Lilla Melodifestivalen
Stina & Jonna Alla Har En Dră¶m

Har du drömt att kunna flyga runt i luften
Eller ligga pÄ ett moln
Har du drömt att kunna andas under vattnet
Vill du bli en miljonÀr?

Alla har en dröm
Alla har en dröm om nÄnting
Alla har en dröm som kan bli sann
Alla har en dröm
Alla har en dröm om nÄnting
Alla har en dröm som mÄste fram

Har du drömt att du kan prata med din hund
Eller att din katt blev hÀst
Har du ridit pÄ en Äsna upp till mÄnen
Vill du bli en president?
Vill du bli en president?

Alla har en dröm
Alla har en dröm om nÄnting
Alla har en dröm som kan bli sann
Alla har en dröm
Alla har en dröm om nÄnting
Alla har en dröm som mÄste fram

Alla har en dröm
Alla har en dröm om nÄnting
Alla har en dröm som kan bli sann
Alla har en dröm
Alla har en dröm om nÄnting
Alla har en dröm som mÄste fram

Alla har en dröm som kan bli sann


Mirror lyrics:

Alla har en dröm som kan bli sann

Alla har en dröm som mÄste fram
Alla har en dröm om nÄnting
Alla har en dröm
Alla har en dröm som kan bli sann
Alla har en dröm om nÄnting
Alla har en dröm

Alla har en dröm som mÄste fram
Alla har en dröm om nÄnting
Alla har en dröm
Alla har en dröm som kan bli sann
Alla har en dröm om nÄnting
Alla har en dröm

Vill du bli en president?
Vill du bli en president?
Har du ridit pÄ en Äsna upp till mÄnen
Eller att din katt blev hÀst
Har du drömt att du kan prata med din hund

Alla har en dröm som mÄste fram
Alla har en dröm om nÄnting
Alla har en dröm
Alla har en dröm som kan bli sann
Alla har en dröm om nÄnting
Alla har en dröm

Vill du bli en miljonÀr?
Har du drömt att kunna andas under vattnet
Eller ligga pÄ ett moln
Har du drömt att kunna flyga runt i luften


Relevant Tags:
SStina && JJonna AAlla HHar EEn DDră¶m tina onna lla ar n ră¶m tSina & oJnna lAla aHr nE rDă¶m ztina konna zlla jar sn xră¶m zStina kJonna zAlla jHar sEn xDră¶m
Sztina Jkonna Azlla Hjar Esn Dxră¶m wtina ionna qlla uar 3n eră¶m wStina iJonna qAlla uHar 3En eDră¶m Swtina Jionna Aqlla Huar E3n Deră¶m dtina monna slla nar fn fră¶m
dStina mJonna sAlla nHar fEn fDră¶m Sdtina Jmonna Aslla Hnar Efn Dfră¶m etina nonna wlla bar rn rră¶m eStina nJonna wAlla bHar rEn rDră¶m Setina Jnonna Awlla Hbar Ern Drră¶m
xtina honna xlla gar 4n cră¶m xStina hJonna xAlla gHar 4En cDră¶m Sxtina Jhonna Axlla Hgar E4n Dcră¶m atina uonna Allla yar dn sră¶m aStina uJonna Ala yHar dEn sDră¶m
Satina Juonna Alla Hyar Edn Dsră¶m Sttina Joonna Akla Haar wn Sina Jnna Aklla Hr wEn Dă¶m Sitna Jnona Alkla Hra Ewn Dăr¶m Sfina Jknna Aola Hzr Enn Ddă¶m
Sftina Aolla Hzar E Ddră¶m Stfina Joknna Alola Hazr En Drdă¶m S5ina J9nna Apla Hqr Em D4ă¶m S5tina J9onna Aplla Hqar Emn D4ră¶m St5ina Jo9nna Alpla Haqr Enm Dr4ă¶m
Shina J0nna Hsr Eh Dgă¶m Shtina J0onna Hsar Ehn Dgră¶m Sthina Jo0nna Alal Hasr Enh Drgă¶m Syina Jlnna Alka Hwr Ej Dtă¶m Sytina Jlonna Hwar Ejn Dtră¶m
Styina Jolnna Allka Hawr Enj Drtă¶m S6ina Jinna Aloa Hxr Eb D5ă¶m S6tina Hxar Ebn D5ră¶m St6ina Joinna Alloa Haxr Enb Dr5ă¶m Sgina Jonnna Alpa Harr Dfă¶m
Sgtina Jona Ha Stgina Jonna Allpa Har Drfă¶m Srina Jomna Allaa Had Deă¶m Srtina Jomnna All Hadr Strina Jonmna Hard Dreă¶m
Stiina Johna Allz Ha4 Drăă¶m Stna Johnna Allza Ha4r Dr¶m Stnia Jonhna Allaz Har4 Dr¶ăm Stjna Jojna Allq Hag Dr㶶m Stjina Jojnna Allqa Hagr Drăm
Stijna Jonjna Allaq Harg Drăm¶HOME
Popular Songs:
don't walk away

perdoname

i should be laughing

the sun will rise

diamonos

je t'aime encore (still in love)

come on now inside

holy holy

the christmas song

droăżde song

ikă€vă€n lukitsema

why

love can't wait

ăƒâžnnu en sommar

laughing boy

let me tell you about her

văƒâ€gen ăƒâžr stăƒâ€ngd

ă§a fai plaisir

almost unreal

lentamente (adagio in spanish)

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us