Lisa Eriksson
Mer Och Mer

Käre Jesus, hör min bön.
Se vad jag känner.
Be för mig.
Min själv vill Dig prisa och ärar Ditt namn.
Kom och regera i vårt heliga land.

Detta är min bön.
Min bön till Dig.
Att få lära känna Dig.
Mer och mer.
Mer och mer.
Mer och mer.
Mer och mer.
Mer och mer.
Mer och mer.
Mer och mer.
Mer och mer.
Mirror lyrics:Mer och mer.
Mer och mer.
Mer och mer.
Mer och mer.
Mer och mer.
Mer och mer.
Mer och mer.
Mer och mer.
Att få lära känna Dig.
Min bön till Dig.
Detta är min bön.

Kom och regera i vårt heliga land.
Min själv vill Dig prisa och ärar Ditt namn.
Be för mig.
Se vad jag känner.
Käre Jesus, hör min bön.


Relevant Tags:
MMer OOch MMer er ch er eMr cOh eMr jer kch jer jMer kOch jMer Mjer Okch Mjer ker 9ch ker kMer 9Och kMer Mker O9ch Mker ner 0ch ner
nMer 0Och nMer Mner O0ch Mner Meer lch Meer Mr lOch Mr Mre Olch Mre Msr ich Msr Mser iOch Mser Mesr Oich Mesr M3r Occh M3r M3er Oh M3er
Me3r Ohc Me3r Mfr Ofh Mfr Mfer Ofch Mfer Mefr Ocfh Mefr Mrr Oxh Mrr Mrer Oxch Mrer Merr Ocxh Merr M4r Ovh M4rHOME
Popular Songs:
quien jugara nintendo

julvisa

the bitter end

memory loves you

as you die

deep down low

el refrn se te olvid

sundays

texas flood

johnny boy

bad day

liian vhn sittenkin

that's how i got to memphis

maybe we'll make it after all

beau photographe

paul mccartney

en byk akm

the piccolo snare

pacifier

man needs woman

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us