Lilla Melodifestivalen
Vendela Gala Pala Gutchi

En explosion sen var det ballt
Helt plötsligt fanns den överallt
En modegrej
Som är någonting för mig
Det är så kul att få ta hand om dig

Gala Pala Gutchi
Du piper och du ropar
Gala Pala Gutchi
Om jag inte sköter dig
Ja, nu är det upp till mig
Om du ska klara dig
Gala Pala Gutchi är min nya grej

(Gala Pala Gutchi)

Jag matar dig med massa bär
Så att du ej blir sur och tvär
Det gäller att va rapp
Trycka på rätt knapp
Och tröstar dig när du vill ha din napp

Gala Pala Gutchi
Du piper och du ropar
Gala Pala Gutchi
Om jag inte sköter dig
Ja, nu är det upp till mig
Om du ska klara dig
Gala Pala Gutchi är min nya grej

De vuxna fattar ej
Att det här är världens grej
Gala Pala Gutchi
Jag släpper aldrig dig
Aldrig dig

Gala Pala Gutchi
Du piper och du ropar
Gala Pala Gutchi
Om jag inte sköter dig
Ja, nu är det upp till mig
Om du ska klara dig
Gala Pala Gutchi är min nya grej

Gala Pala Gutchi är min nya grej


Mirror lyrics:

Gala Pala Gutchi är min nya grej

Gala Pala Gutchi är min nya grej
Om du ska klara dig
Ja, nu är det upp till mig
Om jag inte sköter dig
Gala Pala Gutchi
Du piper och du ropar
Gala Pala Gutchi

Aldrig dig
Jag släpper aldrig dig
Gala Pala Gutchi
Att det här är världens grej
De vuxna fattar ej

Gala Pala Gutchi är min nya grej
Om du ska klara dig
Ja, nu är det upp till mig
Om jag inte sköter dig
Gala Pala Gutchi
Du piper och du ropar
Gala Pala Gutchi

Och tröstar dig när du vill ha din napp
Trycka på rätt knapp
Det gäller att va rapp
Så att du ej blir sur och tvär
Jag matar dig med massa bär

(Gala Pala Gutchi)

Gala Pala Gutchi är min nya grej
Om du ska klara dig
Ja, nu är det upp till mig
Om jag inte sköter dig
Gala Pala Gutchi
Du piper och du ropar
Gala Pala Gutchi

Det är så kul att få ta hand om dig
Som är någonting för mig
En modegrej
Helt plötsligt fanns den överallt
En explosion sen var det ballt


Relevant Tags:
VVendela GGala PPala GGutchi endela ala ala utchi eVndela aGla aPla uGtchi bendela hala 0ala hutchi bVendela hGala 0Pala hGutchi
Vbendela Ghala P0ala Ghutchi cendela yala lala yutchi cVendela yGala lPala yGutchi Vcendela Gyala Plala Gyutchi gendela bala oala butchi
gVendela bGala oPala bGutchi Vgendela Gbala Poala Gbutchi fendela vala Paala vutchi fVendela vGala Pla vGutchi Vfendela Gvala Plaa Gvutchi
Veendela fala Pzla futchi Vndela fGala Pzala fGutchi Vnedela Gfala Pazla Gfutchi Vsndela tala Pqla tutchi Vsendela tGala Pqala tGutchi
Vesndela Gtala Paqla Gtutchi V3ndela Gaala Psla Guutchi V3endela Gla Psala Gtchi Ve3ndela Glaa Pasla Gtuchi Vfndela Gzla Pwla Ghtchi
Gzala Pwala Vefndela Gazla Pawla Guhtchi Vrndela Gqla Pxla G7tchi Vrendela Gqala Pxala G7utchi Verndela Gaqla Paxla Gu7tchi
V4ndela Gsla Palla Gktchi V4endela Gsala Paa Gkutchi Ve4ndela Gasla Paal Guktchi Vdndela Gwla Paka Gitchi Vdendela Gwala Pakla Giutchi
Vedndela Gawla Palka Guitchi Vwndela Gxla Paoa G8tchi Vwendela Gxala Paola G8utchi Vewndela Gaxla Paloa Gu8tchi Venndela Galla Papa Gjtchi
Vedela Gaa Papla Gjutchi Vednela Gaal Palpa Gujtchi Vemdela Gaka Palaa Gytchi Vemndela Gakla Pal Venmdela Galka Pala Guytchi
Vehdela Gaoa Palz Guttchi Vehndela Gaola Palza Guchi Venhdela Galoa Palaz Gucthi Vejdela Gapa Palq Gufchi Vejndela Gapla Palqa Guftchi
Venjdela Galpa Palaq Gutfchi Vebdela Galaa Pals Gu5chi Vebndela Gal Palsa Gu5tchi Venbdela Gala Palas Gut5chi Venddela Galz Palw Guhchi
Venela Galza Palwa Venedla Galaz Palaw Guthchi Venxela Galq Palx Guychi Venxdela Galqa Palxa Vendxela Galaq Palax Gutychi
Veneela Gals Gu6chi Venedela Galsa Gu6tchiHOME
Popular Songs:
stay

octine

save me

celecte y blanco

the cleansing

love the second time around

baregrounds

love's a loaded gun

somebody waits

anthem of youth

if you love me like you say

speedwolf

slvame

spirit in the sky

lose another friend

it don't get better

my feelings for you

obvious

au grand jour

picture perfect fiction

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us