Liza Hanim
Tragedi Tenda Biru

Wahyu WHL/Wahyu WHL
P:
Tak sengaja lewat depan rumahmu
Ku melihat ada tenda biru
Di hiasi indahnya jalur kuning
Hati bertanya pernikahan siapa
L:
Tenda biru menjadi saksi bisu
Berakhirnya ikatan cinta kita
Tak sengaja tak ku kirim undangan
Aku tak mahu menghancurkan hatimu
Chorus
P:
Tanpa undangan diriku kau lupakan
Tanpa putusan diriku kau tinggalkan
Tanpa bicara kau buatku kecewa
Tanpa berdosa kau buat ku merana
L:
Jangan kau anggap aku bahagia
Di atas luka tangisan hatimu
#
L:
Bukan maksudku membuat kau kecewa
Bukan maksudku membuat mu terluka
Bila kini ku bersanding dengannya
Ini semua kerana pilihan bonda
P:
Tak percaya tapi ini terjadi

Kau bersanding duduk di pelaminan
Airmata jatuh tak tertahankan
Kau khianati cinta suci ini
Chorus
L:
Tanpa ku tahu ku telah ditunangkan
Tanpa ku duga telah terjalin ikatan
Tanpa ku kenal yang jadi pendampingku
Tanpa kuasa semua ku terima
P:
Ku tak percaya diri mu tega
Nodai cinta khianati cinta
Chorus
P:
Tanpa undangan diriku kau lupakan
Tanpa putusan diriku kau tinggalkan
Tanpa bicara kau buatku kecewa
Tanpa berdosa kau buat ku merana
P:
Ku tak percaya diri mu tega
Nodai cinta khianati cinta
L:
Jangan kau anggap aku bahagia
Di atas luka tangisan hatimu


Mirror lyrics:

Di atas luka tangisan hatimu
Jangan kau anggap aku bahagia
L:
Nodai cinta khianati cinta
Ku tak percaya diri mu tega
P:
Tanpa berdosa kau buat ku merana
Tanpa bicara kau buatku kecewa
Tanpa putusan diriku kau tinggalkan
Tanpa undangan diriku kau lupakan
P:
Chorus
Nodai cinta khianati cinta
Ku tak percaya diri mu tega
P:
Tanpa kuasa semua ku terima
Tanpa ku kenal yang jadi pendampingku
Tanpa ku duga telah terjalin ikatan
Tanpa ku tahu ku telah ditunangkan
L:
Chorus
Kau khianati cinta suci ini
Airmata jatuh tak tertahankan
Kau bersanding duduk di pelaminan

Tak percaya tapi ini terjadi
P:
Ini semua kerana pilihan bonda
Bila kini ku bersanding dengannya
Bukan maksudku membuat mu terluka
Bukan maksudku membuat kau kecewa
L:
#
Di atas luka tangisan hatimu
Jangan kau anggap aku bahagia
L:
Tanpa berdosa kau buat ku merana
Tanpa bicara kau buatku kecewa
Tanpa putusan diriku kau tinggalkan
Tanpa undangan diriku kau lupakan
P:
Chorus
Aku tak mahu menghancurkan hatimu
Tak sengaja tak ku kirim undangan
Berakhirnya ikatan cinta kita
Tenda biru menjadi saksi bisu
L:
Hati bertanya pernikahan siapa
Di hiasi indahnya jalur kuning
Ku melihat ada tenda biru
Tak sengaja lewat depan rumahmu
P:
Wahyu WHL/Wahyu WHL


Relevant Tags:
TTragedi TTenda BBiru ragedi enda iru rTagedi eTnda iBru fragedi fenda viru fTragedi fTenda vBiru Tfragedi Tfenda Bviru
5ragedi 5enda giru 5Tragedi 5Tenda gBiru T5ragedi T5enda Bgiru hragedi henda niru hTragedi hTenda nBiru Thragedi Thenda Bniru
yragedi yenda hiru yTragedi yTenda hBiru Tyragedi Tyenda Bhiru 6ragedi 6enda Biiru 6Tragedi 6Tenda Bru T6ragedi T6enda Briu
gragedi genda Bjru gTragedi gTenda Bjiru Tgragedi Tgenda Bijru rragedi renda B9ru rTragedi rTenda B9iru Trragedi Trenda Bi9ru
Teenda Blru Tagedi Tnda Bliru Targedi Tneda Bilru Tdagedi Tsnda Boru Tdragedi Tsenda Boiru Trdagedi Tesnda Bioru
T4agedi T3nda Bkru T4ragedi T3enda Bkiru Tr4agedi Te3nda Bikru Tgagedi Tfnda B8ru B8iru Trgagedi Tefnda Bi8ru
Ttagedi Trnda Buru Ttragedi Buiru Trtagedi Ternda Biuru T5agedi T4nda Birru T4enda Biu Tr5agedi Te4nda Biur
Tfagedi Tdnda Bidu Tdenda Bidru Trfagedi Tednda Birdu Teagedi Twnda Bi4u Teragedi Twenda Bi4ru Treagedi Tewnda Bir4u
Traagedi Tennda Bigu Trgedi Teda Bigru Trgaedi Tedna Birgu Trzgedi Temda Bitu Trzagedi Temnda Bitru Trazgedi Tenmda Birtu
Trqgedi Tehda Bi5u Trqagedi Tehnda Bi5ru Traqgedi Tenhda Bir5u Trsgedi Tejda Bifu Trsagedi Tejnda Bifru Trasgedi Tenjda Birfu
Trwgedi Tebda Bieu Trwagedi Tebnda Bieru Trawgedi Tenbda Bireu Trxgedi Tendda Biruu Trxagedi Tena Bir Traxgedi Tenad Biru
Traggedi Tenxa Birh Traedi Tenxda Birhu Traegdi Tendxa Biruh Trahedi Tenea Bir7 Trahgedi Teneda Bir7u Traghedi Tendea Biru7
Trayedi Tenfa BirkHOME
Popular Songs:
cristo es mi seŃ▒or

jesus take a hold

inclinded

perpetual motion

coventry carol

i've only begun to fight

remember

stand by my woman man

a long road

timeless

canciŃ│n para las manos de un soldado

white cliffs of dover

best not to think about it

du lever inom mig

you wouldn't know an angel

stoppin'the love

the great salt lake

decomposing trees

valentines day

set 'em up joe

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us