiration och vanmakt
Föras av toner från ett reggaebeat
så sakteliga ger de med sig jaja
färdas med dig å så ska du se att
Låt de som försöker jävlas med dig

Öppna upp....

utan undantag
Nej kom hit och visa upp ditt sanna jag
blir stöpta i samma form
För inte vill du vara en av alla de som
säg nej till fördomsfulla attityder
Släpp tanken som hindrar å begränsar dig
ta din plats å kom till ro
här i våran trygga sfär (så säg)
Vem är det du tror kommer döma dig

å sjung
å flöda, hör trummans gungeligung
släppa fram det som e inne
Öppna upp ditt sinne
i dansen ta nu chansen att,
låt det flöda
släpp fram det som e inne
Öppna upp ditt sinne


Relevant Tags:
OOppna UUpp ppna pp pOpna pUp kppna hpp kOppna hUpp Okppna Uhpp 9ppna 7pp 9Oppna 7Upp O9ppna U7pp 0ppna kpp 0Oppna kUpp
O0ppna Ukpp lppna ipp lOppna iUpp Olppna Uipp ippna 8pp iOppna 8Upp Oippna U8pp Opppna jpp Opna jUpp Oppna Ujpp O0pna ypp
yUpp Op0pna Uypp Olpna Uppp Up Oplpna Upp Oopna U0p Ooppna U0pp Opopna Up0p Ulp Ulpp Opnpa Uplp
Op0na UopHOME
Popular Songs:
he ain't heavy, he's my brother

hoy by cristian t.

coincidence

home

down to the well

como hago

portatemi dio

envole moi

i miss you a little

facade

never die

les cerfs volants

charlie no.3

cuando no estas

love sick

jack the ripper

var det en fejl

behind space (live)

tus palabras punzocortantes

uranhjort

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us