Lisa Ekdahl
Jag Bara Vet

Det kallades hat det jag kände då
men jag var bara rädd kan du någonsin förstå
om du kan förstå och om du kan förlåta
om vi kan förenas för att minnas, glömma allt och gråta
så gråt
gråt så länge du vill
men vet att det onda kommer aldrig hit en gång till
för så är det sagt
och det sades med säkerhet
och det är ingenting jag bara tror, nej, jag bara vet

Jag gjorde dig ont och jag vet det är svårt
nog tog det hårt och jag såg det redan då
ja, jag såg allting klart men jag gick som i trans
förlamad och blind fann jag att inga utvägar fanns
så gråt
gråt så länge du vill
men vet att det onda kommer aldrig hit en gång till
för så är det sagt
och det sades med säkerhet
och det är ingenting jag bara tror, nej, jag bara vet

Jag bara vet
jag bara vet
ja, jag bara vet
ja, jag bara vet
jag bara vet
jag bara vet
jag bara vet


Mirror lyrics:

jag bara vet
jag bara vet
jag bara vet
ja, jag bara vet
ja, jag bara vet
jag bara vet
Jag bara vet

och det är ingenting jag bara tror, nej, jag bara vet
och det sades med säkerhet
för så är det sagt
men vet att det onda kommer aldrig hit en gång till
gråt så länge du vill
så gråt
förlamad och blind fann jag att inga utvägar fanns
ja, jag såg allting klart men jag gick som i trans
nog tog det hårt och jag såg det redan då
Jag gjorde dig ont och jag vet det är svårt

och det är ingenting jag bara tror, nej, jag bara vet
och det sades med säkerhet
för så är det sagt
men vet att det onda kommer aldrig hit en gång till
gråt så länge du vill
så gråt
om vi kan förenas för att minnas, glömma allt och gråta
om du kan förstå och om du kan förlåta
men jag var bara rädd kan du någonsin förstå
Det kallades hat det jag kände då


Relevant Tags:
JJag BBara VVet ag ara et aJg aBra eVt kag vara bet kJag vBara bVet Jkag Bvara Vbet iag gara cet iJag gBara cVet Jiag Bgara Vcet
mag nara get mJag nBara gVet Jmag Bnara Vget nag hara fet nJag hBara fVet Jnag Bhara Vfet hag Baara Veet hJag Bra Vt Jhag Braa Vte
uag Bzra Vst uJag Bzara Vset Juag Bazra Vest Jaag Bqra V3t Jg Bqara V3et Jga Baqra Ve3t Jzg Bsra Vft Jzag Bsara Jazg Basra Veft
Jqg Bwra Vrt Jqag Bwara Vret Jaqg Bawra Vert Jsg Bxra V4t Jsag Bxara V4et Jasg Baxra Ve4t Jwg Barra Vdt Jwag Baa Vdet Jawg Baar Vedt
Jxg Bada Vwt Jxag Badra VwetHOME
Popular Songs:
holding on

out out damn spot

onneton

lost then found (feat. onerepublic)

sticky g

nada de ti

mind the light

i couldn't sleep a wink last night

aeoroplane

abuu

i never knew love

pump

follow you down

saving all my love for you

bury me

chasing satellites

some grand romantic gesture

manolo

en kiell

alisha rules the world

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us