Lillebjrn Nilsen
Den Bakvendte Visa

Lillebjørn Nilsen - Den bakvendte visa

Eg beisa min støvel og sala mitt sverd,
så batt eg merra ved sida.
så reiste eg meg til kattemordsferd,
skulle stande den farlege strida.

Eg låg og eg datt
eg drøymde inatt,
eg totte den visa var bakvendt ratt.
Og laksen høgt i furutopp,
han braut smålauvet av greinir.
Og ikorn ned på havsens botn,
skulle brota opp store grå steinar.

Og reven var raud og ikorn var snau,
det stod tvo dyr uti skogen.
Der stande tvoikorn og tamde ein bjørn:
dei ville vel hava'n fyr plogen!
Så kom det fram ein gamal blind mann,
skulle Sjå kor det leid nå med tida.
Og månen han gol og stjørnune song,
det skein ein gauk oppi lia.
Mirror lyrics:det skein ein gauk oppi lia.
Og månen han gol og stjørnune song,
skulle Sjå kor det leid nå med tida.
Så kom det fram ein gamal blind mann,
dei ville vel hava'n fyr plogen!
Der stande tvoikorn og tamde ein bjørn:
det stod tvo dyr uti skogen.
Og reven var raud og ikorn var snau,

skulle brota opp store grå steinar.
Og ikorn ned på havsens botn,
han braut smålauvet av greinir.
Og laksen høgt i furutopp,
eg totte den visa var bakvendt ratt.
eg drøymde inatt,
Eg låg og eg datt

skulle stande den farlege strida.
så reiste eg meg til kattemordsferd,
så batt eg merra ved sida.
Eg beisa min støvel og sala mitt sverd,

Lillebjørn Nilsen - Den bakvendte visa


Relevant Tags:
DDen BBakvendte VVisa en akvendte isa eDn aBkvendte iVsa xen vakvendte bisa xDen vBakvendte bVisa Dxen Bvakvendte Vbisa
een gakvendte cisa eDen gBakvendte cVisa Deen Bgakvendte Vcisa fen nakvendte gisa fDen nBakvendte gVisa Dfen Bnakvendte Vgisa
ren hakvendte fisa rDen hBakvendte fVisa Dren Bhakvendte Vfisa cen Baakvendte Viisa cDen Bkvendte Vsa Dcen Bkavendte Vsia
sen Bzkvendte Vjsa sDen Bzakvendte Vjisa Dsen Bazkvendte Vijsa Bqkvendte V9sa Dn Bqakvendte V9isa Dne Baqkvendte Vi9sa
Dsn Bskvendte Vlsa Bsakvendte Vlisa Desn Baskvendte Vilsa D3n Bwkvendte Vosa D3en Bwakvendte Voisa De3n Bawkvendte Viosa
Dfn Bxkvendte Vksa Bxakvendte Vkisa Defn Baxkvendte Viksa Drn Bakkvendte V8sa Bavendte V8isa Dern Bavkendte Vi8sa
D4n Balvendte Vusa D4en Balkvendte Vuisa De4n Baklvendte Viusa Ddn Baovendte Vissa Dden Baokvendte Via Dedn Bakovendte Vias
Dwn Bamvendte Viza Dwen Bamkvendte Vizsa Dewn Bakmvendte Visza Denn Bajvendte Viwa De Bajkvendte Viwsa Den Bakjvendte Viswa
Dem Baivendte Vida Demn Baikvendte Vidsa Denm Bakivendte Visda Deh Bakvvendte Viea Dehn Bakendte Viesa Denh Bakevndte Visea
Dej Bakbendte Vixa Dejn Bakbvendte Vixsa Denj Bakvbendte Visxa Deb Bakcendte Viaa Debn Bakcvendte Viasa Denb Bakvcendte Visaa
Bakgendte Bakgvendte Vis Bakvgendte Visa Bakfendte Visz Bakfvendte Bakvfendte Visaz
Bakveendte Visq Bakvndte Visqa Bakvnedte Visaq Bakvsndte Viss Bakvsendte Bakvesndte Visas
Bakv3ndte Visw Bakv3endte Bakve3ndte Visaw Bakvfndte Visx Bakvefndte Visax Bakvrndte
Bakvrendte Bakverndte Bakv4ndte Bakv4endte Bakve4ndte BakvdndteHOME
Popular Songs:
do what you wanna

goodbye lucy

when am i going to make a living

equal at first

sparkle

your man

jo jo

kratki

bifasico

rhodos im regen

ruby

nobody but you

je suis de trop ici

ain't had no lovin'

for you

karl martindahl love turns water into winee

princesse (tango)

break my mind

lost

abre tu mente

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us