Lilla Melodifestivalen
My Mamma Frlt

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-eah-eah-eah
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-eah

Micke ville så gärna att jag skulle komma på fest
Mamma sa så här: Du får inte gå på fest
Men jag gick ändå, för du måste ju förstå
Att jag är kär, oh så kär

Förlåt mamma förlåt!
Jag har absolut gjort fel
Förlåt mamma förlåt!
Jag har absolut gjort fel

Men på väg hem mötte vi ett bråkigt gäng
Dom sa: Du är dum så kom inte hit igen
Dom skrek fula ord till oss som ingen gjort
Oh jag är kär, vill inte missa min träff

Förlåt mamma förlåt!
Jag har absolut gjort fel
Förlåt mamma förlåt!
Jag har absolut gjort fel

Förlåt mamma förlåt!
Jag har absolut gjort fel
Förlåt mamma förlåt!
Jag har absolut gjort fel

Vi går hand i hand
Vid en glänsande strand
Jag känner din kind mot min kind
Oh oooh oooh

Förlåt mamma förlåt!
Jag har absolut gjort fel
Förlåt mamma förlåt!
Jag har absolut gjort fel

Förlåt mamma förlåt!
Jag har absolut gjort fel
Förlåt mamma förlåt!
Jag har absolut gjort fel

Förlåt!


Mirror lyrics:

Förlåt!

Jag har absolut gjort fel
Förlåt mamma förlåt!
Jag har absolut gjort fel
Förlåt mamma förlåt!

Jag har absolut gjort fel
Förlåt mamma förlåt!
Jag har absolut gjort fel
Förlåt mamma förlåt!

Oh oooh oooh
Jag känner din kind mot min kind
Vid en glänsande strand
Vi går hand i hand

Jag har absolut gjort fel
Förlåt mamma förlåt!
Jag har absolut gjort fel
Förlåt mamma förlåt!

Jag har absolut gjort fel
Förlåt mamma förlåt!
Jag har absolut gjort fel
Förlåt mamma förlåt!

Oh jag är kär, vill inte missa min träff
Dom skrek fula ord till oss som ingen gjort
Dom sa: Du är dum så kom inte hit igen
Men på väg hem mötte vi ett bråkigt gäng

Jag har absolut gjort fel
Förlåt mamma förlåt!
Jag har absolut gjort fel
Förlåt mamma förlåt!

Att jag är kär, oh så kär
Men jag gick ändå, för du måste ju förstå
Mamma sa så här: Du får inte gå på fest
Micke ville så gärna att jag skulle komma på fest

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-eah
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-eah-eah-eah


Relevant Tags:
MMy MMamma FFrlt y amma rlt yM aMmma Frlt jy jamma crlt jMy jMamma cFrlt Mjy Mjamma Fcrlt
ky kamma rrlt kMy kMamma rFrlt Mky Mkamma Frrlt ny namma grlt nMy nMamma gFrlt Mny Mnamma Fgrlt
Myy Maamma trlt M Mmma tFrlt My Mmama Ftrlt Mg Mzmma vrlt Mgy Mzamma vFrlt Myg Mazmma Fvrlt
Mh Mqmma drlt Mhy Mqamma dFrlt Myh Maqmma Fdrlt M6 Msmma Frlt M6y Msamma Frlt My6 Masmma Frlt
Mu Mwmma F㶶rlt Muy Mwamma Frlt Myu Mawmma Frlt M7 Mxmma Frrlt M7y Mxamma Flt My7 Maxmma Flrt
Mj Mammma Fdlt Mama Fdrlt Myj Mamma Frdlt Mt Majma F4lt Mty Majmma F4rlt Myt Mamjma Fr4lt
Makma Fglt Makmma Fgrlt Mamkma Frglt Manma Ftlt Manmma Ftrlt Mamnma Frtlt
F5lt F5rlt Mamam Fr5lt Mamja Fflt FfrltHOME
Popular Songs:
pitbull 5

walking on clouds

once it was ours

farine five roses

it's over

ahi voy yo

wereld zonder jou

afterglow

which way is up

mist sen tiets

no depression

the turning point

flora's secret

the rivers of belief

with time & temperance

have a nice life baby

don't you ever get tired of hurtin' me

a thousand faces

occasions

i'll be home for christmas

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us