Lili & Sussie
Enkel Resa

Jag har en idé, du vi drar idag
Glöm allt det andra för det här är bra
Har hittat ett sätt, så kom igen
En enda resa och sen min vän

Vi kan börja om, vi kan ge dom allt
Vi kan klara skulder och bekymmer
Bara du och jag fast det blåser kallt
Snart är alla ombord på enkel resa

Ooh vill du? Ooh kommer du?
En enkel resa
Ooh förstår du? Ooh den börjar nu
En enkel resa

Vill du bli rik? Göra vad du vill?
Allt det du önskar dig och lite till
Jag vet ett sätt, så kom igen
En enda resa och sen min vän

Vi kan börja om...

Ooh vill du...

Vi arbetar med samma sak vi två
Ni är präst, jag är polis
K-k-k-kriminalkommissarie
Vi försöker båda fånga
Vilsnakomna själar finna till
Jojo, ni har ett tungt arbete
Kriminalkommissarien
Jag önskar er lycka till
Gud välsigne er!

En enkel resa!

Ooh vill du...

Oh oh oh en enkel resa
Oh oh oh en enkel resa

Ooh vill du...


Gud välsigne er!


Mirror lyrics:

Gud välsigne er!


Ooh vill du...

Oh oh oh en enkel resa
Oh oh oh en enkel resa

Ooh vill du...

En enkel resa!

Gud välsigne er!
Jag önskar er lycka till
Kriminalkommissarien
Jojo, ni har ett tungt arbete
Vilsnakomna själar finna till
Vi försöker båda fånga
K-k-k-kriminalkommissarie
Ni är präst, jag är polis
Vi arbetar med samma sak vi två

Ooh vill du...

Vi kan börja om...

En enda resa och sen min vän
Jag vet ett sätt, så kom igen
Allt det du önskar dig och lite till
Vill du bli rik? Göra vad du vill?

En enkel resa
Ooh förstår du? Ooh den börjar nu
En enkel resa
Ooh vill du? Ooh kommer du?

Snart är alla ombord på enkel resa
Bara du och jag fast det blåser kallt
Vi kan klara skulder och bekymmer
Vi kan börja om, vi kan ge dom allt

En enda resa och sen min vän
Har hittat ett sätt, så kom igen
Glöm allt det andra för det här är bra
Jag har en idé, du vi drar idag


Relevant Tags:
EEnkel RResa nkel esa nEkel eRsa snkel desa sEnkel dResa Esnkel Rdesa 3nkel 4esa 3Enkel 4Resa E3nkel R4esa fnkel gesa fEnkel gResa
Efnkel Rgesa rnkel tesa rEnkel tResa Ernkel Rtesa 4nkel 5esa 4Enkel 5Resa E4nkel R5esa dnkel fesa dEnkel fResa Ednkel Rfesa wnkel eesa
wEnkel eResa Ewnkel Reesa Ennkel Ekel Rsa Eknel Rsea Emkel Rssa Emnkel Rsesa Enmkel Ressa Ehkel R3sa Ehnkel R3esa Enhkel Re3sa
Ejkel Rfsa Ejnkel Enjkel Refsa Ebkel Rrsa Ebnkel Rresa Enbkel Rersa Enkkel R4sa Enel Enekl Re4sa Enlel Rdsa Enlkel
Enklel Redsa Enoel RwsaHOME
Popular Songs:
tita

crash course in brain surgery

weave me the sunshine

do you ever wonder

for real

all the years

moonlight

un puntino

i'll be home for christmas

carolina

top secret [original version]

interaktiv

water may walk

come home

terre

subtraction

felicit

jakcpot

old violin

let go

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us