Lisa Ekdahl
Ur Askan I Elden

Du ber mig inte sänka blicken
men i mitt öga bor en vulkan
och den kan bränna hål i bröstet
på den som inte är van
Håll undan då jag ber dig
för jag är svart som sot
Jag jagar efter lindring
söker efter bot
Jag gick ur askan in i elden
och jag gjorde det med flit
jag har bränt allting bakom mig
och kan aldrig mer gå dit
Kanske var det fel
inte var det lätt
men jag var tvungen att gå
och jag fann inget annat sätt
Jag gick ut askan in i elden
och jag gjorde det med flit
nu står jag här i lågorna
så kom inte hit

Om du visste var jag varit
så skulle du förstå
att det är sant som jag sagt dig
jag var tvungen att gå
Jag visste inte varför
inte vart och inte hur
jag följde blott min instinkt
då jag flydde som ett djur

Du ber mig inte sänka blicken
men i mitt öga bor en vulkan
så håll dig undan
för jag tampas med att tämja den fan
Möt mig om du orkar
jag däljer ingenting
men vill du inte se min sanning
vändå då om och spring
Jag gick ur askan in i elden


Mirror lyrics:

Jag gick ur askan in i elden
vändå då om och spring
men vill du inte se min sanning
jag däljer ingenting
Möt mig om du orkar
för jag tampas med att tämja den fan
så håll dig undan
men i mitt öga bor en vulkan
Du ber mig inte sänka blicken

då jag flydde som ett djur
jag följde blott min instinkt
inte vart och inte hur
Jag visste inte varför
jag var tvungen att gå
att det är sant som jag sagt dig
så skulle du förstå
Om du visste var jag varit

så kom inte hit
nu står jag här i lågorna
och jag gjorde det med flit
Jag gick ut askan in i elden
och jag fann inget annat sätt
men jag var tvungen att gå
inte var det lätt
Kanske var det fel
och kan aldrig mer gå dit
jag har bränt allting bakom mig
och jag gjorde det med flit
Jag gick ur askan in i elden
söker efter bot
Jag jagar efter lindring
för jag är svart som sot
Håll undan då jag ber dig
på den som inte är van
och den kan bränna hål i bröstet
men i mitt öga bor en vulkan
Du ber mig inte sänka blicken


Relevant Tags:
UUr AAskan II EElden r skan lden rU sAkan I lEden hr zskan j slden hUr zAskan jI sElden Uhr Azskan Ij Eslden 7r qskan 9 3lden
7Ur qAskan 9I 3Elden U7r Aqskan I9 E3lden kr sskan l flden kUr sAskan lI fElden Ukr Asskan Il Eflden ir wskan o rlden iUr wAskan oI rElden
Uir Awskan Io Erlden 8r xskan k 4lden 8Ur xAskan kI 4Elden U8r Axskan Ik E4lden jr 8 dlden jUr Akan 8I dElden Ujr Aksan I8 Edlden
yr Azkan u wlden yUr uI wElden Uyr Aszkan Iu Ewlden Urr Awkan Ellden U Eden Ur Aswkan Edlen Ud Adkan Ekden
Udr Adskan Eklden Urd Asdkan Elkden U4 Aekan Eoden U4r Aeskan Eolden Ur4 Asekan Eloden Ug Axkan Epden Ugr Eplden
Urg Asxkan Elpden Ut Aakan Eldden Utr Aaskan Elen Urt Asakan Eledn U5 Askkan Elxen U5r Asan Elxden Ur5 Asakn Eldxen
Uf Aslan Eleen Ufr Aslkan Eleden Urf Asklan Eldeen Ue Asoan ElfenHOME
Popular Songs:
paloma

now those days are gone

erdbeerrot

fais moi un signe (live)

ghost

feels inside

red apples

clever shoplifting tactics

baby's romance

nobody's diary

breathin'

it's up to you (1962)

you hit the spot {from scared stiff}

shine

emma

in case you forgot

legends

i need love

new pair of shoes

ah ah monsieur chocolat

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us