Lillebjrn Nilsen
Jiris Sang

Lillebjørn Nilsen - Jiris Sang

Jeg ville bare spille
- og musikken den er fin. Jeg
tenkte blir leg dyktig nok
så kan jeg spille i
et band som kunne reise
i andre land fra sted til sted.
Og noen drømmer lykkes, og jeg ble en
tanke usikker
Nå er jeg musiker,
og lengter hjem fra Grand Hotell.

Så lever jeg i brever
som jeg sjelden sender hjem Min
kjære, hva med ungene? Fortell
meg mer om dem. Mitt hver blitt
en reise
mellom pene plast hotell.
En sangfugl i sitt bur
på flukt hver kveld
En stadig usikker
og nokså ensom musiker
som lengter hjem fra Grand Hotell.

Når lammet drar avsted
med sin store stygge ulv,
står jeg igjen på podiet
ved el halvtømt dansegulv og
pakker instrumenter ned
mens blanke øyne ser.
- Og smiler trett av siste gjest '
som vil ha mer
låt i en usikker
og sliten musiker
som lengter hjem fra Grand Hotell.

Så drømmer jeg om dagen da
jeg reiser hjem for godt når
lån og sparte penger
er blitt nok og vi har fått den lille
strøkskafeen
der hvor gamle venner bor
Der vil jeg spille gla 'jazz med
min bror!
Drømmer en usikker
og evig musiker
som lengter Nem fra Grand Hotell.Mirror lyrics:


som lengter Nem fra Grand Hotell.
og evig musiker
Drømmer en usikker
min bror!
Der vil jeg spille gla 'jazz med
der hvor gamle venner bor
strøkskafeen
er blitt nok og vi har fått den lille
lån og sparte penger
jeg reiser hjem for godt når
Så drømmer jeg om dagen da

som lengter hjem fra Grand Hotell.
og sliten musiker
låt i en usikker
som vil ha mer
- Og smiler trett av siste gjest '
mens blanke øyne ser.
pakker instrumenter ned
ved el halvtømt dansegulv og
står jeg igjen på podiet
med sin store stygge ulv,
Når lammet drar avsted

som lengter hjem fra Grand Hotell.
og nokså ensom musiker
En stadig usikker
på flukt hver kveld
En sangfugl i sitt bur
mellom pene plast hotell.
en reise
meg mer om dem. Mitt hver blitt
kjære, hva med ungene? Fortell
som jeg sjelden sender hjem Min
Så lever jeg i brever

og lengter hjem fra Grand Hotell.
Nå er jeg musiker,
tanke usikker
Og noen drømmer lykkes, og jeg ble en
i andre land fra sted til sted.
et band som kunne reise
så kan jeg spille i
tenkte blir leg dyktig nok
- og musikken den er fin. Jeg
Jeg ville bare spille

Lillebjørn Nilsen - Jiris Sang


Relevant Tags:
JJiris SSang iris ang iJris aSng kiris zang kJiris zSang Jkiris Szang iiris wang iJiris wSang Jiiris Swang miris dang mJiris dSang
Jmiris Sdang niris eang nJiris eSang Jniris Seang hiris xang hJiris xSang Jhiris Sxang uiris aang uJiris aSang Juiris Saang Jris Sng
Jriis Snag Jjris Szng Jjiris Jijris Sazng J9ris Sqng J9iris Sqang Ji9ris Saqng Jlris Ssng Jliris Ssang Jilris Sasng Joris Swng
Joiris Jioris Sawng Jkris Sxng Jikris Saxng J8ris Sanng J8iris Sag Ji8ris Sagn Juris Samg Samng Jiuris Sanmg Jirris Sahg
Jiis Sahng Jiirs Sanhg Jidis Sajg Jidris Sajng Jirdis Sanjg Ji4is Sabg Ji4ris Sabng Jir4is Sanbg Jigis Sangg Jigris SanHOME
Popular Songs:
cruise control

confessional booth

knowledge and wisdom

some people

waltz for you

ewigkeit

demain

moonshine

ooby dooby

superior race

i.m. rumpelstilzchen

bubble

the cannibal ed

wait

martius nauticus ii

in trust i return

a man needs a maid

i will go

a whisper and a scream

a m'etonne pas

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us