Lisa Brud
Bli Med

Jeg er glad jeg har familie
lillesøster mor og far
De er glad i meg og elsker meg hver dag
De er glad i meg og elsker meg hver dag
De er det beste som jeg har

Vi har alle en familie
Men ikke alle har det bra
Noen krangler slik at de går hver sin vei
Det er som alt blir ødlagt da

Ref.
Men det fins en annen familie der alle hører hjemme
Der ingen vil svikte deg og gå sin vei
Guds egen familie, det må du aldri glemme
Der er det plass til deg

Kom bli med i Guds familie
Der kan du alltid slappe av
Gud vil sørge for at du er go' og trygg
Du kan få slippe mas og jag

Ref.
For det fins en annen familie...

Bridge.
I Guds familie
Der er du trygg

Ref.
Det fins en annen familie...


Mirror lyrics:

Det fins en annen familie...
Ref.

Der er du trygg
I Guds familie
Bridge.

For det fins en annen familie...
Ref.

Du kan få slippe mas og jag
Gud vil sørge for at du er go' og trygg
Der kan du alltid slappe av
Kom bli med i Guds familie

Der er det plass til deg
Guds egen familie, det må du aldri glemme
Der ingen vil svikte deg og gå sin vei
Men det fins en annen familie der alle hører hjemme
Ref.

Det er som alt blir ødlagt da
Noen krangler slik at de går hver sin vei
Men ikke alle har det bra
Vi har alle en familie

De er det beste som jeg har
De er glad i meg og elsker meg hver dag
De er glad i meg og elsker meg hver dag
lillesøster mor og far
Jeg er glad jeg har familie


Relevant Tags:
BBli MMed li ed lBi eMd vli jed vBli jMed Bvli Mjed gli ked gBli kMed Bgli Mked nli ned nBli nMed
Bnli Mned hli Meed hBli Md Bhli Mde Blli Msd Bi Msed Bil Mesd Bki M3d Bkli M3ed Blki Me3d Boi Mfd
Boli Mfed Bloi Mefd Bpi Mrd Bpli MredHOME
Popular Songs:
grey gardens

native land

no me rendire

psalm fr mrkrdda

turn around

the body talks

last kiss goodbye

until the end

booming

rollin' & tumblin'

tengo que decirte algo (duet with gloria estefan)

para ti

make me believe

why this one

lovely day

liberation day

don't you wanna feel

can't this be love

estrellas en mi piel

permanent solution

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us