Lilla Melodifestivalen
Ludde Hkan Krkan

Han är en kråka och han vill inte bråka
När han flyger omkring i stan
Han krixar och kraxar, flixar och flaxar
För han är ju glá

För han är Håkan Kråkan Kraximage
Visar upp sin fina krage
När han flixar och flaxar i stan
När han flixar och flaxar i stan
För han är Håkan Kråkan Kraximage
Visar upp sin fina krage
När han flixar och flaxar i stan
När han flixar och flaxar i stan

För på söder där har han två bröder
Som flyger omkring i stan
Dom krixar och kraxar, flixar och flaxar
För dom är ju bra

För han är Håkan Kråkan Kraximage
Visar upp sin fina krage
När han flixar och flaxar i stan
När han flixar och flaxar i stan
För han är Håkan Kråkan Kraximage
Visar upp sin fina krage
När han flixar och flaxar i stan
När han flixar och flaxar i stan

Han kan tveka men han gillar att leka
Och flyga omkring i stan
Han krixar och kraxar, flixar och flaxar
För han är så glá

För han är Håkan Kråkan Kraximage
Visar upp sin fina krage
När han flixar och flaxar i stan
När han flixar och flaxar i stan
För han är Håkan Kråkan Kraximage
Visar upp sin fina krage
När han flixar och flaxar i stan
När han flixar och flaxar i stan

Han fick skjuts hem och det var av bussen
Som körde honom hem
Som körde och körde, körde och körde
Sen blev klockan fem

För han är Håkan Kråkan Kraximage
Visar upp sin fina krage
När han flixar och flaxar i stan
När han flixar och flaxar i stan
För han är Håkan Kråkan Kraximage
Visar upp sin fina krage
När han flixar och flaxar i stan
När han flixar och flaxar i stan

När han krixar och kraxar i stan


Mirror lyrics:

När han krixar och kraxar i stan

När han flixar och flaxar i stan
När han flixar och flaxar i stan
Visar upp sin fina krage
För han är Håkan Kråkan Kraximage
När han flixar och flaxar i stan
När han flixar och flaxar i stan
Visar upp sin fina krage
För han är Håkan Kråkan Kraximage

Sen blev klockan fem
Som körde och körde, körde och körde
Som körde honom hem
Han fick skjuts hem och det var av bussen

När han flixar och flaxar i stan
När han flixar och flaxar i stan
Visar upp sin fina krage
För han är Håkan Kråkan Kraximage
När han flixar och flaxar i stan
När han flixar och flaxar i stan
Visar upp sin fina krage
För han är Håkan Kråkan Kraximage

För han är så glá
Han krixar och kraxar, flixar och flaxar
Och flyga omkring i stan
Han kan tveka men han gillar att leka

När han flixar och flaxar i stan
När han flixar och flaxar i stan
Visar upp sin fina krage
För han är Håkan Kråkan Kraximage
När han flixar och flaxar i stan
När han flixar och flaxar i stan
Visar upp sin fina krage
För han är Håkan Kråkan Kraximage

För dom är ju bra
Dom krixar och kraxar, flixar och flaxar
Som flyger omkring i stan
För på söder där har han två bröder

När han flixar och flaxar i stan
När han flixar och flaxar i stan
Visar upp sin fina krage
För han är Håkan Kråkan Kraximage
När han flixar och flaxar i stan
När han flixar och flaxar i stan
Visar upp sin fina krage
För han är Håkan Kråkan Kraximage

För han är ju glá
Han krixar och kraxar, flixar och flaxar
När han flyger omkring i stan
Han är en kråka och han vill inte bråka


Relevant Tags:
LLudde HHkan KKrkan udde kan rkan uLdde Hkan rKkan kudde jkan lrkan kLudde jHkan lKrkan Lkudde Hjkan Klrkan
oudde ukan orkan oLudde uHkan oKrkan Loudde Hukan Korkan pudde nkan mrkan pLudde nHkan mKrkan Lpudde Hnkan Kmrkan
Luudde bkan jrkan Ldde bHkan jKrkan Ldude Hbkan Kjrkan Lhdde gkan irkan Lhudde gHkan iKrkan Luhdde Hgkan Kirkan
L7dde ykan Krrkan L7udde yHkan Kkan Lu7dde Hykan Krkan Lkdde Hkan Kdkan Hkan Kdrkan Lukdde Hkan Krdkan
Lidde H㴴kan K4kan Liudde Hkan K4rkan Luidde Hkan Kr4kan L8dde Hkkan Kgkan L8udde Han Kgrkan Lu8dde Hakn Krgkan
Ljdde Hlan Ktkan Ljudde Hlkan Ktrkan Lujdde Hklan Krtkan Lydde Hoan K5kan Lyudde Hokan K5rkan Luydde Hkoan Kr5kan
Luddde Hman Kfkan Lude Hmkan Kfrkan Ludde Hkman Krfkan Luxde Hjan Kekan Luxdde Hjkan Kerkan Ludxde Hkjan Krekan
Luede Hian Krkan Luedde Hikan Krkan Ludede Hkian Krkan Lufde Hkaan Kr㴴kan Lufdde Hkn Krkan Ludfde Hkna Krkan
Lurde Hkzn Krkkan Lurdde Hkzan KranHOME
Popular Songs:
domani mai

prodigal

jet lag

faith

donde esta wifly

nu tndas tusen juleljus

the theory of fall

sol forastero

i am

sailing outdoors

this must be heaven

cristmas and i'm home

misericordia

droga daina

mosquito

one step closer to paradise

dreams of clay

carguen, apunten, fuego

ici

here i go fallin

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us