Linda Wagenmakers
Laat Me Vrij Om Te Gaan (soundtrack Westenwind)

In een wereld vol onzekerheid, overwint de liefde
Ook al ben je ver bij mij vandaan
Als de toekomst die me bezighoudt mij opeens een kans geeft
grijp ik hem met beide handen aan

Laat me vrij om te gaan
Laat me los om te leven
want ik wil naar je toe
Naar waar dromen bestaan
Naar de zon en de maan
met de hulp van de westenwind
kan ik samen met jou de zwaarste stormen aan

Heb genoeg van alle zorgen
maak me los van het verleden
en bedenk de mooiste plannen voor ons twee
nee ik wil niet langer blijven
word gedreven door verlangen
dus pak mijn hand en ga nu met me mee

Laat me vrij om te gaan
Laat me los om te leven
want ik wil naar je toe
naar waar dromen bestaan
naar de zon en de maan
met de hulp van de westenwind
kan ik samen met jou de zwaarste stormen aan

heb je verdriet of ben je eenzaam
is er stilte om je heen
wees niet bang denk aan mij
dan ben je nooit alleen
duft te dromen durf te leven
en weet dat ik van je hou
want er is geen zee te hoog
geen orkaan te sterk voor jou

naar de zon en de maan
met de hulp van de westenwind
kan ik samen met jou de zwaartste stormen aan

vrij om te gaan
los om te leven
naar waar dromen bestaan
naar de zon en de maan
met de hulp van de westenwind
kan ik samen met jou de zwaartste stormen aan

naar de zon en de maan
met de hulp van de westenwind
kan ik samen met jou de zwaarste stormen aan


Mirror lyrics:

kan ik samen met jou de zwaarste stormen aan
met de hulp van de westenwind
naar de zon en de maan

kan ik samen met jou de zwaartste stormen aan
met de hulp van de westenwind
naar de zon en de maan
naar waar dromen bestaan
los om te leven
vrij om te gaan

kan ik samen met jou de zwaartste stormen aan
met de hulp van de westenwind
naar de zon en de maan

geen orkaan te sterk voor jou
want er is geen zee te hoog
en weet dat ik van je hou
duft te dromen durf te leven
dan ben je nooit alleen
wees niet bang denk aan mij
is er stilte om je heen
heb je verdriet of ben je eenzaam

kan ik samen met jou de zwaarste stormen aan
met de hulp van de westenwind
naar de zon en de maan
naar waar dromen bestaan
want ik wil naar je toe
Laat me los om te leven
Laat me vrij om te gaan

dus pak mijn hand en ga nu met me mee
word gedreven door verlangen
nee ik wil niet langer blijven
en bedenk de mooiste plannen voor ons twee
maak me los van het verleden
Heb genoeg van alle zorgen

kan ik samen met jou de zwaarste stormen aan
met de hulp van de westenwind
Naar de zon en de maan
Naar waar dromen bestaan
want ik wil naar je toe
Laat me los om te leven
Laat me vrij om te gaan

grijp ik hem met beide handen aan
Als de toekomst die me bezighoudt mij opeens een kans geeft
Ook al ben je ver bij mij vandaan
In een wereld vol onzekerheid, overwint de liefde


Relevant Tags:
LLaat MMe VVrij OOm TTe GGaan ((soundtrack WWestenwind) aat e rij m e aan soundtrack estenwind) aLat eM rVij mO eT aGan s(oundtrack eWstenwind)
kaat je brij km fe haan (ssoundtrack aestenwind) kLaat jMe bVrij kOm fTe hGaan (oundtrack aWestenwind) Lkaat Mje Vbrij Okm Tfe Ghaan (osundtrack Waestenwind)
oaat ke crij 9m 5e yaan (zoundtrack 3estenwind) oLaat kMe cVrij 9Om 5Te yGaan (zsoundtrack 3Westenwind) Loaat Mke Vcrij O9m T5e Gyaan (szoundtrack W3estenwind)
paat ne grij 0m he baan (woundtrack destenwind) pLaat nMe gVrij 0Om hTe bGaan (wsoundtrack dWestenwind) Lpaat Mne Vgrij O0m The Gbaan (swoundtrack Wdestenwind)
Laaat Mee frij lm ye vaan (doundtrack eestenwind) Lat M fVrij lOm yTe vGaan (dsoundtrack eWestenwind) Laat Me Vfrij Olm Tye Gvaan (sdoundtrack Weestenwind)
Lzat Ms Vrrij im 6e faan (eoundtrack sestenwind) Lzaat Mse Vij iOm 6Te fGaan (esoundtrack sWestenwind) Lazat Mes Virj Oim T6e Gfaan (seoundtrack Wsestenwind)
Lqat M3 Vdij Omm ge taan (xoundtrack 2estenwind) Lqaat M3e Vdrij O gTe tGaan (xsoundtrack 2Westenwind) Laqat Me3 Vrdij Om Tge Gtaan (sxoundtrack W2estenwind)
Lsat Mf V4ij Oj re Gaaan (aoundtrack qestenwind) Lsaat Mfe V4rij Ojm rTe Gan (asoundtrack qWestenwind) Lasat Mef Vr4ij Omj Tre Gaan (saoundtrack Wqestenwind)
Lwat Mr Vgij Ok Tee Gzan (sooundtrack Lwaat Mre T Gzaan (sundtrack Wstenwind) Lawat Mer Vrgij Omk Te Gazan (suondtrack Wsetenwind)
Lxat M4 Vtij On Ts Gqan (skundtrack Wsstenwind) Lxaat M4e Vtrij Onm Tse Gqaan (skoundtrack Laxat Me4 Vrtij Omn Tes Gaqan (sokundtrack Wesstenwind)
Md V5ij T3 Gsan (s9undtrack W3stenwind) Mde V5rij T3e Gsaan (s9oundtrack Lata Med Vr5ij Te3 Gasan (so9undtrack We3stenwind)
Lazt Mw Vfij Tf Gwan (s0undtrack Wfstenwind) Mwe Gwaan (s0oundtrack Wfestenwind) Laazt Mew Vrfij Tef Gawan (so0undtrack Wefstenwind)
Laqt Veij Tr Gxan (slundtrack Wrstenwind) Verij Gxaan (sloundtrack Wrestenwind) Laaqt Vreij Ter Gaxan (solundtrack Werstenwind)
Last Vriij T4 (siundtrack W4stenwind) Vrj T4e (sioundtrack W4estenwind) Laast Vrji Te4 Gana (soiundtrack We4stenwind)
Lawt Vrjj Td Gazn (souundtrack Wdstenwind) Vrjij Tde (sondtrack Laawt Vrijj Ted Gaazn (sonudtrack Wedstenwind)
Laxt Vr9j Tw Gaqn (sohndtrack Wwstenwind) Vr9ij Twe (sohundtrack Wwestenwind) Laaxt Vri9j Tew Gaaqn (souhndtrack Wewstenwind)
Laatt Vrlj Gasn (so7ndtrack Laa Vrlij (so7undtrack Wetenwind) Vrilj Gaasn (sou7ndtrack Wetsenwind)
Laaf Vroj Gawn (sokndtrack Weztenwind) Laaft Vroij Wezstenwind) Laatf Vrioj Gaawn (soukndtrack Wesztenwind)
Laa5 Vrkj Gaxn (soindtrack Wewtenwind) Laa5t Vrkij Laat5 Vrikj Gaaxn (souindtrack Weswtenwind)
Laah Vr8j Gaann (so8ndtrack Wedtenwind) Laaht Vr8ij Gaa (so8undtrack Laath Vri8j (sou8ndtrack Wesdtenwind)
Laay Vruj Gaam (sojndtrack Weetenwind) Laayt Vruij Gaamn (sojundtrack Laaty Vriuj Gaanm (soujndtrack Wesetenwind)
Laa6 Gaah (soyndtrack Wextenwind) Laa6t Vri Gaahn (soyundtrack Wexstenwind) Laat6 Vrij Gaanh (souyndtrack Wesxtenwind)
Laag Vrik Gaaj (sounndtrack Weatenwind) Laagt Gaajn (soudtrack Weastenwind) Laatg Vrijk Gaanj (soudntrack Wesatenwind)
Laar Vrii Gaab (soumdtrack Westtenwind) Laart Gaabn (soumndtrack Wesenwind) Laatr Vriji Gaanb (sounmdtrack Wesetnwind)
Vrim (souhdtrack Wesfenwind) Vrimj Wesftenwind) Vrijm (sounhdtrack Westfenwind)
Vrin (soujdtrack Wes5enwind) Vrinj Wes5tenwind) Vrijn (sounjdtrack West5enwind)
Vrih (soubdtrack Weshenwind) Vrihj (soubndtrack Weshtenwind) Vrijh (sounbdtrack Westhenwind)
Vriu (sounddtrack Wesyenwind) (sountrack Wesytenwind) Vriju (sountdrack Westyenwind)
(sounxtrack Wes6enwind) (sounxdtrack Wes6tenwind) (soundxtrack West6enwind)
(sounetrack Wesgenwind) (sounedtrack Wesgtenwind) (soundetrack Westgenwind)HOME
Popular Songs:
end of december

rhapsody

indoor living

kralj diskoteka

human ashtray

best behavior

loving you

comme un frã¸re

i will miss you

contessa miseria

carte blanche

blues in your mind

motoroller scalatron

seems like forever

hive destruction

novembre

maybe

hot legs

out from under

la fragilidad

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us